WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

не підлягають амортизації) господарські товариства відображають:
Дт 88, субрахунки: "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення", "Фонд засобів соціальної сфери", "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд безоплатно одержаного майна", "Фонд індексації вартостінезавершеного будівництва".
Кт 02 - на суму амортизації за нормами для відповідної групи основних засобів без застосування норм прискореної амортизації виходячи з первісної вартості таких основних засобів.
Нарахування зносу починається з першого числа місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс таких основних засобів, а по інвентарних об'єктах, що вибули (списані з балансу), припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття.
Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами амортизацію на здані в оперативну оренду основні фонди з відображенням:
Дт 23, субрахунок "Витрати на орендні послуги" Кт 02, відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів.
Відповідно до п. 16 "Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджених наказом МФУ від 07.05.93 р. №25 (зі змінами і доповненнями) норма зносу (амортизації) окремого виду нематеріальних активів визначається виходячи з первісної вартості та встановленого терміну їх корисного використання (але не більше 10 років або терміну діяльності підприємства) і затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.
Не нараховується знос на "ноу-хау", гудвіли, знаки для товарів і послуг, вартість яких не зменшується в процесі їх використання.
Рахунок 03 "Ремонт основних засобів"
На рахунку 03 провадиться бухгалтерський облік затрат на ремонт основних засобів за видами ремонтів (поточний, капітальний) на окремих субрахунках.
Для цього використовують такі субрахунки:
1. Поточний ремонт.
2. Капітальний ремонт.
Пунктом 8.7.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" дозволено платникам податку протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.
Ремонт основних виробничих фондів підрядним способом господарські товариства відображають в обліку такими записами:
Дт 03 Кт 60 - на суму витрат на ремонт (без ПДВ)
Дт 68 Кт 60 - на суму ПДВ (податковий кредит)
Дт 60 Кт 51 - оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)
Дт 18 Кт 03
Дт 24, 25, Кт 18 - списано суму витрат з ремонту,
26, 44 що не перевищує встановленої законодавством частки таких витрат для включення до валових витрат
Дт 01 Кт 03 - списано суму витрат з ремонту, яка перевищує вказану в попередньому записі суму.
У разі ремонту основних невиробничих фондів підрядним способом записи будуть такі:
Дт 03 Кт 60 - на суму витрат на ремонт (без ПДВ)
Дт 81, 87, Кт 60 - на суму ПДВ
88, 96, 98
Дт 60 Кт 51 - оплачено рахунки підрядчиків (включаючи ПДВ)
Дт 01 Кт 03 - списано витрати на ремонт
Дт 81, 87, 96, 98 Кт 88, субрахунки: "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення" - відображено використання прибутку, цільових та ін. спеціальних коштів на поліпшення основних засобів.
Рахунок 04 "Нематеріальні активи"
Пунктом 16 "Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні" до складу нематеріальних активів віднесено довгострокові вкладення (інвестиції) на придбання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будівель (споруд, приміщень) або користування ними, а також інших аналогічних майнових прав, що визнані об'єктом права власності підприємства і приносять дохід.
До інших аналогічних майнових прав належать права на місце на товарній, фондовій біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов'язані з практичним використанням переваг цього місця для самого підприємства.
Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, майнових прав, програмних продуктів з метою подальшого продажу.
На рахунку 04 провадиться бухгалтерський облік нематеріальних активів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.
До цього рахунка відкривають субрахунки за видами (авторські права, права використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів.
Надходження та оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів на підприємстві слід підтвердити відповідним первинним документом, в якому вказують докладну характеристику об'єкта: його первісну вартість; термін корисного використання; норму зносу (амортизації); підрозділ, в якому буде використовуватися об'єкт; підписи посадових осіб, що прийняли об'єкт, з доданням документів, в яких описується сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання.
Розділ II. Виробничі запаси
Рахунок 05 "Матеріали"
Згідно з п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що використовується для пакування і транспортування продукції (товарів), інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їхньою фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом за цінами, вказаними у договорі.
Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.
Рахунок 05 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, тари та ін. цінностей.
При цьому використовують такі субрахунки:
1. "Сировина та матеріали".
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...