WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду - Курсова робота

У кінці року рахунок 68 закривається рахунком 43 "Результати виконання кошторису".

Аналітичний облік асигнувань ч бюджету ведеться у спеціальних регістрах:

-картка аналітичного обліку отриманих асигнувань;

-книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам. Остання відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ. Для кожного коду функціональної класифікації видатків відкривають окрему книгу. Записи у ці регістри здійснюють на підставі виписок банку з поточних рахунків за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Дебет Кредит

1. Суми відкликаних асигнувань

2. Списання суми фінансування за загальним фондом (наприкінці року)

Сальдо на початок місяця

  1. Суми загального фонду, отримані від ГРК за місяць

2. Суми за Іншими операціями, що збільшують асигнування

Оборот за місяць — сума відкликаних асигнувань за місяць та списаних асигнувань (наприкінці року)

Оборот за місяць — загальна сума отриманих асигнувань за місяць

Сальдо на кінець місяця — загальна сума отриманого фінансування з початку року

Рис. 2 Структура субрахунки 681 у РК третього ступеня (пасивного)

Рахунок 31 "Рахунки у банках" ведуть РК усіх ступенів. Це активний грошовий рахунок, до якого для обліку бюджетних коштів передбачено два субрахунки:

  1. "Поточні рахунки на видатки установи";-

  2. "Поточні рахунки для переказу підвідомчим установам".

  3. Решту субрахунків (313—319} використовують для обліку

коштів спеціального фонду та інших грошових коштів.

На субрахунку 311 обліковують кошти бюджету, що надійшли у розпорядження РК на утримання установи та централізовані заходи (для ГРК та РК другого ступеня). Цей субрахунок використовують РК усіх рівнів.

На субрахунку 312 ГРК та РК другого ступеня обліковують кошти, призначені для переказу підвідомчим установам. РК третього ступеня цей субрахунок не використовують.

Записи за дебетом і кредитом субрахунків 311 і 312 здійснюють на підставі виписок з поточних рахунків, які видаються установою банку в погоджені з підприємством терміни та обов'язково на перше число місяця. До виписок додаються відповідні первинні документи, якими оформляється рух коштів на рахунках у банку і на підставі яких складені виписки. Порядок оформлення первинних банківських документів та здійснення безготівкових розрахунків регулюється "Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті", затвердженою НБУ 29.03.2001 р. № 135. Дія цієї інструкції поширюється і на бюджетні установи.

Форми виписок з поточних рахунків можуть бути різними залежно від застосовуваних технічних засобів, але загальними для них е такі реквізити: дата операції; номер документа, що с підставою для здійснення операції; помер кореспондуючого рахунка; вид операції; символ статистичної звітності баржу. При складанні бухгалтерських проведень на підставі виписки банку слід враховувати, що суми в ній показуються у тому значенні, яке вони мають для банку, тобто надходження коштів на рахунок установи відображається за кредитом рахунка, а їх списання — за дебетом, тоді як у бухгалтерському обліку бюджетної установи — власника рахунка -навпаки.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку визначається згідно з "Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затвердженою наказом ДКУ від 10.07.2000 р. № 61 (зі змінами і доповненнями).

Порядок записів операцій з надходження коштів і доходів загального фонду бюджетних установ при фінансуванні за відомчою структурою наведено у табл.3.

Наведені бухгалтерські записи відображаються у щомісячних накопичувальних відомостях т. ф. № 381 (бюджет), об'єднаних з меморіальними ордерами № 2, які складаються окремо за кожним субрахунком рахунка 31. За наявності кількох рахунків у банку їх нумерують відповідно № 2а, № 26 і т. ін.

Таблиця 3

Кореспонденцій субрахунків бухгалтерського обліку з надходження коштів і доходів та внутрішніх розрахунків за загальним фондом при фінансуванні за відомчою структурою

Кореспондуючі субрахунки

Зміст господарської операції

У ГРК

У РКІІ ступеня

У РК ПІ ступеня

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

її

7

1. Надійшли кошти загального

фонду бюджету:

на видатки установи

311

701,

311

681

311

681

702

на централізовані заходи

311

701,

311

681

установи

702

для переказу підвідомчим

312

701,

312

681

_

установам

702

2. Переказані кошти вищими РК

681

312

681

312

нижчим РК

3 Відкликані кошти за загальним

701,

311

681

311

681

311

фондом бюджету

702

4. Зараховані суми відкликаних

312

681

312

681

коштів підвідомчих установ

5. Зараховані відкликані кошти

701,

312

681

312

__

підвідомчих установ на зменшення

702

фінансування

6. Передано підвідомчим установам

закуплене в централізованому

порядку устаткування:

на первісну1 (купівельну)

681

104

681

104

вартість без ПДВ

одночасно другий запис на

401

801

401

801

таку ж суму

одночасно на суму ПДВ

681

801

681

801

7. Одержано підвідомчою установою

ВІД вищого РК закуплене в

централізованому порядку

устаткування:

на первісну вартість без ПДВ

104

681

104

681

одночасно другий запис на

801

401

801

401

таку ж суму

одночасно на суму ПДВ

801

681

801

681


 
 

Цікаве

Загрузка...