WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

швидкозношувані предмети"
Рахунок 12 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), які належать підприємству.
Ці предмети згідно з п. 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні обліковуються на підприємствах як засоби в обороті. У цьому ж пункті наведено їх перелік.
До МШП належать предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту, робочої та продуктивної худоби, які є основними засобами незалежно від їх вартості, а також предмети зтерміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.
Предмети вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю списуються на видатки в міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.
На рахунку 12 також враховуються підприємством тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої, пристосування та обладнання, які експлуатуються.
МШП враховуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на придбання, спорудження або виготовлення.
Сума зносу цих засобів та предметів на підприємстві відображається в обліку і звітності окремо.
Застосовуються такі субрахунки:
1. "МШП на складі".
2. "МШП в експлуатації".
3. "Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої".
Рахунок 13 "Знос МШП"
Рахунок 13 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про знос МШП, які знаходяться в експлуатації, а також предметів прокату, врахованих на рахунку 41 "Товари".
Порядок нарахування зносу по МШП та їх бухгалтерського обліку регулюється пунктом 48 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та пунктами 7-12 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.
Використовуються такі субрахунки:
1. "Знос МШП".
2. "Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристроїв".
3. "Знос предметів прокату" (застосовують підприємства, які здійснюють послуги прокату).
Рахунок 14 "Переоцінка товарно-матеріальних цінностей"
Рахунок 14 призначено для обліку даних про результати переоцінки цінностей, які відносяться до засобів в обороті (матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, товари тощо).
Проведення переоцінки регламентується Постановою КМУ і НБУ від 19.04.93 р. №279 "Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій та джерела їх покриття", а також листом Мінекономіки та Мінфіну №37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. (із доповненнями) "Порядок проведення дооцінки залишків ТМЦ".
З питання проведення уцінки та відображення цих операцій в бухгалтерському обліку слід керуватися пунктом 54 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Положенням про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, та продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом Міекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (зареєстровано в Мін'юсті 19.09.96 р.).
Використовують такі субрахунки:
1. "Переоцінка виробничих запасів".
2. "Переоцінка МШП".
3. "Переоцінка незавершеного виробництва".
4. "Переоцінка готової продукції".
5. "Переоцінка товарів".
Рахунок 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"
Рахунок 15 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про заготівлю та придбання матеріальних цінностей, які відносяться до засобів в обігу (включаючи МШП та ін.).
Рахунок 16 "Транспортно-заготівельні витрати"
Рахунок 16 призначено для підприємств та організацій, що заготовляють сільськогосподарську продукцію, для обліку операційних та загальнозаготівельних затрат на заготівлю (закупівлю) сільськогосподарської продукції для її обробки або переробки; худоби та птиці скотозаготівельними та скотовідгодівельними організаціями; матеріалів, спеціально виділених заготівельними пунктами та агентствами.
Використовують такі субрахунки:
1. "Операційні витрати".
2. "Загальнозаготівельні витрати".
3. "Утримання заготівельних та приймальних пунктів".
Розділ III. Витрати на виробництво
Рахунок 18 "Валові витрати"
Рахунок 18 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. № 168, яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів.
Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. На ньому відображують витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності.
Записи по дебету і кредиту рахунка 18 проводять одночасно у кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку. Сальдо на рахунку 18 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по дебету цього рахунка використовуються як складові валових витрат підприємства.
Дату збільшення валових витрат виробництва (обігу) визначено пунктом 11.2 та підпунктом 11.2.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". Цю дату для товаробмінних (бартерних) операцій визначено у п. 11.2 та пп. 11.2.3 закону.
Рахунок 20 "Основне виробництво"
Рахунок 20 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про затрати основного виробництва, а саме виробництва продукції (робіт, послуг), яка є основною метою створення цього підприємства. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку затрат:
промислових та сільськогосподарських підприємств з випуску продукції;
підрядних, геологічних та проектно-розвідувальних підприємств з виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-розвідувальних робіт;
підприємств транспорту та зв'язку з надання ними послуг;
науково-розвідувальних підприємств з виконання науково-розвідувальних та конструкторських робіт;
підприємств громадського харчування з випуску власної продукції (зокрема сировини та матеріалів);
шляхових господарств з утримання та ремонту автомобільних доріг.
Залишок по рахунку 20 на кінець місяця показує вартість незакінченого виробництва.
Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості відповідно будівельно-монтажних робіт, продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств та продукції (робіт, послуг) у промисловості були розроблені та затверджені постановами КМУ від 09.02.96 р. №186, від 23.04.96 р. №452, від 26.04.96 р. №473.
Рахунок 21 "Напівфабрикати власного виробництва"
Рахунок 21 призначено для обліку наявності та руху напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах, які ведуть

 
 

Цікаве

Загрузка...