WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

8. Банк придбав на аукціоні 20 березня 100 шт. Облігацій номіналом 10 000 грн. по ціні 9 200 грн. Термін погашення облігацій — 20 червня; відсоткова ставка — 30 % річних. 30 березня нарахована сума амортизації дисконту і відсотки.

9. Банком видані короткострокові кредити своїм клієнтам у сумі 1 500 000 грн. і клієнтам інших банків у сумі 450000 грн.

10. Банком придбані комп'ютери в кількості 15 шт. на суму 80 000 грн.

11. За обладнанням, що знаходиться в експлуатації, нарахована амортизація в сумі 8000 грн.

12. На коррахунки банку в зарубіжних банках зарахована валютна виручка в сумі 60 000 дол. США, що надійшла клієнтам банку за експортними операціями (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

13. Банком видані валютні кредити в сумі 60 000дол. США (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

14. Банком нарахований резерв на покриття кредитних ризиків у сумі 4000 грн., з них за стандартними кредитами — 200 грн.

15. Банком проведені обмінні операції з купівлі-продажу іноземної валюти:

— куплено 5000 дол. США (за курсом 1,9 грн. = 1дол. США);

— продано 4900 дол. США (за курсом 2,05 грн. = 1 дол. США);

офіційний курс НБУ: 2 грн. = 1 дол. США.

16. Нараховані відсотки за користування кредитами, виходячи з відсоткової ставки 48 % річних за кредитами в національній валюті, 20 % річних за кредитами в іноземній валюті.

17. Нараховані відсотки за терміновими депозитами: у національній валюті — за відсотковою ставкою 30 % річних; за ощадними депозитами: в іноземній валюті — по ставці 12 % річних, у гривнях — за ставкою 24 % річних.

18. Банк продав право на користування програмним продуктом за 40 000 грн. іншому банку.

19. Банк видав гарантії клієнтам у сумі 80 000 грн. Банком одержані комісії за виданими кредитами в сумі 4000 грн.

20. Банком нараховані суми за обслуговування коррахунку в НБУ в сумі 3500 грн. 30 березня.

21. Банк стягнув з клієнтів за розрахунково-касове обслуговування 5000 грн.

22. Банк нарахував заробітну плату співробітникам банку в сумі 8000 грн., податкові і обов'язкові нарахування на зарплату склали 3600 грн.

23. Поточні витрати банку склали 4300 грн. за березень місяць.

• Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями і відобразіть їх в особових рахунках, виведіть залишки.

• Виведіть залишки за рахунками доходів і витрат і визначить фінансовий результат за 1 квартал.

• Який запроваджено порядок ведення рахунків за доходами і витратами?

ГЛАВА 15

ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

Мета вивчення

Після вивчення глави 15 Ви повинні знати:

1. Суть системи оподаткування в Україні.

2. Склад податків, зборів і внесків до державних та недержавних фондів.

3. Законодавчу і методичну базу нарахування всіх видів податків, зборів і внесків.

4. Методику обліку нарахувань і сплати всіх видів податків, зборів і внесків.

5. Склад та зміст звітності про податки, збори та внески.

6. Методику контролю та санкції за порушення в обліку.

15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки

Існуюча система оподаткування сформована на підставі Закону України "Про систему оподаткування", змін і доповнень до нього та інших законодавчих актів, що видаються згідно з цим законом. Система оподаткування грунтується на принципах стабільності, обов'язковості, соціальної справедливості при визначенні та утриманні податків, зборів і внесків.

Податки це обов'язкові платежі, утримувані державою з фізичних та юридичних осіб в державний та місцевий бюджети і позабюджетні фонди. В Україні запроваджені такі податки, як податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і організацій, податок з власників транспортних засобів, податок з реклами, комунальний податок тощо.

Зборами називають обов'язкові платежі юридичних тафізичних осіб за надані їм послуги або на високорентабельні тамонопольні товари (продукцію). До зборів відносять акцизний збір, ринковий збір, збір за ордер на квартиру, курортний збір та ін.

