WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

сумі фактичних затрат списуються з рахунка 20 "Основне виробництво" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". Водночас на суму прийнятих до оплати документів за виконані етапи за продажною вартістю кредитується рахунок 46 "Реалізація" у кореспонденції з рахунком 36 "Виконані етапи по незавершених роботах".
Після закінчення всіх робіт у цілому вартість оплачених замовником етапів робіт списується з рахунка 36 у кореспонденції з дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" з одночасним погашенням заборгованості за рахунок раніше одержаних платежів (дебет рахунка 61 і кредит рахунка 62).
Розділ IV. Готова продукція, товари та реалізація
Рахунок 40 "Готова продукція"
Рахунок 40 призначено для обліку даних про наявність та рух готової продукції. Цей рахунок використовують підприємства галузей матеріального виробництва.
Готові вироби, придбані для комплектації (вартість яких не включається до собівартості продукції підприємства) або як товари для продажу, враховуються на рахунку 41 "Товари".
Вартість виконанихробіт та послуг на сторону на рахунку 40 не відображають, а фактичні затрати по них списують з рахунків обліку затрат на виробництво безпосередньо на рахунок 46 "Реалізація".
Відповідно до п. 52 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні готова продукція відображається у звітності за фактичною виробничою собівартістю, що складається з витрат, пов'язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, інших витрат на виробництво продукції.
Рахунок 41 "Товари"
Рахунок 41 призначений для обліку даних про наявність та рух ТМЦ, які придбані як товари для продажу, а також предметів прокату. Цей рахунок використовують в основному постачальницько-збутові та торговельні підприємства, а також підприємства громадського харчування.
Згідно з п. 53 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні товари на підприємстві роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на оптових складах і базах торговельного і постачальницько-збутового підприємства - за продажними (роздрібними) цінами або за цінами, за якими їх закуплено.
Різниця між покупною вартістю і вартістю за продажними (роздрібними) цінами виділяється у звітності окремою статтею.
Використовують такі субрахунки:
1. "Товари на складах".
2. "Товари в роздрібній торгівлі".
3. "Тара під товарами та порожня".
4. "Покупні вироби".
5. "Предмети прокату".
6. "Продукція підсобного сільського господарства".
7. "Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню".
8. "Контрактна продукція" (застосовують хлібоприймальні підприємства).
Рахунок 42 "Торговельна націнка"
Рахунок 42 призначений для обліку даних про торгові націнки (знижки) на товари, якщо їх облік ведуть за продажними цінами (цінами реалізації).
Порядок створення та розподілу товарних надбавок на суми таких надбавок, що відносяться до реалізованих товарів та припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, їх бухгалтерського обліку регламентовано пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженої наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), із змінами і доповненнями.
Використовують такі субрахунки:
1. "Товарні надбавки".
2. -
3. "Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат".
4. "Валютна маржа".
Надходження товарів з наступною оплатою на підприємствах торгівлі, які ведуть облік товарів за продажною вартістю, відображається такими записами:
Дт 18 Кт 60
Дт 41 Кт 18 - на суму рахунків постачальників (без ПДВ)
Дт 68 Кт 60 - на суму ПДВ (податковий кредит)
Дт 41 Кт 42/1 - відображено ПДВ постачальника та власну торговельну націнку, які разом становлять товарну надбавку (доведено вартість одержаних товарів до продажної ціни)
Дт 60 Кт 51 - оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ).
Рахунок 43 "Позавиробничі витрати"
Рахунок 43 призначений для обліку даних про затрати, пов'язані з реалізацією продукції.
Номенклатура статей позавиробничих (комерційних) витрат у промисловості наведена у додатку 11 до відповідного Типового положення.
Порядок віднесення позавиробничих (комерційних) витрат на собівартість відповідних видів продукції та їх розподілу, у разі необхідності, між окремими видами продукції регулюється Типовим положенням.
Рахунок 44 "Витрати обігу"
Рахунок 44 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торгових, посередницьких та ін. подібних до них підприємств.
До складу витрат обігу включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.
В обліку витрати обігу класифікуються за економічними елементами і статтями витрат та видами діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).
Номенклатура статей витрат обігу торговельних підприємств наведена у Типовому положенні про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу у торговельній діяльності, затвердженому постановою КМУ від 18.03.96 р. №334.
У підприємствах торгівлі, що мають запаси товарів, які переходять на наступний період, щомісяця здійснюється розрахунок витрат обігу на залишок товарів на кінець місяця і на реалізовані у звітному періоді за статтями витрат обігу, що мають безпосереднє відношення до залишку товарів на кінець місяця:
1) сума витрат обігу, що відноситься до залишку не реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток множення суми вартості нереалізованих товарів і середнього відсотка витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами;
2) середній відсоток витрат обігу визначається відношенням суми витрат обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами за звітний місяць до суми вартості реалізованих у звітному місяці товарів і залишку їх на кінець звітного місяця.
Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, щомісяця списуються під час визначення прибутку від реалізації товарів.
Рахунок 45 "Товари відвантажені, виконані роботи та послуги"
Цей рахунок після 01.07.97 р. не застосовується.
Рахунок 46 "Реалізація"
Рахунок 46 призначено для обліку даних та узагальнення інформації процесів реалізації готової продукції, товарів,

 
 

Цікаве

Загрузка...