WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

підприємств").
Рахунок 81 "Використання прибутку"
Рахунок 81 призначено для обліку використання прибутку звітного року протягом цього року. Після закінчення звітного року при складанні бухгалтерського звіту цей рахунок закривається.
Використовують такі субрахунки:
1. "Платежі до бюджету з прибутку".
2. "Використання прибутку на інші цілі".
Передача безоплатно ТМЦ відображається записами:
Дт 62, 76 Кт 48
Дт 48 Кт 46 - вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (без ПДВ)
Дт 62, 76 Кт 46 - на суму ПДВ
Дт 46 Кт 68 - ПДВ (податкове зобов'язання)
Дт 46 Кт 05 та ін. - фактична собівартість ТМЦ
Дт 81 Кт 62, 76 - вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (включаючи ПДВ).
Рахунок 82 "Використання позикових коштів"
На рахунку 82 обліковуються суми використаних кредитів банку, отриманих на спеціальні заходи, погашення яких передбачається за рахунок прибутку, відповідних фондів або цільового фінансування.
Рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів"
Рахунок 83 призначено для обліку доходів, які отримані (нараховані) в звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів, різниці між сумою, яка належить до стягнення з винуватців, та балансовою вартістю по нестачах цінностей тощо.
Використовують такі субрахунки:
1. "Доходи майбутніх звітних періодів".
2. "Майбутні надходження заборгованості по нестачах, виявлених за минулі роки".
3. "Різниця між обліковими та роздрібними цінами по нестачах ТМЦ".
4. "Різниця між покупною ціною та оціночною вартістю майна" (застосовують підприємства, які вклали кошти в об'єкти приватизації).
5. "Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна" (застосовують орендодавці фінансової оренди).
6. "Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів".
Рахунок 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей"
Рахунок 84призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність сум нестач, крадіжок та втрат від псування цінностей, які виявлені в процесі їх заготівлі, збереження та реалізації, незалежно від того, чи належать вони віднесенню на рахунок витрат виробництва (обігу) або винних осіб.
Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, регулюється відповідним Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116 (із змінами та доповненнями).
Розмір збитків відповідно до цього Порядку обчислюється із застосуванням підвищуючих коефіцієнтів, а зі стягнутих сум здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, залишок же коштів перераховується до Держбюджету.
Бухгалтерський облік цих нестач та втрат ведуть відповідно до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом МФУ від 18.08.95 р. №139, зі змінами та доповненнями.
Рахунок 85 "Статутний фонд"
Статутний фонд - це сукупність вкладів учасників (власників) у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Статутний фонд і фактична заборгованість учасників за вкладами до статутного фонду обліковується і відображається розгорнуто за окремими статтями активу і пасиву балансу.
Рахунок 85 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан та рух статутного фонду підприємства. Сальдо по цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного фонду, який зафіксовано в установчих документах недержавного підприємства. Записи по рахунку 85 виконують тільки у разі збільшення та зменшення статутного фонду, які здійснюються в установленому Законом "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. №1576-XII (зі змінами та доповненнями) порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи.
Порядок формування статутного фонду регулюється законом та установчими документами.
Рахунок 86 "Амортизаційний фонд"
На рахунку 86 державні підприємства обліковують суми амортизації основних засобів. Для цього використовують субрахунки:
86/1 "На повне відновлення власних основних засобів"
86/2 "На повне відновлення орендованих основних засобів".
Малі підприємства та господарські товариства цей рахунок для обліку не застосовують.
Рахунок 87 "Фонди економічного стимулювання"
Рахунок 87 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів відповідно до законодавства та статуту підприємства.
Можуть бути відкриті такі субрахунки:
1. "Фонд розвитку виробництва, науки і техніки".
2. "Фонд соціального розвитку".
3. "Фонд матеріального заохочення".
4. "Інші фонди".
Рахунок 88 "Фонди спеціального призначення"
Рахунок 88 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів спеціального призначення відповідно до законодавства та статуту підприємства.
Використовують такі субрахунки:
За видами фондів
Крім того:
"Пайовий фонд членів організації орендарів" (застосовують орендні підприємства).
"Фонд в орендованих основних засобах" (застосовують орендні підприємства).
"Фонд засобів соціальної сфери" (застосовують приватизовані підприємства).
"Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення".
"Емісійний дохід".
"Кошти від продажу акцій" (застосовують акціонерні товариства).
"Резервний (страховий) фонд" (застосовують ті, хто створює фонд).
"Фонд індексації балансової вартості майна".
"Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей".
"Фонд безплатно одержаного майна".
"Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку".
"Власні кошти трудового колективу".
"Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів".
"Фонд індексації вартості незавершеного будівництва".
"Резерв сумнівних боргів".
Останній субрахунок введено в План рахунків наказом МФУ від 25.06.98 р. №138 (зареєстровано в МЮУ 10.07.98 р. за №438/2878) "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку і звітності".
Цим наказом було доповнено п. 5 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, згідно з яким підприємства можуть створювати резерв сумнівних боргів, що утворилися за вартість відвантаженої продукції і товарів, виконаних робіт і наданих послуг за умови, що з цієї вартості визначено та відображено в бухгалтерському обліку фінансовий результат.
Такий резерв щодо зазначеної заборгованості може бути створено у тому разі, якщо вона не забезпечена гарантіями (векселями, заставами, договорами страхування), не сплачується боржником більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору, і про стягнення її підприємство звернулося

 
 

Цікаве

Загрузка...