WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

"Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

Таким чином, реалізація наведених в таблиці 3.25 заходів щодо усунення виявлених негативних причин дозволила б досягти підвищення випуску продукції в межах розрахованого у цій таблиці резерву (761,02 метрів).

Крім того, укрупнено резерви зростання обсягу випуску продукції можна визначити на основі аналізу ритмічності роботи окремих цехів, учасників і підприємства загалом. Для цього аналізу обсягу виробництва будемо використати дані про випуск продукції за кожну робочу добу (див. таблицю Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден), на основі яких розрахуємо середньодобову величину обсягу випуску і визначимо максимально досягнутий обсяг виробництва щодо окремої робочої доби відносно кожного виробничого цеху підприємства.

Якщо розглядати досягнутий максимальний обсяг виробництва за конкретну добу, як потенційний резерв збільшення виробництва, то можливий найближчий резерв зростання випуску продукції можна визначити по наступній формулі:

Qв2.1 = (Qвmax- Q в)Nдф , де (3.25)

Qвmax - максимальний обсяг випуску продукції за окрему добу, метрів;

Q в- фактичний середньодобовий обсяг випуску продукції, метрів;

Nдф- кількість днів роботи підприємства по випуску продукції;

Відомості про ритмічність роботи підприємства в грудні 2000 року наведені в таблиці Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден.

Таблиця

3.25

Відомості про ритмічність роботи підприємства за грудень 2000 р., метрів

Дата

Цех №1

Цех №2

Цех №3

Цех №4

Разом

1

2

3

4

5

6

01.12.2000

54,5

45,6

42,2

38,9

181,2

04.12.2000

53,6

44,1

41

39,4

178,1

05.12.2000

52,7

42,9

42,1

37,7

175,4

06.12.2000

52,8

43,2

40,6

38,8

175,4

07.12.2000

54,8

44,9

40,9

39,8

180,4

08.12.2000

53,9

45,4

39,8

40,1

179,2

11.12.2000

51,2

44

39,5

40,1

174,8

12.12.2000

51,7

44,1

39,8

39,1

174,7

13.12.2000

54,1

43,8

41,9

39,6

179,4

14.12.2000

52,2

44,2

40,6

37,9

174,9

15.12.2000

51,2

44,6

39,6

38,7

174,1

18.12.2000

52,2

45,5

40,4

37,7

175,8

19.12.2000

52

44,8

42,2

39,1

178,1

20.12.2000

52,6

43,8

41,1

39,9

177,4

21.12.2000

55

43,9

39,3

37,7

175,9

22.12.2000

51,7

43,7

41,3

38,4

175,1

25.12.2000

52,1

45,4

41,5

38,2

177,2

26.12.2000

53,1

43,1

41,2

39,7

177,1

27.12.2000

53

44,7

40,5

38,3

176,5

28.12.2000

54,4

43,7

39,2

39,7

177

29.12.2000

54,2

42,1

38,6

37,4

172,3

Разом

1113

927,5

853,3

816,2

3710

Q

53

44,17

40,63

38,87

176,67

Qmax

55

45,6

42,2

40,1

182,9

Qmax- Q

2

1,43

1,57

1,23

6,23

∆Qп(р)

42

30,03

32,97

25,83

130,83

Вивчення динаміки обсягів виробництва підприємства, яка представлена у вигляді вищенаведеній таблиці, відносно кожної доби показує, що максимальний обсяг випуску за грудень 2000 року склав:

по цеху № 1 - 55 метрів, 30% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 2 - 45,6 метрів, 25% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 3 - 42,2 метрів, 23% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 4 - 40,1 метрів, 22% від потенційного максимального обсягу;

разом по цехах - 182,9 метрів (100%).

Отже, як бачимо з таблиці Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден, середньомісячні обсяги випуску продукції у грудні 2000 року по кожному виробничому цеху підприємства відрізняються від досягнутого за цей період максимально обсягу виробництва на відносно незначну величину, що є додатковим свідченням відносно стабільної роботи підприємства.

Таким чином, коли щодобовий обсяг випуску по кожній дільниці протягом всього місяця залишався на досягнутому максимальному рівні, то місячний обсяг виробництва продукції збільшився б на 130,83 метрів (див. таблицю Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден). Дана величина і складає резерв підвищення обсягу впуску другого роду.

Як бачимо, величина резерву другого роду, згідно з результатами аналізу за грудень 2000 року, складає незначний відсоток у порівнянні з розрахованим резервом першого роду (761,02 метрів), її питома вага у загальному фактичному обсязі випуску продукції становить близько 3,53% (130,83/3710100%), та 3,44% (130,83/3800100%) у відношенні до запланованого на цей місяць обсягу випуску продукції.

Оскільки розрахований резерв другого роду значно менше раніше розрахованого загального резерву підвищення випуску продукції (він дорівнює лише 17,17% (130,83/761,02100%) від загального резерву підвищення обсягу виробництва), то можна вважати, що усі основні внутрішні резерви підприємства щодо підвищення обсягу виробництва продукції у періоді, який аналізується, були виявлені підчас проведення детального аналізу.

      1. Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація є завершальною стадією всієї виробниче-господарської діяльності підприємства, в процесі якої підприємство отримує за вироблену продукцію (виконані роботи, послуги) грошові кошти, які повинні дозволити підприємству покрити його витрати й отримати прибуток. З урахуванням складної економічної ситуації, недосконалості податкового законодавства і кризи неплатежів аналіз реалізації продукції є однією з найважливіших задач керівництва підприємства.

Аналізу реалізації продукції доцільно розпочинати з загального аналізу, який передбачає визначення і оцінку абсолютного та відносного відхилення наведених фактичних показників від аналогічних показників попереднього періоду і показників реалізації, передбачених планом.


 
 

Цікаве

Загрузка...