WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків (в таблиці) - Реферат

План рахунків (в таблиці) - Реферат

відображення наявності та руху цих коштів.
Використовують такі субрахунки:
1. "Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план".
2. "Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень".
3. "Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів інших організацій" (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів), районних рад).
Рахунок 55 "Інші рахунки в банках"
Рахунок 55 призначений для обліку даних про наявність та рух грошових коштів в українській та іноземних валютах, які знаходяться на території України та за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування (надходжень), в тій їх частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.
Використовують такі субрахунки:
1. "Окремий рахунок по капітальному ремонту".
2. "Акредитиви та окремі рахунки по вантажообороту".
3. "Рахунок в банку по доходах".
4. "Рахунок в банку по різницях в цінах".
5. "Інші рахунки в банках".
6. "Ощадні сертифікати".
7. "Приватизаційні папери".
8. "Імпортний депозит".
9. Приватизаційні кошти громадян".
10. Компенсаційні сертифікати" (субрахунки 9 та10 застосовують орендні підприємства).
Рахунок 56 "Інші грошові кошти"
Рахунок 56 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про рух грошових коштів (переказів) в українській та іноземній валютах в дорозі, а саме грошових сум (переважно торгова виручка), внесених в каси банків або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий або інший рахунок підприємства, але ще не зарахованих за призначенням, а також про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства (поштових та ін. марок, оплачених путівок в будинок відпочинку тощо).
Використовують такі субрахунки:
1. "Грошові кошти в дорозі".
2. "Грошові документи".
3. "Власні акції, викуплені в акціонерів".
4. "Приватизаційні папери".
5. "Компенсаційні сертифікати" (застосовують інвестиційні фонди, далі - ІФ).
6. "Цінні папери для продажу" (застосовують торговці цінними паперами).
Рахунок 58 "Фінансові вкладення"
Рахунок 58 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух вкладень (інвестицій) підприємства.
Фінансові вкладення (придбання цінних паперів, облігацій, внески до статутних фондів інших підприємств тощо) підприємства на території України та за її межами оцінюються у балансі за фактичними витратами. При цьому, згідно з п.38 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, різниця між витратами на придбання облігацій і подібних їм цінних паперів та їх номінальною вартістю протягом періоду їх обігу рівномірно списується на результати фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерські записи роблять відповідно до п.14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.
Використовують субрахунки першого та другого порядку, відкриті відповідно за терміновістю (короткострокові, довгострокові) та видами вкладень.
Рахунок 59 "Векселі одержані"
Рахунок 59 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух векселів, одержаних від покупців та інших дебіторів (боржників).
Вексельний обіг регулюється такими нормативними актами: Постановою ВРУ від 17.06.92 р. №2470-XII "Про застосування векселів в господарському обороті України"; правилами виготовлення і використання вексельних бланків, затвердженими постановою КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 (із змінами); Листом НБУ №22001/85 від 25.02.93 р. "Про порядок проведення банками операцій з векселями"; Положенням про переказний і простий вексель, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р. №104/1341; Порядком проведення банками операцій з векселями (із змінами і доповненнями); Листом Департаменту бухгалтерського обліку та розрахунків НБУ №12-214/934-5548 від 19.09.96 р. "Про вексельні бланки"; листом НБУ №15010/48 від 22.02.95 р. "Роз'яснення до питань, пов'язаних з використанням векселів у господарському обороті", Листом МФУ №18-4116 від 12.08.92 р. "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" (із змінами).
Розділ VI. Розрахунки
Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
Рахунок 60 призначений для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками за отримані ТМЦ, прийняті (виконані) роботи та спожиті послуги, включаючи надавання електроенергії, газу, пари, води тощо, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей; ТМЦ, роботи та послуги, на які документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки); отримані послуги з перевезення, а також за всі види послуг зв'язку.
Рахунок 60 кредитується на вартість фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт (послуг) у кореспонденції з дебетом рахунків по обліку цих цінностей або відповідних витрат.
Дебетується рахунок 60 на суми оплати рахунків у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, а на суми заліку попередньо виданого авансу - з рахунком 61 "Розрахунки по авансах".
Одержання ТМЦ за бартерним контрактом до відвантаження продукції господарські товариства відображають такими записами:
Дт 05 тощо Кт 60 - на договірну ціну одержаних ТМЦ (без ПДВ)
Дт 67/2 Кт 60 - на суму ПДВ
Дт 67/1 Кт 68 - на суму ПДВ (податкове зобов'язання)
Дт 31 Кт 48
Дт 48 Кт 83 - на вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ)
Дт 62 Кт 46 - відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)
Дт 46 Кт 67/1 - ПДВ
Дт 18 Кт 31
Дт 83 Кт 18 - вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ) - валові витрати
Дт 68 Кт 67/2 - ПДВ (податковий кредит)
Дт 46 Кт 40 - фактична собівартість відвантаженої продукції
Дт 46 Кт 80 - прибуток від реалізації продукції
Дт 60 Кт 62 - покрито взаємну заборгованість по бартерному контракту.
Рахунок 61 "Розрахунки по авансах"
Рахунок 61 призначений для обліку розрахунків по виданих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт та по отриманих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт.
Для обліку авансів використовують такі субрахунки:
1. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по виданих авансах та частковій оплаті замовлень".
2. "Розрахунки з покупцями та замовниками по одержаних авансах та частковій оплаті замовлень".
Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Рахунок 62 призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками.
Використовують такі субрахунки:
1. "Розрахунки в порядку інкасо".
2. "Розрахунки по планових платежах".
3. "Розрахунки з

 
 

Цікаве

Загрузка...