WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

норми відшкодування витрат на відрядження регламентовано Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом МФУ від 13.03.98 р. №59 (зареєстровано в МЮУ 31.03.98 р. за №218/2658), та Постановою КМУ від 05.01.98 р. №10 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
Рахунок 72 "Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку"
Рахунок 72 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства по сумах вчиненого матеріального збитку.
Використовують такі субрахунки:
1. "По нестачах та крадіжках".
2. "По інших видах заподіяної шкоди".
Суми, які підлягають стягненню з винних осіб за нестачу товарно-матеріальних цінностей, відносяться в дебет рахунка 72 з кредиту рахунка 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей" за обліковими цінами та кредиту рахунка 83 "Доходи майбутніх періодів" на різницю, яка підлягає стягненню з винної особи згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.
Рахунок 73 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях"
Рахунок 73 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків з персоналом підприємства, крім розрахунків по оплаті праці, розрахунків з підзвітними особами та депонентами.
Використовують такі субрахунки:
1. "За товари, продані в кредит".
2. "По позиках на індивідуальне житлове будівництво".
3. "По позиках на будівництво садових будиночків".
4. "По позиках молодим сім'ям".
5. "За формений одяг".
6. "По акціях трудового колективу".
7. "По доходах, отриманих на пайовий фонд членів організації орендарів".
8."Заборгованість учасників по передплаті акцій".
Рахунок 74 "Розрахунки по приватизації"
Рахунок 74 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки по приватизації.
Використовують субрахунок:
1. "Компенсаційні сертифікати".
Рахунок 75 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 75 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками підприємства (акціонерами акціонерного товариства, учасниками господарського товариства, членами кооперативу тощо) по внесках у статутний фонд підприємства, по виплаті доходів тощо.
До цього рахунка можуть бути відкриті субрахунки:
1. "Розрахунки по внесках у статутний фонд".
2. "Розрахунки по доходах" та інші.
Рахунок 76 "Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами"
Рахунок 76 призначений для обліку розрахунків всякого роду операцій з дебіторами і кредиторами, які не були згадані в коментарях до рахунків 60-75, з різними організаціями по операціях некомерційного характеру (навчальними закладами, науковими організаціями тощо); з транспортними (залізничними та водними) організаціями за послуги, які оплачуються чеками; по депонованих сумах заробітної плати, премій та інших аналогічних виплат; по сумах, які утримані з заробітної плати працівників підприємства на користь різних організацій та окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судових органів тощо.
Використовують такі субрахунки:
1. "З організаціями та особами по виконавчих документах".
2. "З кооперативними та громадськими організаціями за придбані чи продані основні засоби".
3. "З іншими дебіторами та кредиторами всередині країни".
4. -
5. "Розрахунки по викупу оборотних фондів" (застосовують орендні підприємства).
6. "Розрахунки з різними іноземними дебіторами та кредиторами".
7. "По облігаціях державної позики".
8. "Розрахунки по спільній діяльності".
9. "Розрахунки з фінансовими органами по централізованій оплаті матеріально-технічних ресурсів" (застосовують підприємства АПК).
Рахунок 77 "Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів та прибутку"
Рахунок 77 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по розрахунках з вищестоящою організацією по перерозподілу оборотних коштів та прибутку.
Рахунок 78 "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях"
Рахунок 78 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по розрахунках між підприємством та вищестоящою організацією управління по поточних операціях, які не пов'язані з перерозподілом оборотних коштів та прибутку.
Використовують субрахунки:
1. "По коштах в порядку надання фінансової допомоги".
2. "По централізованих фондах та резервах".
3. "По оплаті обладнання".
4. "По інших операціях".
Рахунок 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки"
Рахунок 79 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по внутрішньогосподарських розрахунках.
Використовують такі субрахунки:
1. "Розрахунки з відділом капітального будівництва".
2. "Розрахунки з іншими господарствами".
Розділ VII. Фінансові результати та використання прибутку
Рахунок 80 "Прибутки та збитки"
Рахунок 80 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства у звітному році.
Балансовий прибуток - це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій.
Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у цінах продажу без акцизного збору, ПДВ, інших обов'язкових зборів і платежів, передбачених чинним законодавством, та витратами, що включаються до собівартості реалізованої продукції. У торговельних і постачальницько-збутових організаціях як різниця між виручкою від реалізації товарів (товарообороту) та купівельною вартістю товарів, зменшеною на суму непрямих податків.
Прибуток, його використання або збиток протягом року відображаються в балансі окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за звітний рік прибутку списуються при складанні річного бухгалтерського звіту. У річній звітності відображається непокритий збиток або нерозподілений прибуток звітного року.
Курсові різниці в іноземній валюті відображаються в обліку такими записами:
Дт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін. Кт 48
Дт 48 Кт 80 - валові доходи
Дт 18 Кт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін.
Дт 80 Кт 18 - валові витрати (п.73 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні; пп.7.3.6 Закону "Про оподаткування прибутку

 
 

Цікаве

Загрузка...