WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Збережена "Декларація про доходи(прибуток) страховика" буде використана при формуванні аналогічного звіту за наступний квартал. При обліку збитків, що зменшують об'єкт оподатковування наступних 20 кварталів (п.6.1 Закону про прибуток), значення рядка 40 береться програмою з попередньої збереженої декларації (його можна також внести вручну). Крім того, у випадку виправлення помилок відповідно до вимог п. 5.1. Закону № 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" і податкового роз'яснення № 360 уточнені декларації надаються за формою того звітного періоду, у якому була допущена помилка (примітимо, що форма декларації досить часто змінювалася), тому бажано зберігати і групи звітів.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення аналізу та аудиту валових доходів і валових витрат

3.1 Узагальнення результатів аналізу валових доходів і валових витрат

При аналізі валових доходів і валових витрат найбільш загальним підходом по вивченню діяльності компанії є встановлення залежностей між різними факторами на основі вивчення простих математичних зв'язків між окремими статтями звітних форм, компонентного аналізу фінансових звітів для порівняння в динаміці.

При проведенні аналізу дотримувалася певної послідовності дій. На початковому етапі виконувала підготовчі дії, що забезпечують правильність аналітичних розрахунків. Тут підбираються і систематизуються подібні звітні матеріали, перевіряється взаємний зв'язок економічних показників і оцінюється їх співставність (співставність може порушуватися в наслідок інфляційних процесів, відсутності впорядкованих групувань по статтям звітності).

Кількісний аналіз збалансований з серйозним розглядом всього пакету проблем, що впливають на діяльність компанії.

Зміна рівня цін, зниження транспортних витрат, ставок процентів мають для компанії дуже значні наслідки.

Проаналізувала, як компанія поводила себе у минулому, коли зустрічалася з подібними змінами. Визначила становище компанії у галузі і оцінку того, що вона визначає як "ключ до успіху".

При аналізі враховувала зміни загальних пропозицій у всьому господарстві, положення справ галузі, до якої відноситься компанія.

При проведенні аналізу враховувала галузеву специфіку, вид власності, розміри компанії (велике, середнє, мале), в залежності від цілей аналізу:

аналіз собівартості робіт (валових витрат);

аналіз валового прибутку.

Розширення чи оновлення асортименту та підвищення конкурентноздатності послуг, розгортання інноваційної діяльності – це внутрішні резерви, які можуть значно підвищити ефективність функціонування компанії.

Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності компанії проводиться в компанії, платежі надходжень в бюджет якого являють вагомий внесок в загальний обсяг надходжень до бюджету України, а підвищення стійкості відіграє певну роль для відповідної галузі і регіону розміщення.

На підставі проведеного аналізу можно зробити висновок, що на відхилення з валового прибутку від реалізації послуг негативно вплинули подорожчання собівартості та асортиментно-структурні зрушення.

Ефективність аналізу залежить від виявлення основних тенденцій формування прибутку, економічної обґрунтованості планів прибутку на майбутній період.

Обґрунтування розміру прибутку компанії на плановий період не передбачає визначення цільової величини прибутку, що забезпечує умови самофінансування компанії і вирішення тих стратегічних і тактичних задач, що стоять перед ним, дивлячись з іншого боку – розрахунок можливості отримання прибутку при прогнозній величині реалізації наданих послуг, розмірів доходу і затрат.

Резерви збільшення суми прибутку пов'язані з напрямками господарювання компанії, для керівників і відповідних спеціалістів, важливим є детальне значення масштабів дії, форм контролю та використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління діяльністю компанії [75].

Головні внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності діяльності компанії: сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, справляють найстатичний вплив на рівень і динаміку ефективності страхових послуг.

Проте для досягнення високої ефективності господарювання самої тільки користі послуг недостатньо.

Пропоновані компанією для реалізації страхові послуги мають з'явитися на ринку в потрібному місці, в потрібний час і за добре обміркованою ціною. У зв'язку з цим суб'єкт діяльності має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких організаційних та економічних перешкод між наданням п внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності діяльності підприємства:ослуг та окремими стадіями маркетингових досліджень [39].

Головні внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності діяльності компанії:

працівники. Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники – керівники, страхові агенти, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюється діловим мотиваційним механізмом в компанії, підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі;

організація і системи. Єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності, належні норми керування характеризують добру організацію діяльності компанії, що забезпечує необхідну специфікацію та координацію управлінських процесів, а отже, вищий рівень ефективності будь-якої складної виробничо-господарської системи. При цьому остання для підтримання високої ефективності господарювання має бути динамічною та гнучкою, періодично реформуватися відповідно до нових завдань, що постають за зміни ситуації на страховому ринку;

методи роботи. За переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи стають достатньо перспективним для забезпечення зростання ефективності діяльності компанії. Постійне вдосконалення методів праці передбачає систематичний аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання нагромадженого в інших компаніях позитивного досвіду;

стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності компанії. Від цього залежить, у якій мірі враховуватимуться зовнішні чинники зростання ефективності діяльності в компанії. Відтак належний стиль управління як складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником підвищення ефективності діяльності компанії;

державна економічна і соціальна політика істотно впливає на ефективність суспільного виробництва. Основними її елементами є: практична діяльність владних структур; різноманітні види законодавства; фінансові інструменти (заходи, стимули); економічні правила та нормативи (регулювання доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування окремих видів діяльності); ринкова, виробнича і соціальна інфраструктури; макроекономічні структурні зміни; програми приватизації державних підприємств; комерціалізація організаційних структур виробничої сфери;

інституціональні механізми. Для безперервного підвищення ефективності діяльності держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню діяльність треба зосередити на: розв'язання ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем; практичні реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління;

інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефективності діяльності компанії є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничогосподасрької інфраструктури. Інші всі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив на результативність діяльності компанії справляє належний розвиток виробничої інфраструктури;

структурні зміни в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних рівнях господарювання. Найважливішими є структурні зміни економічного та соціального характеру.

Головні з них відбуваються в таких сферах:

склад та технічний рівень основних фондів;

масштабів діяльності;

склад персоналу за ознаками статті, освіченості, кваліфікації.

Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності діяльності.

При цьому обов'язковість урахування зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх.


 
 

Цікаве

Загрузка...