WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

8. Списано на зменшення

701,

201,

681

201,

681

201.

асигнувань суми недостач

702

204,

204.

204,

матеріальних цінностей

205,

205,

205,

як тих, що відносяться за

231,

231,

231,

рахунок установи, так і

236,

236,

236,

тих, що підлягають

238,

238,

238,

стягненню з винних осіб

239

239

239

9. Оприбутковано лишки

202,

701,

202,

681

202,

681

матеріалів і продуктів

204,

702

204,

204,

харчування, виявлені при

231,

231,

231,

інвентаризації

236,

236,

236,

238,

238,

238,

239

239

239

10. Оприбутковано

234,

701,

234,

681

234,

681

матеріали, одержані від

235,

702

235,

235,

розбирання необоротних

238,

238,

238,

активів, придбаних за

239

239

239

рахунок коштів

загального фонду, і

залишені у розпорядженні

установи

11. Оприбутковано

231,

701,

231,

681

231,

681

матеріали, одержані від

234,

702

234,

234,

ліквідації МШП,

235,

235,

235,

придбаних за кошти

238,

238,

238,

загального фонду, і

239

239

239

залишені для ремонту та

інших господарських

потреб установи

12. Списуються } кінці

701,

431

681

431

681

431

току одержані за рік

702

асигнування загальною

фонду бюджету

13. Списується у кінці

701,

441

681

441

681

441

року вартість дооцінки

702

запасів І матеріалів

3) ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються, ж правило, через органи Державного казначейства України, яким в установах НБУ та уповноважених установах комерційних банків відкриваються єдині казначейські рахунки.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів ДКУ в установах банків, на які зараховуються надходження до державного бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видатки бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні РК через територіальні органи ДКУ всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються, а в органах ДКУ їм відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до інструкції ГУ ДКУ "Про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства" від 09.04.1997 р. № 32. Кількість реєстраційних рахунків окремого РК залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповідних органів ДКУ такі документи:

- заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника і головного бухгалтера установи;

- копію затвердженого положення або статуту установи, засвідчену нотаріально або вищою організацією;

- довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРГТОУ) із зазначенням ідентифікаційного коду;

- доведений до РК поквартальний обсяг асигнувань з розподілом за підрозділами бюджетної класифікації;

- затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом;

- картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, а також відбитком печатки.

Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання договорів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків. Договір має стандарти; форму і включає такі розділи: предмет договору; права і обов'язки сторін; порядок розв'язання спірних питань; строк дії договору, порядок його зміни і припинення; інші умови; юридичні адреси сторін. Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це розпорядника коштів.

Відповідно до "Порядку касового виконання державного бюджету за видатками", затвердженого наказом ДКУ від 22.01.2001 р. № З, РК в органах ДКУ відкривають такі реєстраційні рахунки:

- зведені особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування коштів без зазначення КФК видатків, що підлягають подальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;

- особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування коштів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;

- реєстраційні рахунки РК та одержувачів коштів державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

На реєстраційні рахунки РК, відкриті в органах ДКУ, зараховуються кошти, що надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання установи, поновлення касових видатків тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...