WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

"Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

Дані, наведені в таблиці Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден свідчать, що на підприємстві на протязі періоду, який аналізується, мали місце внутрішнезмінні втрати робочого часу, загальна величина яких дорівнює 228 чол∙змін. Питома вага визначених внутрішнезмінних втрат робочого часу складає 7,1% (228/3213100%) від трудомісткості продукції й 7,64% (228/2985100%) від величини фактичних витрат труда. Внутрішнезмінні втрати робочого призводять до зниження обсягу виробництва продукції, тому що втрачений робочий час можна було б використати для виробництва продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу визначається по наступній формулі:

Qв2 = (Трф– Тф)Пн, де (3.25)

Трф - фактична технологічна трудомісткість продукції, що випускається, чол∙змін;

Тф - фактичні витрати труда на випуск того ж фактичного обсягу продукції, чол∙змін;

Пн - нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції, метрів/чол∙зміну.

Фактична технологічна трудомісткість визначається шляхом ділення обсягу випущеної продукції на норму вироблення. Результати розрахунку фактичної технологічної трудомісткості для кожного з виробничих дільниць підприємства наведені в таблиці Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден.

Нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції визначається по формулі:

Пн=Qвп, де (3.25)

Трп

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп - планова трудомісткість продукції, що випускається, чол∙змін.

Використовуючи дані таблиць Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден і Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден обчислимо нормативну змінну продуктивність основного робітника по випуску продукції:

Пн = 3800/3057= 1,243метрів/чол∙зміну

Таким чином, величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу становить:

Qв2 = 2281,243=283,4 метрів

Величина зниження обсягу виробництва продукції внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу становить 7,64% (283,4/3710) від загального обсягу випуску в грудні 2000 року, що свідчить про існування де-яких недоліків в області організації виробництва та дисципліни труда на підприємстві.

Оскільки внутрішнезмінні втрати робочого часу можуть виникати через недостатню забезпеченість виробництва необхідними матеріалами, то треба встановити, чи були своєчасно і в повному обсязі здійснені постачання матеріалів по заявлених потребах.

Дані, необхідні для аналізу забезпеченості виробництва продукції матеріалами, наведені в таблиці 3.25.

Таблиця

3.25

Дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 2000 р.

Найменування матеріалів

Одиниці виміру

Постачання за місяць

Заявлена потреба

Коефіцієнт за-безпеченості матеріалами

Коефіцієнт не-забезпеченості матеріалами

1

2

3

4

5

6

7

Металеві листи

м

2200

2280

0,9649

0,0351

Карбід кальцію

кг

126

128

0,9844

0,0166

Кисень

л

134000

134400

0,997

0,003

Електроди

штук

538

540

0,9963

0,0037

Дані таблиці 3.25 свідчать, що в грудні 2000 року мало місце недостатнє забезпечення виробництва металевими листами, карбідом кальцію, киснем й електродами. Найбільший вплив на випуск продукції мало недостатнє забезпечення підприємства металевими листами, про що свідчить найбільший коефіцієнт незабезпеченості щодо цього виду матеріалів. Розмір недопостачання становив 80 м, що становить близько 3,51% (80/2280100%) від загальної заявленої потреби даних матеріалів.

Величина зниження обсягу випуску продукції підприємства через незабезпеченість виробництва матеріалами визначається по наступній формулі:

Qв2.1 = QвпКнм, де (3.25)

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Кнм - найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва матеріалами;

Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства металевими листами обсяг випуску продукції в грудні 2000 року знизився на наступну величину:

Qв2.1 = 38000,0351=133,38 метрів

Величина зниження обсягу випуску продукції, викликана даною причиною становить близько 47,06% (133,38/283,4100%) від загального зниження обсягу виробництва внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу і 3,6% (133,38/37101005) від загального фактичного обсягу випуску продукції в періоді, що аналізується.

Таким чином, внутрішнезмінні втрати робочого часу, які сталися внаслідок недостатньої забезпеченості виробництва матеріалами (тобто з вини адміністрації підприємства), складають менше половини від загальної величини внутрішнезмінних втрат робочого часу. Отже, більшість внутрішнезмінних втрат часу сталося внаслідок недостатньо доброї організації праці та трудової дисципліни (тобто з вини працівників підприємства).

Величину зниження обсягу випуску, яке сталося внаслідок вищезазначених недоліків організації праці, можна визначити як різницю між загальним зменшенням обсягу виробництва, що викликані внутрішнезмінними втратами робочого часу, та зниженням обсягу виробництва, зумовленого недостатньою матеріальною забезпеченістю виробництва:

Qв2.2 = ∆Qв2 - ∆Qв2.1 = 283,4 - 133,38 =150,02 метрів.

Розраховане зниження обсягу випуску продукції становить 4,04% (150,02/3710100%) від фактичного обсягу виробництва в періоді, який аналізується, що свідчить про необхідність розробки та застосування заходів щодо підвищення організації труда і поліпшення трудової дисципліни.

Недоліки трудової дисципліни також позначаються на кількості виходів працівників на роботу, що призводить до зниження явочної чисельності. Це викликає недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітників і, таким чином, призводить до загального зменшення випуску продукції підприємством.

З метою визначення можливої недостатньої забезпеченості підприємства основними працівниками будемо використати планові показники облікової і явочної чисельності по кожній виробничій дільниці.

Відомості про забезпеченість підприємства основними робітниками приведені в таблиці Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден.

Таблиця

3.25

Відомості про забезпеченість підприємства робітниками за грудень 2000 р.

Найменування цеха (дільниці)

Трудомісткість продукції, чол∙змін

Фатичні витрати труда, чол∙змін

Явочна чисельність

Облікова чисель-ність робітників

Коефіцієнт облікового складу

факт

план

факт

план

факт

план

Шя

факт

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цех № 1

928

950

966

1134

46

54

-8

63

63

1,3689

1,17

Цех № 2

773

792

840

945

40

45

-5

53

53

1,3287

1,17

Цех № 3

656

672

735

840

35

40

-5

47

47

1,3555

1,17

Цех № 4

628

643

672

756

32

36

-4

42

42

1,3153

1,17

Разом

2985

3057

3213

3675

152

175

-22

205

205


 
 

Цікаве

Загрузка...