WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

№2048

№ 6024

1266,6

4. 20 квітня (1 варіант) Погашення кредиту

№2600

№2040

100000

5. Перерахування відсотків 20 квітня (2 варіант)

№ 2600

№ 2600

№2048

№2040

2066,6

70000

6. Погашення кредиту здійснено частково— 70000 грн. (через відсутність кошті в на розрахунковому рахунку)

№2047 "Прострочена заборгованість за основним боргом"

№2040

30000

Розглянемо відображення операцій в бухгалтерському обліку:

7.

Відсотки не перераховані через відсутність грошових коштів

№ 2049

"Прострочені нараховані доходи"

№ 2048

2066,6

8.

Відсотки, не перераховані протягом 30 днів (одночасно операція обліковується за балансом протягом строку давності позову)

№ 6024

№ 9601

"Не сплачені клієнтом борги"

№ 2049

№ 9910

2066,6

2066,6

Банк "Аркада" розмістив 20 січня депозит у сумі 120 000 грн. у банку "Надра" строком на 15 днів під відсоткову ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати відсотків — 4 лютого:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

20 січня

Розміщення депозиту

№ 1512

"Інші короткотермінові депозити"

№ 1200

"Коррахунок"

120000

2.

31 січня

Нарахування відсотків

№ 1518

"Нараховані доходи"

№ 6012

"Відсотковий дохід"

480

3.

3 січня

Нарахування відсотків

№ 1518

№ 6012

120

4.

4 січня

Оприбуткування поверненого депозиту

№ 1200

№ 1512

120000

5.

Зарахування одержаних доходів від банку "Надра" (480 + 120 = 600 грн.)

№ 1200

№ 1518

600

До відсоткового доходу за цінними паперами належать власне відсотки (за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою) і дисконт (за борговими цінними паперами).

Дисконт це різниця між номінальною ціною цінних паперів іціною придбання, якщо остання нижче номінальної. Сума дисконту при покупці цінних паперів враховується як елемент ціни придбання на рахунку "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами". Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій. Реалізація принципу нарощення нарахування і відповідності потребує відображення в обліку рівномірної амортизації дисконту аналогічно обліку нарахованих відсотків. Як і нарахування відсотків, амортизація дисконту відображається в обліку щомісячно і збільшує відсотковий дохід банку. Для розрахунку амортизації дисконту використовується два методи: метод ефективної ставки відсотка і метод прямої амортизації.

Облігація номіналом 100 грн. придбана банком 1 березня 1998 р. з дисконтом за 82 грн. Сума дисконту 20 грн.; виплаченого відсоткового доходу — 2 грн. річних. Дата випуску облігації 1 січня. Відсоткова ставка 12 % річних. Строк погашення 31 грудня. Дата сплати відсотків 1 січня 1999 р. Метод нарахування відсотків "30/360".

Розглянемо відображення операцій в обліку при придбанні цінних паперів, з нарахування і одержання відсотків, за обліком амортизації дисконту:

№ з/п

Змісті дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 березня Купівля облігацій

№ 3214

№ 1200

"Коррахунок"

80

Облік придбаних облігацій:

— купівля облігацій враховується за номіналом на рахунку № 3214 "Боргові цінні папери, випущені нефінансовими інститутами, в портфелі банку на інвестиції" — облік нарахованого відсоткового доходу до покупки

№ 3214

№ 3218

№3216

"Неамортизований дисконт"

№ 1200

20

2

2.

Розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом:

— від дати купівлі до дати погашення 10 місяців;

— сума дисконту 100—80=20 грн.;

— щомісячна сума амортизації

20 грн.: 10 міс. = 2 грн.

3.

Розрахунок суми відсотків, що нараховуються щомісячно

100 х 12% х 30 = 1грн.

100х 360

4.

31 березня

Відображаємо в обліку суму:

— нарахованої амортизації дисконту;

— нарахованих відсотків після купівлі облігації

№ 3216

№ 3218

№ 6053

№ 6053

2

1

5.

Аналогічні проводки на 30 квітня,

31 травня... 31 грудня

6.

Надходять грошові кошти:

— у погашення облігацій;

— відсотковий дохід

1 грн. х 12 міс. = 12 грн.

№ 1200

№ 1200

№ 3214

№ 3218

100

12

При купівлі боргових цінних паперів за ціною не вище номіналу виникає такий об'єкт обліку, як неамортизована премія, яка обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного паперу. Сума амортизації премії відноситься на зменшення відсоткового доходу за цим цінним папером.

Банк 1 липня 1998 р. купив облігацію номіналом 100 грн. за ціною 118 грн., яка випущена з відсотковою ставкою 12 % річних і підлягає погашенню 1 січня 1999 року:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 липня

Купівля облігацій:

— за номіналом;

— сума премії

№ 3210

№ 3217

№ 1200

№ 1200

100

18

2.

Розрахунок щомісячної суми амортизації премії

18 грн. : 6 міс. = 3 грн.

3.

31 липня

Сума щомісячної амортизації премії аналогічно 31 сепрня, 31 вересня...

№ 6053

№ 3217

3

4.

Щомісячно нараховані відсотки

№ 3218

№ 6053

1

Облік результатів від торгових операцій. Результат від торгових операцій відображається на активно-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торгових операцій на прикладі торгівлі цінними паперами. Результат від торгівлі цінними паперами відображається на рахунку № 6203.

1 серпня 1998 р. банком придбані облігації державної внутрішньої позики за номінальною вартістю 24 000 грн. з фіксованим відсотком 8 і зі строком погашення через 12 місяців. Сплата відсотків провадиться в день погашення. Облігації продані банком 1 листопада за ціною 23 200 грн. з відшкодуванням нарахованих до 1 листопада відсотків, тобто загальна сума, отримана банком, складає 23 600 грн.:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 серпня

Купівля облігації за номінальною вартістю

№ 3110

№ 1200

24000

2.

31 серпня

Розрахунок суми нарахованих відсотків

(24000 х 8 х 30)/(100х360) = 160 грн.

3.

Облік нарахованих відсотків (щомісячно) аналогічні проводки 30 вересня, 31 жовтня. Всього сума нарахованих відсотків за три місяці 160 х 3 = 480 грн.

№ 3118

№ 6052

160

4.

1 листопада Надходження на рахунок грошових коштів за продані облігації:

— ціна проданих облігацій 23 200 грн.

— збитки від продажу

23 200 — 24 000 = - 800 грн.;

— сума нарахованих відсотків

№ 1200

№ 6203

№ 1200

№ 3110

№ 3110

№ 3118

23 200

800

400


 
 

Цікаве

Загрузка...