WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Таким чином, у результаті продажу облігацій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції склав 800 грн.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

— комісії за одноразові послуги;

— комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;

— комісії за послуги з обов'язковим результатом. Комісії за одноразові послуги. До комісії за одноразову послугу відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання комісії враховується:

Д-т "Розрахунковий рахунок клієнту або каса";

К-т "Комісійні доходи".

Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.

Розглянемо бухгалтерські проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

2.

3.

Якщо послуги надаються в поточному місяці, а їх сплата передбачається на початку місяця, наступного за звітним, то операція відображається:

— при нарахуванні комісії за надані послуги;

— при надходженні коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки

"Нараховані доходи за комісіями"

"Поточний рахунок"

"Комісійні доходи"

"Нараховані доходи"

При одержанні комісії авансом (до надання послуг)

"Поточний рахунок"

"Доходи майбутніх періодів"

Після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг

"Доходи майбутніх періодів"

"Комісійні доходи"

Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:

Д-т "Нараховані дивіденди";

К-т "Дивідендний доход за акціялш і іншіши вкладеннями".

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:

Д-т "Кореспондентський рахунок";

К-т "Нараховані дивіденди".

Облік відсоткових витрат. Більша частина відсотків до виплати припадає на депозитні операції і за борговими цінними паперами, випущеними банком (векселі, заощаджувальні і депозитні сертифікати).

Нарахування відсоткових витрат провадиться щомісячно:

Д-т "Відсоткові витрати";

К-т "Нараховані витрати".

При перерахуванні відсотків на користь клієнтів:

Д-т "Нараховані витрати";

К-т "Поточний рахунок клієнта або Коррахунок банку".

Облік комісійний витрат. При сплаті комісій в момент отримання послуги банком:

Д-т "Комісійні витрати";

К-т "Коррахунок банку".

При сплаті послуг авансом:

Д-т "Витрати майбутніх періодів";

К-т "Коррахунок банку".

При отриманні послуги банком:

Д-т "Комісійні витрати";

К-т "Витрати майбутніх періодів".

Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов'язані з нарахуванням резервів (провізій) під знецінення активів з метою хеджування ризиків за операціями з цінними паперами, кредитними та валютними.

При нарахуванні резерву під знецінення цінних паперів:

Д-т "Відрахунки в резерв";

К-т "Резерв під знецінення цінних паперів".

При зменшенні розрахункової суми резерву:

Д-т "Резерв під знецінення цінних паперів":

К-т "Зменшення резерву під знецінення цінних паперів".

Облік оплати праці й розрахунків на соціальне страхування.

Виходячи зі спеціалізації банку, структури його підрозділів, обсягів робіт і технічного облаштування визначають кількість працюючих, штатний розпис і на його основі, залежно від рівня кваліфікації та складності робіт, формується фонд основної й додаткової заробітної плати.

Прийом на роботу здійснюється на основі поданих заяв шляхом укладання контрактів і наказу керівника банку про призначення на посаду і розмір посадового окладу.

На кожного працівника відділ кадрів відкриває особову картку, яка містить довідкові дані, і призначена для відображення всіх службових переміщень під час роботи її власника в банку.

У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці і утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку використаного часу про відпрацьований час, про чергову і адміністративну відпустки, хворобу, виконання суспільних обов'язків і т. п.

Нарахована оплата праці включається до складу адміністративно-управлінських витрат (дебет рахунку № 740 "Витрати на утримання персоналу", відповідний субрахунок), премії за виробничі досягнення — також до складу зазначених витрат, а інші — за рахунок фондів економічного стимулювання і кредиту рахунку № 3652 "Нарахування працівникам банку за заробітною платою". За рахунок фондів стимулювання надається матеріальна допомога, видаються подарунки, сплачуються медичні послуги і харчування. Їх обліковують на особових рахунках окремо, з метою надання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного працівника.

Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нарахування оплати праці та утримання як податків, так і аліментів, погашення виданих кредитів, недостач, різних штрафів, відрахувань у пенсійний фонд тощо. Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов'язкових платежів у різні державні фонди: соціального страхування — 37,5 %, фонд зайнятості — 1%, фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — 5 %. Усі обов'язкові нарахування до зазначених фондів, поряд з заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських послуг), рахунок № 740 "Витрати на утримання персоналу", бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

740 "Витрати на утримання персоналу" (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами".

Нарахування оплати за лікарняними листками, довідками про виконання суспільних обов'язків здійснюються згідно з інструктивними вказівками Міністерства праці та Мінстату України, які періодично змінюються, виходячи з рівня інфляції.

На всі утримання із заробітної плати складаються бухгалтерські проводки:

Д-т рахунку

3652 "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

К-т рахунків:

3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами";

355 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівникамибанку" (субрахунки: авансів на відрядження, на господарськівитрати, нестач).

Нарахування заробітної плати здійснюється в розрахунково-платіжній або платіжній відомості.

Відображені бухгалтерськими проводками операції з нарахування заробітної плати, утримань із неї, відрахувань в обов'язкові державні фонди оформляється меморіальними ордерами.

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5900 "Результат поточного року" і, таким чином, досягається відображення фінансового результату в балансі банку.

Розглянемо на схемі методику визначення фінансового результату:

У фінансовому обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

Закриття рахунків з обліку доходів

Рахунки зобліку доходів

№ 5900

2.

Закриття рахунків з обліку витрат

№ 5900

Рахунки з обліку витрат

3.

В останній робочий день року залишок з рахунку № 5900 відноситься на рахунок № 5040, де обліковується до оприлюднення результатів зборів акціонерів після затвердження суми чистого прибутку та його розподілу

№ 5900

№ 5040 Прибуток минулого року, що очікує затвердження


 
 

Цікаве

Загрузка...