WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

Облік операцій за рухом грошових коштів на рахунках у банках та органах ДКУ ведуть у меморіальному ордері № 2 т. ф. № 381 (бюджет) —- за коштами загального фонду та у меморіальному ордері № 3 т. ф. № 382 (бюджет) — за коштами спеціального фонду. При цьому для кожного субрахунку складають окремий меморіальний ордер з додатковою нумерацією (2-1, 2-2, 3-1, 3-2 і т. ін.). Записи у накопичувальні відомості здійснюють на підставі виписок банку (органу ДКУ) з доданими розрахунковими документами.

У кінці місяця підсумки оборотів за кожним меморіальним ордером переносять окремим рядком у книгу Журнал-головна.

3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРОВОДКИ

ЗАВДАННЯ №1. Кореспонденція субрахунки бухгалтерського обліку за витратами коштів з рахунків у банку та органах ДКУ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності та надані послуги:

у порядку планових платежів

попередня оплата

оплата після одержати матеріальних цінностей, послуг

361

364

675

311,313,314, 316-319, 321,323,324, 326

2. Перераховано кошти за електроенергію та комунальні послуги

675

311,313,314, 316,321,323,

324, 326

3. Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання талонів на бензин, харчування, поштових марок і т. ін.

331

311,313,321, 323

4. Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків

301, 302

311,313-319, 321, 323- 326

5. Надходження коштів від реалізації необоротних активів

313, 323

364,675,711

6 Відшкодовані витрати спеціального фонду коштами загального фонду: перерахування коштів загального фонду зарахування коштів на відновлення доходів спеціального фонду

715 313,314,316,

323, 324, 326

311,321 711-713

7. Перерахування податку на додану вартість та Інших податків, передбачених чинним законодавством

641

313,323

8. Перерахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування

651,652,653. 654

311,313,314. 316,321,323, 324,326

9. Перерахування інших відрахувань із заробітної плати працюючих І т. ні.

663,664,665, 666, 667, 668

311.313,321, 323

ЗАВДАННЯ №2. Господарські операції а обліку руху продуктів харчування у медичних закладах

Кореспондуючі

Зміст господарських операцій

субрахунки

Дт

Кт

1 . Перераховано постачальникам за продукти

харчування:

за рахунок коштів загального фонду

361

311,321

за рахунок коштів спеціального фонду

361

313,323

2. Одержано від постачальників продукт харчування:

придбані за рахунок коштів загального фонду:

на купівельну вартість без ПДВ

232

361

на суму ПДВ

801,802

361

придбані за рахунок коштів спеціального фонду:

на купівельну вартість без ПДВ

232

361

на суму ПДВ, включену в податковий кредит

641

361

на суму ПДВ, не включену в податковий

811,813

361

кредит

3. Оприбутковані продукти харчування, одержані

232

713/1

установою як гуманітарна допомога

4. На підставі виправдних документів списуються

витрачені продукти харчування:

придбані за кошти загального фонду

801,802

232

придбані за кошти спеціального фонду

811

232

одержані як гуманітарна допомога

813/1

232

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ // Баланс,— 13.09.1999.— № 73. С, 5 -9.

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05,1997 р.. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

 3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. № 168/97 ВР (зі змінами та доповненнями).

 4. Постанова КМУ "Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" Від 29.05.1996 р, № 565 (зі змінами і доповненнями) // Баланс.— 2000.— Травень, спецвипуск. С. 43—51.

 5. Інструкція з інвентаризації основин): засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, І ротових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена ДКУ 30.10.98 р., №90//Всепро бухгалтерський облік.— 1998.— №118(300).— С. 15—21.

 6. Інструкція про Відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., №32.

 1. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р.. № 68 // Фінанси і право - 2000.— № З,— С. 23—27.

 2. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р.. № 61 // Баланс,— 2000, - Вересень, спецвипуск.— С, 3—13,

 3. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджені ДКУ 06.06.2001 р.. № 97 // Все про бухгалтерський облік.--2001.- №63(609).—С. 17—18.

 1. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ 16.12.02р., № 232.

 2. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ 21.03.1997 р., № 28 // Бухгалтерський облік і аудит.— 1997,— № 4,—С. 38.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12,1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С. 66—69.

 4. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10,12.1999р.. № 114/ /Бухгалтерія,— 2001.— № 4 (367),— С. 70 -84.

17.Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Затверджений ДКУ 25.03.1999 р,, № 27 // Все про бухгалтерський облік— 1999.— № 40 (343).— С. 13—17.

 1. Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.— Харьков: Фактор. 2002.— 566 с.

 2. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2000.—216 с.

 3. Учет в бюджетних организациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001.—352с.


 
 

Цікаве

Загрузка...