WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік участі у виставках - Курсова робота

Облік участі у виставках - Курсова робота

Далі з'ясуємо, що у нас відбуватиметься з валовими доходами та податковими зобов'язаннями. Пункт 1.31 Закону про прибуток прирівнює безкоштовну передачу товарів до продажу, що, своєю чергою, тягне за собою включення до ВД сум, визначених виходячи з договірних цін, але не менших від звичайних, що діють на момент такого продажу. Таким чином, підприємство мало б визначити звичайні ціни на власну продукцію або товари (роботи, послуги), канцтовари з логотипами, безкоштовно передані на виставці, і включити до ВД. У 2004 році побачила світ Постанова N 11/508, в якій ВГСУ робить висновок: "Законодавство не містить норм, відповідно до яких сума безкоштовно наданих (розданих) товарів повинна бути включена до складу валових доходів платника податків, який здійснює таку безкоштовну роздачу товарів", то і включати до ВД цю суму немає підстав. Твердження доволі спірне, бо не узгоджується с п.1.31 Закону про прибуток, але може придатися платникам податків як додатковий аргумент у спорі з податківцями.

Є також Лист N 5837, який допоможе платникові податків уникнути податку на прибуток: "У разі здійснення безкоштовного розповсюдження товарів (робіт, послуг) з рекламною метою, у разі якщо таке розповсюдження можна чітко ідентифікувати як рекламу, то таке безкоштовне надання товарів (робіт, послуг) не включається до складу валових доходів платника податків". Своєю чергою, Закон про рекламу трактує безкоштовну роздачу зразків рекламованих товарів як заходи рекламного характеру, а саму рекламу - як інформацію про товар, поширювану будь-яким способом і в будь-якій формі.

Отож, на нашу думку, є аргументи для невключення до ВД (в рамках 2% за абз.2 пп.5.4.4. Закону про прибуток) безкоштовно розповсюджених рекламних матеріалів і зразків. Щодо податкових зобов'язань, то жодних шансів не нараховувати ПДВ немає, бо Закон про ПДВ чітко трактує безкоштовну передачу ТМЦ як продаж і оподатковувати її слід за загальними правилами.

У бухгалтерському обліку всі безкоштовні роздачі відносяться до витрат на збут відповідно до П(С) БО 16 "Витрати".

Витрати на транспорт і відрядження

Ще одна стаття витрат, що супроводжують участь у виставках, - це транспортні та на відрядження. Підприємство організовує доставку всього необхідного до місця виставки або залучаючи транспортну організацію, або власними силами. У першому випадку витрати у повному обсязі відносять до ВВ як пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва за пп.5.2.1. Закону про прибуток, продажем продукції, а ПДВ у повному обсязі - до ПК (за умови наявності ПН). При використанні власного вантажного транспорту облік є аналогічним, при доставці легковим не варто забувати про обмеження, встановлене пп.5.4.10. Закону про прибуток, тобто не включаються до складу ВВ витрати на стоянку та паркування і 50% витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів та їх оперативну оренду.

Витрати на відрядження працівників підприємства до місця виставки відносять до ВВ підприємства за умови зв'язку виставки з господарською діяльністю. Звичайно, мають бути всі первинні документи, що підтверджують ці витрати (проїзні квитки, рахунки на проживання тощо).

Участь у міжнародній виставці

Продемонструвавши в Україні всі переваги своєї продукції, деякі підприємства приймають рішення виходити на міжнародні ринки збуту і взяти участь у виставці за кордоном. Спробуємо з'ясувати нюанси обліку зарубіжних "гастролей".

