WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

приватизації
Орендодавці фінансової оренди
Усі види діяльності
Недостачі і втрати від псування цінностей 84 Усі видидіяльності
Розділ VIII. Фонди та резерви
Статутний фонд 85 1. Прості акції
2. Привілейовані акції
3. Визначений статутний фонд (акції органу приватизації)
4. Оплачений статутний фонд (акції в обігу)
5. Вилучений статутний фонд (акції, вилучені з обігу) Усі види діяльності
- " -
Приватизовані підприємства
Акціонерні товариства
- "-
Амортизаційний фонд 86 1. За власними основними засобами
2. За орендованими основними засобами
Усі види діяльності, крім малих і спільних (з іноземною участю) підприємств і господарських товариств
Фонди економічного стимулювання 87 За видами фондів та цільових засобів Усі види діяльності
Фонди спеціального призначення 88 За видами фондів,
крім того:
Пайовий фонд членів організації орендарів
Фонд в орендованих основних засобах
Фонд засобів соціальної сфери
Фонд засобів, які використані на фінансові вкладення
Емісійний дохід
Кошти від продажу акцій
Резервний (страховий фонд)
Фонд індексації балансової вартості майна
Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно- матеріальних цінностей
Фонд безоплатно отриманого майна
Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку
Фонд індексації вартості незавершеного будівництва
Власні кошти трудового колективу
Фонд цільових та інших спеціальних коштів, які використовуються на капвкладення Орендні підприємства
- " -
Приватизовані підприємства
Усі види діяльності
- " -
Акціонерні товариства
Які створюють фонд
Усі види діяльності
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
Резерв майбутніх витрат і платежів 89 За видами резервів Усі види діяльності
Розділ IX. Кредити банків та фінансування
Короткотермінові позики банку 90 За видами позик Усі види діяльності
Спеціальний позиковий рахунок 91 Торгівля, постачання, промисловість тощо
Довготермінові кредити банку 92 За видами кредитів Усі види діяльності
Фінансування капітальних вкладень 93 1. Передбачені державним планом
2. Здійснювані понад державний план
3. Інші джерела
Усі види діяльності, крім господарських товариств, малих і спільних (з іноземною участю) підприємств
Фінансування формування основного стада 94 Усі види діяльності, крім господарських товариств, малих і спільних підприємств (з іноземною участю)
Інші позикові кошти 95 1. Короткотермінові позикові кошти
2. Довготермінові позикові кошти
3. Відстрочені платежі у бюджет та в державні поза бюджетні фонди
4. Кредитування податку на додану вартість
5. Приватизаційні папери
6. Орендний кредит Усі види діяльності
- " -
- " -
Торгівля, постачання, заготівля
Інвестиційні фонди
Орендарі цілісних майнових комплексів
Цільове фінансуван-ня і цільові надходження 96 За видами фінансування і надходжень
Зобов'язання державної скарбниці Усі види діяльності
- " -
Позики банку для робітників та службовців 97 1. Під товари, продані у кредит
2. На індивідуальне житлове будівництво
3. На будівництво садових будиночків
4. Молодим сім'ям на покращення житлових умов Усі види діяльності
- " -
- " -
- " -
Нерозподілений при буток (непокриті збитки) минулих років 98 Усі види діяльності
Заборгованість за майно в оренді 99 1. Заборгованість за майно в оренді
2. Зобов'язання по фінансовій оренді
3. Заборгованість за орендний кредит Орендодавці цілісних майнових комплексів
Орендарі фінансової оренди
Орендодавці цілісних майнових комплексів
Позабалансові рахунки
Найменування рахунка Номер рахунка Номери і найменування субрахунків Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок
Збалансовані рахунки
Орендовані основні засоби 001 Усі види діяльності
Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання 002 Усі види діяльності
Обладнання, прийняте для монтажу 003 Підрядні організації
Бланки суворої звітності 004 Усі види діяльності
Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів 005 Усі види діяльності
Забезпечення зобов'язань та платежів 006 1. Забезпечення отримані
2. Забезпечення видані
3. Зобов'язання за майном довірителя Усі види діяльності
- " -
Довірчі товариства
Зобов'язання за приватизаційними паперами 007 1. Зобов'язання за приватизаційними майновими сертифікатами
2. Зобов'язання за приватизаційними житловими чеками Довірчі товариства
- " -
Характеристика плану рахунків
Розділ I. Основні засоби (фонди)
Рахунок 01 "Основні засоби"
До основних фондів (засобів) відносяться будівлі, споруди, устаткування, обчислювальна техніка, приладдя, транспортні засоби, інструменти, інвентар та інші матеріальні цінності (засоби праці), що діють у натуральній формі протягом тривалого часу та вартість яких поступово зменшується у зв'язку із зносом.
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №250 (із змінами та доповненнями), до складу основних засобів зараховують предмети вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ціною придбання і терміном служби більше одного року. До складу основних засобів включають також сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу, будівельний механізований інструмент і бібліотечні фонди незалежно від вартості. Не зараховують до складу основних фондів ті предмети, що їх придбано (збудовано) із метою подальшого продажу, незалежно від вартості та терміну служби.
Не відносять до основних засобів та не відображують на рахунку 01 предмети, що наведені у пункті 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
На рахунку 01 згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 1997 р. №159 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 р. за № 310/2114 (зі змінами і доповненнями), ведуть бухгалтерський облік основних виробничих фондів (основних засобів, що використовуються в господарській діяльності підприємств), за первісною вартістю - сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів. На рахунку 01 відображають також суми індексації (переоцінки) основних фондів.
Застосовують такі субрахунки:
1. "Будівлі

 
 

Цікаве

Загрузка...