WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Суми сплаченого державного мита відносять на інші небанківські операційні витрати, як:

Д-т рахунку

7419 "Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крімподатку на прибуток";

К-т рахунку

3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами".

15.6.Фінансові санкції та їх облік

За несвоєчасно сплачені суб'єктами оподаткування суми податків і неоподатковуваних платежів передбачені фінансові санкції. Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів не внесена сума вважається недоїмкою і утримується з нарахуванням пені (за невеликим винятком). Пеня нараховується із сум недоїмок за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірі, визначеному законодавством за окремими видами платежів, від 0,1 до 0,3 %. Виняток складає тільки прибутковий податок — 5 %.

Якщо законодавством щодо окремих видів платежів розмір пені не встановлено, нарахування пені на суму недоїмки здійснюється в розмірі 0,3 % суми недоїмки.

При надходженні сум для сплати недоїмки в першу чергу погашається недоїмка, а потім — пеня. При утриманні недоїмки на підставі рішення суду першочергово покриваються затрати, що пов'язані з утриманням.

Недоїмка за податками і неоподатковуваними платежами та нарахування пені можуть визначатись на підставі актів перевірок державних податкових інспекторів та працівників відповідних державних цільових фондів.

На суму дорахувань за результатами перевірки сум податків та інших платежів до бюджету передбачено дворазовий штраф, а при повторному порушенні протягом року п'ятиразовий. За неподання або несвоєчасне подання декларацій, розрахунків та інших документів для обчислення податків, а також неподання або несвоєчасне подання закладам банків платежів доручень на сплату податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів утримується штраф у розмірі 10 % належних до сплати сум податків та інших платежів до бюджету, внесків до державних цільових фондів.

Якщо банк у наступних балансах і звітах, а також розрахунках податків, до перевірки податковою інспекцією, усунув раніше допущені заниження прибутку (доходу) або іншого об'єкта оподаткування і письмово повідомив про це в державну податкову адміністрацію, то фінансові санкції у цьому випадку не застосовуються.

На виправлення помилок доцільно оформляти бухгалтерські довідки, де потрібно обгрунтовувати причини та необхідність змін у бухгалтерських записах. Такий підхід до організації обліку сприяє підвищенню його якості та зростанню авторитету бухгалтера як з боку державних податкових інспекторів, так і з боку колег-бухгалтерів.

Державні податкові адміністрації мають право накладання адміністративних штрафів у розмірі 5—10 мінімальних заробітних плат на службових осіб банків, винних у приховуванні (заниженні) прибутку (доходу) або приховуванні (необчисленні) інших об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів у бюджет.

Зважаючи на велику відповідальність за правильність та своєчасність сплати податків, зборів і внесків до державних цільових фондів, головні бухгалтери банків розробляють "Календарні сплати основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів" на місяць, квартал, півріччя, рік. У міру сплати податків, зборів та внесків дати сплати можна зафарбовувати різними кольорами (наприклад, синім кольором — якщо сплата проведена своєчасно, чорним — якщо сплата проведена із запізненням).

В окремих банках головні бухгалтери складають аналогічні календарі для звітності. За формою календарі звітності мало чим відрізняються від календарів сплати податків, зборів та внесків до державних цільових фондів.

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця кварталу чи півріччя.

Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місцем знаходження декларацію з ПДВ (до 15 числа місяця, наступного за звітним), акцизного збору (до 23 числа місяця, наступного за звітним).

Щоквартально подається звітність до пенсійного фонду (до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 січня) за формою 4-ПФ "Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду".

У терміни квартальної та річної звітності подають декларацію про прибутки, розрахунок внесків до фонду здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення (15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 5 лютого).

Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, банки подають розрахунок внесків до фонду сприяння зайнятості населення, про валютні цінності та інше майно і доходи, що належать резиденту України і знаходяться за її межами; розрахунок комунального податку; розрахунок за податком з продажу імпортних товарів.

Раз у півроку подається "Розрахункова відомість за коштами фонду соціального страхування" (форма № 4-ФСС). Термін її подачі до профспілкового органу за підпорядкуванням або до органу фонду соціального страхування за місцем реєстрації — 15 липня (за першу половину року) та 15 січня (за другу половину року).

За місцеві податки і збори декларації (розрахунки) подаються у терміни, що визначені місцевими органами влади, крім комунального податку.

Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів подається щорічно, не пізніше 15 березня, а розрахунок сплати за землю — щорічно, не пізніше 15 липня.

Контрольні запитання

1. Чим зумовлена економічна необхідність податків у державі?

2. Що таке податки, збори та внески до державних цільових фондів?

3. Що входить до складу прямих податків?

4. Що входить до складу непрямих податків?

5. Як визначається прибуток для оподаткування?

6. Наведіть порядок облікового нарахування та сплати до бюджету податку на прибуток банку.

7. У чому полягає принцип обчислення податку на землю і облікове відображення нарахування і сплати його до бюджету?

8. У чому полягає принцип обчислення податку з власників транспортних засобів та облікове відображення нарахування і сплати його до бюджету?

9. Як обліковується нарахування податку з працівників банку?

10. З яких видів операцій банки сплачують ПДВ?

11. У чому полягає принцип облікового нарахування ПДВ?

12. Схарактеризуйте облік нарахування бюджету акцизного збору.

13. Розкрийте суть облікового відображення нарахування внесків до пенсійного фонду.

14. Розкрийте суть облікового відображення нарахування внесків до фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

15. Розкрийте суть облікового відображення нарахування цільових внесків на будівництво, ремонт і утримання автомобільних шляхів.

16. Пригадайте методичні принципи облікового відображення нарахування основних місцевих податків і зборів.

17. Перерахуйте основні принципи фінансових санкцій до банків за порушення податкового законодавства.

18. Які види звітності з основних податків, зборів та внесків?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Валові доходи банку за 1 квартал звітного року склали 700 000 грн.; валові витрати — 400 000 грн.; сума нарахованої амортизації на основні засоби — 50 000 грн.

• Визначте розмір прибутку.

• Нарахуйте платежі з нього до бюджету за ставкою 30 %.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. Складіть бухгалтерські проводки за щомісячне нарахування і сплату бюджету податку за користування земельною ділянкою в сумі 1500 грн.

Вправа 3. Складіть бухгалтерські проводки на нарахування і сплату бюджету податку банком як власником транспортних засобів у сумі 5000 грн.

Вправа 4. За травень місяць працівникам банку нараховано заробітну плату в сумі 35 000 грн. Із неї, згідно з чинним законодавством, утримано і перераховано бюджету прибутковий податок у сумі 7300 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа5. Виручка від реалізації автомобіля (основні фонди) складає 5400 грн. при його балансовій вартості 10 700 грн. і нарахованому зношенні 6000 грн.

• Визначте суму, з якої нараховується ПДВ за ставкою 20 % та складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 6. На суму нарахованої заробітної плати в розмірі 35 000 грн. (див. вправу 4) здійснено відрахування до пенсійного фонду в розмірі 32 %, до фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — 5 % і до фонду сприяння зайнятості населення —1,5 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...