Перше, з чого починається робота, - це укладення контракту на участь у виставці та сплата внеску. Якщо організатором є підприємство - резидент України, то особливих запитань не виникає. І ВВ, і ПК враховуються аналогічно до участі у виставці на території України. Якщо ж організатором виступає нерезидент України, то податковий облік буде побудовано трохи інакше. По-перше, віднести до ВВ суму внеску за участь у виставці підприємство зможе лише на дату підписання акта виконаних робіт, спираючись на пп.11.2.3. Закону про прибуток: "Датою збільшення валових витрат платника податків при здійсненні ним операцій з особами, що є нерезидентами, є дата оприбуткування платником податків товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх або допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг) - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати (зокрема часткової чи авансової)".

Щодо ПДВ, то ця операція не є об'єктом обкладення ПДВ виходячи з пп.3.1.1. Закону про ПДВ, оскільки місце поставки послуг у цьому разі - за межами митної території України. ДПАУ своїми листами N 9263 і N 11819 чітко роз'яснила: "Послуги, отримані від нерезидента, місце надання яких перебуває за межами митної території України, що підтверджено первинними документами, не підпадають під об'єкт обкладення ПДВ".

Якщо виставка відбувається за кордоном, то для переміщення виставкових зразків, обладнання, рекламних матеріалів треба перетнути митний кордон. А це передбачає певний порядок декларування цінностей. Відповідно до Стамбульської конвенції та Митного кодексу припускається тимчасове вивезення товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях чи інших подібних заходах з умовним звільненням від оподаткування. Підприємства, в особі керівника або іншої посадової особи, гарантує повернення на митну територію цінностей, вивезених для забезпечення участі у виставці. Максимальний термін повернення - 1 рік з моменту вивезення. Але митниця у кожному конкретному випадку визначає термін тимчасового вивезення (ввезення) у рамках максимального. У такому разі податки і збори при вивезенні не сплачуються.

Якщо під час виставки виставкові зразки було продано, то підприємство мусить переоформити вивезення у режимі "експорт". А ось щодо рекламних і безкоштовних матеріалів, то згідно з п.7.3 Порядку про тимчасове ввезення представницькі та рекламні товари, які будуть витрачені під час виставки (ярмарку) з презентаційною та рекламною метою, підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту (або експорту) згідно із законодавством. Хоча Стамбульська конвенція передбачає звільнення від оподаткування рекламних та безкоштовних матеріалів і має пріоритет перед національним Порядком про тимчасове ввезення, підприємству, найімовірніше, доведеться обстоювати у суді свою позицію, якщо воно вирішить не декларувати безкоштовно роздані матеріали.

Розглянемо на конкретному прикладі бухгалтерський та податковий облік участі у виставках. Усі контрагенти - резиденти України є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

Приклад. ТзОВ "Трейдекспо", що займається реалізацією соків, узяло участь в двох виставках: в Україні та в Німеччині. Внесок за участь: в Україні - 2 400,00 грн. з ПДВ, у Німеччині - 1000,00 євро (курс 7,20 грн. за 1 євро). Придбано виставкове обладнання вартістю 6 000,00 грн. з ПДВ, яке передбачається використовувати надалі. Придбано для безкоштовної дегустації на виставках соки на 3 000,00 грн. з ПДВ. На виставці в Україні було використано продукції на 1 200,00 грн., у Німеччині - на 1800,00 грн. Придбано і безкоштовно роздано ручки з логотипом підприємства на 600,00 грн. з ПДВ (в Україні - на 200,00 грн., у Німеччині - на 400,00 грн). Виготовлено і роздано рекламної продукції (прайс-листи, буклети тощо) на 1 200,00 грн. з ПДВ. Сплачено транспортній організації за доставку на обидві виставки обладнання 3 000,00 грн. з ПДВ територією України і 6000,00 грн. без ПДВ за кордоном. Витрати на відрядження становили 8000,00 грн. Оподатковуваний прибуток підприємства за минулий звітний рік - 120 000,00 грн. Відповідно 2% ліміт щодо безкоштовної роздачі на поточний рік становить: 120 000,00: 100 х 2 = 2 400,00 грн. Платниками податку з реклами є постачальники ТзОВ "Трейдекспо". Бухгалтерський та податковий облік відображено у таблиці 1.