Внески до державних цільових фондів це обов'язкові відрахування юридичних та фізичних осіб на формування державних Цільових фондів. Внески сплачують до пенсійного фонду; фонду сприяння зайнятості населення; фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг; на формування державного іноваційного фонду тощо.

Контроль за дотриманням підприємствами і громадянами податкового законодавства здійснює державна податкова служба, створена при Кабінеті Міністрів України у складі Головної державної податкової адміністрації України та державних податкових адміністрацій в областях, районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної податкової адміністрації є забезпечення дотримання законодавства про податки, повний облік усіх платників та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і досягнення правильності обчислення та сплати цих платежів.

Важливого значення у формуванні інформації про податки та їх сплату набуває бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік податків, зборів та внесків банки ведуть на рахунках № 3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами" та № 3619 "Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку".

На рахунку № 3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами" відкривають такі аналітичні рахунки за видами податків:

1) податок на прибуток;

2) податок на додану вартість;

3) акцизний збір;

4) прибутковий податок;

5) податок на майно;

6) податок із власників транспортних засобів;

7) фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

8) фонд сприяння зайнятості населення;

9) розрахунки з пенсійним фондом за обов'язкові внески на соціальне страхування та за обов'язкові внески з доходів громадян;

10) іноваційний фонд;

11) відрахування на ремонт і будівництво автомобільних шляхів;

12) місцеві податки та збори (деталізовано);

13) інші податки, збори і внески до державних цільових фондів (деталізовано).

До рахунку № 3619 "Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку" відкривають такі субрахунки для обліку розрахунків за необов'язковими, добровільними відрахуваннями до різних фондів:

1) розрахунки із соціального страхування:

2) розрахунки із страхування майна;

3) розрахунки із індивідуального страхування;

4) розрахунки з фондом захисту інвалідів;

5) інші не обов'язкові місцеві податки, збори і внески. Аналітичний облік податків, зборів та внесків до державних

цільових фондів ведуть у "Відомості аналітичного обліку розрахунків".

Головним завданням Такого обліку є:

1) точне визначення видів обов'язкових платежів і термінів їх сплати юридичними та фізичними особами (юридичні та фізичні особи сплачують обов'язкові платежі, виходячи зі специфіки та обсягів своєї підприємницької діяльності);

2) правильне та своєчасне визначення бази для оподаткування і проведення розрахунків обов'язкових платежів. Приступаючи до визначення бази для оподаткування, необхідно грунтовно вивчити методику розрахунку податку і, перш за все, які суми підлягають оподаткуванню, а які не підлягають. Суму обов'язкового платежу визначають на основі бази оподаткування, ставки податку та встановлених пільг;

3) забезпечення у визначені терміни перерахувань грошових коштів, пов'язаних з обов'язковими платежами, на рахунки Державного і місцевих бюджетів, фондів та позабюджетні рахунки. Важливо, щоб не було запізнень при перерахуванні грошових сум, бо за кожен день прострочки платежів передбачені фінансові санкції;

4) дотримання термінів подачі звітності в державну податкову інспекцію та представництва державних фондів на місцях. Найчастіше звітність подають із запізненням або взагалі не подають підприємства, які офіційно зареєстровані, але з тих чи інших причин не виконують статутних функцій.

Таким чином, кожне із визначених вище завдань обліку актуальне і за його дотриманням має стежити безпосередньо головний (старший) бухгалтер з обліку податків.

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користуванняземлею, з власників транспортних засобів, з громадян

До прямих податків банків відносять податок на прибуток підприємств і організацій, плату за землю, податок із власників транспортних засобів, прибутковий податок з громадян.

Облік податку на прибуток банків. Об'єктом оподаткування банківської діяльності є прибуток, який визначається шляхом зниження суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суми амортизаційних відрахувань, передбачених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...