WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

"Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Допущено до захисту Факультет: Економіки і менеджменту

Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту

Завідувач кафедри:     проф. д.е.н. Гавриленко В. А.

(підпис) (дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Дипломна робота

Тема: Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Виконавець:       студ. Бондаренко С. Ю.

(підпис) (дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник:       проф. Стародубцев Є. В.

(підпис) (дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Консультант:       проф. Гавриленко В. А.

(підпис) (дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Нормоконтролер:       ас. Батюк В. В.

(підпис) (дата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Донецьк 2001 г.

РЕФЕРАТ

142 листів, 4 рисунка, 28 таблиць

Ціль роботи – використовуючи отримані раніше теоретичні знання у галузі низки спеціалізованих економічних дисциплін (Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності, Контроль та Ревізія, Аудит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Статистика та інші) відбити в дипломній роботі фінансові результати, як об'єкт бухгалтерського обліку, вивчити організацію бухгалтерського обліку фінансових на підприємстві, зробити загальний аналіз техніко-економічних показників та детальний аналіз фінансових результатів підприємства, відобразити методику та практику проведення аудиту на підприємстві.

Об'єкт дослідження – фінансові результати підприємства, його організаційна структура та особливості форми обліку, документообіг, річна й квартальна звітність, аналітичні та синтетичні облікові регістри, річні та місячні техніко-економічні показники підприємства (величина фінансового результату, обсяги виробництва, собівартість продукції, обсяг реалізації, стан основних фондів, тощо).

Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи, метод аналізу та синтезу, статистичне групування, метод порівняння, метод рядів динаміки, індексний і балансовий метод.

Фінансові результати, доходи, витрати, звітність, елементи витрат, документація, організаційна структура, документообіг, форми бухгалтерського обліку, техніко-економічні показники, собівартість, питомі витрати, основні виробничі фонди.

Д.0106.51.05.161.ДР

Вив.

Лист

документа

Підпис

Дата

Розробник

Бондаренко С. Ю.

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Літер

Лист

Листів

Керівник

Стародубцев Є. В.

3

142

Консультант

Гавриленко В. А.

ОА - 96 в, ФЭМ, ДонГТУ

Н. Контролер

Батюк В. В.

Зав. Кафедри

Гавриленко В. А.

ЗМІСТ

ВСТУП Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.1 Сутність та зміст фінансових результатів Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.2 Класифікація фінансових результатів Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.3 Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової політики підприємства Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.4 Розвиток бухгалтерського обліку фінансових результатів Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.1 Загальна характеристика форм і методів бухгалтерського обліку, які застосовуються на підприємстві Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.2 Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.3 Відображення практики бухгалтерського обліку на підприємстві Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

2.4 Аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3 КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3.1 Економічний аналіз результатів господарської діяльності Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3.1.1 Аналіз динаміки техніко-економічних показників Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукції Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукції Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3.1.4 Аналіз фінансових результатів 103

3.2 Аудит фінансових результатів Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

ВИСНОВОК Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

ЛІТЕРАТУРА Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

ВСТУП

В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так, не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної більшості вітчизняних підприємств.

Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати виробниче-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність.

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі, то питання зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень.

Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Грамотна організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.

Отже, усе вищевикладене свідчить про високу актуальність проблеми обліку та економічного контролю фінансових результатів на підприємстві, яка й стала предметом написання цієї дипломної роботи.

  1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

    1. Сутність та зміст фінансових результатів

Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.

Як бачимо, поняття фінансового результату тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат.

У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" надані наступні визначення прибутку та збитку:

прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;


 
 

Цікаве

Загрузка...