Таблиця 1. Облік операцій, пов'язаних з виставкою в Україні і за кордоном

Nз/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Д-т

К-т

Сума, грн.

ВД

ВВ

1

Перераховано кошти організатору виставки в Україні

Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

2 400,00

-

2 000,00 грн.

641 /ПДВ

644

400,00

2

Перераховано кошти організатору виставки у Німеччині

(1 000 євро х 7,20 грн)

3712

312

7 200,00

-

-

3

Відображено витрати згідно з актом виконаних робіт щодо виставки в Україні

93

6851

2 000,00

-

-

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

6851

400,00

-

-

5

Проведено зарахування передоплати

6851

3711

2 400,00

-

-

6

Відображено витрати згідно з актом виконаних робіт щодо виставки у Німеччині (1 000 євро х 7,20 грн)

93

6853

7 200,00

-

7 200,00 грн.

7

Проведено зарахування передоплати

6853

3712

7 200,00

-

-

8

Перераховано кошти за виставкове обладнання

Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

6 000,00

-

-

641 /ПДВ

644

1 000,00

9

Оприбутковано виставкове обладнання

152

631

5 000,00

-

-

10

Виставкове обладнання введено в експлуатацію

106

152

5 000,00

-

Збільшилася балансова вартість

групи 3 ОФ

11

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

1 000,00

-

-

12

Проведено зарахування передоплати

631

3711

6 000,00

-

-

13

Перераховано кошти за соки Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

3 000,00

-

2 500,00 грн.

641 /ПДВ

644

500,00

14

Оприбутковано соки

281

631

2 500,00

-

-

15

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

500,00

-

-

16

Проведено зарахування передоплати

631

3711

3 000,00

-

-

17

Перераховано кошти за ручки Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

600,00

-

500,00 грн.

641 /ПДВ

644

100,00

18

Оприбутковано ручки

209

631

500,00

-

-

19

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

100,00

-

-

20

Проведено зарахування передоплати

631

3711

600,00

-

-

21

Списано на витрати вартість соків, безкоштовно розданих на виставці

93

281

2 500,00

-

-

22

Нараховано податкові зобов'язання з безкоштовної роздачі соків на виставці в Україні

(1 000,00 грн. х 20%)

93

641 /ПДВ

200,00

-

-

23

Списано на витрати вартість ручок, безкоштовно розданих на виставці

93

209

500,00

-

-

24

Нараховано податкові зобов'язання з безкоштовної роздачі ручок на виставці в Україні (166,67 грн. х 20%)

93

641/ПДВ

33,33

-

-

25

Сторно валових витрат з придбання соків і ручок, безкоштовно розданих на виставці

(2 500,00 грн. + 500,00 грн – 2 400,00 грн)

-

-

-

-

-600,00грн.

26

Перераховано кошти за рекламну продукцію

Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

1 200,00

-

1 000,00грн.

641 /ПДВ

644

200,00

27

Оприбутковано рекламну продукцію

209

631

1 000,00

-

-

28

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

200,00

-

-

29

Проведено зарахування передоплати

631

3711

1 200,00

-

-

30

Списано на витрати вартість рекламної продукції

93

209

1 000,00

-

-

31

Перераховано кошти транспортної організації

Відображено податковий кредит з ПДВ

3711

311

9 000,00

-

8 500,00 грн.

641 /ПДВ

644

500,00

32

Відображено транспортні витрати згідно з актом виконаних робіт

93

6851

8 500,00

-

-

33

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

6851

500,00

-

-

34

Проведено зарахування передоплати

6851

3711

9 000,00

-

-

35

Видано кошти під звіт

3721

301

8 000,00

-

-

36

Надано авансовий звіт до бухгалтерії

93

3721

8 000,00

-

8 000,00 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...