WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Оприбуткування на склад МШП із експлуатації за ціною можливої реалізації або іншою (облікова ціна передачі в експлуатацію 800 грн, оцінкова — 600 грн.

3410 (МШП на складі)

7431 витрати

600

2.

Зменшення облікової вартості МШП у складі експлуатаційних і нарахування зношення

341 Субрахунок "Знос"

341 субрахунок в експлуатації

800

3.

Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, за рахунок власного прибутку (спецфондів)

5020 (загальні резерви)

3410 на складі

600

7. При реалізації надлишкових МШП для визначення фінансового результату від таких операцій використовують рахунок № 6499 "Інші небанківські операційні доходи". Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн., якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн.:

а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фактичною собівартістю):

Д-т рахунку

6499 "Інші небанківські операційні доходи" 3 000 грн.

К-т рахунку

3410 "МШП па складі" 3 000 грн.;

б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною:

Д-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбаннягосподарських матеріалів і МШП"5 000 грн.

К-т рахунку

6499 "Інші небанківські операційні доходи" 5 000 грн.;

в) надходження оплати від дебітора за МШП:

Д-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України" 5 000 грн.

К-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбаннягосподарських матеріалів і МШП"5 000 грн.

8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження.

Виявлені надлишки прибуткуються бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

341 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", субрахунки:

"МШП на складі";

"МШП в експлуатації";

"МШП у підзвітних осіб".

К-т рахунку

6800 "Непередбачені доходи", що підлягають оподаткуванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30%.

Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у складі дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з винних або списуються згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. за рахунок власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи.

Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з'ясовують, що низка об'єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Переведення відображають такими бухгалтерськими проводками:

а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів:

Д-т рахунку

341 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (відповідний субрахунок);

К-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби" (відповідний субрахунок);

або

4500 "Неопераційні основні засоби";

б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються із складу основних засобів:

Д-т рахунків:

4409 "Зношення операційних основних засобів";

4509 "Зношення неопераційних основних засобів".

К-т рахунку

341 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", субрахунок "Зносмалоцінних та швидкозношуваних предметів";

в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):

Д-т рахунку

5020 "Загальні резерви" (за рахунок спецфондів банку);

К-т рахунку

341 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", субрахунок "Зношення МШП";

г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні засоби):

Д-т рахунку

341 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", субрахунок "Знос МШП";

К-т рахунку

6800 "Непередбачені доходи".

Облік господарських матеріалів. Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень і інвентаря, запасні частини до автомобілів, спецодяг, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються на рахунку третього порядку № 340 "Господарські матеріали" (на відповідних субрахунках — на складі, в підзвіті, в дорозі).

Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капітального ремонту також обліковуються на рахунку № 340. Аналітичний облік матеріалів здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; в ремонті чи переробці; тимчасові пристосування і обладнання на будові; в дорозі.

На складі ведеться сортовий кількісний облік у картках або в книзі складського обліку.

Наказом керівника банку призначається матеріально відповідальна особа (завідувач складу, завідувач господарством, заступник керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відповідає за збереження матеріалів.

Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповноважених на це керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про видачу і розпискою про отримання надходить у бухгалтерію, другий — залишається у завскладом, а третій — видається одержувачу. В бухгалтерії видані матеріали розцінюються, і вартість їх списується за кредитом рахунку № 340 "Господарські матеріали" (відповідний субрахунок) і дебетом відповідного рахунку (за напрямком використання матеріалів).

В установах банку, де запаси господарських матеріалів невеликі й передаються на збереження особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямками їх використання і кредит рахунку № 340 "Господарські матеріали" (з відповідного субрахунку).

Збереження матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших місцях зберігання, виходячи із фактичних їх залишків і даних обліку. Так, бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щокварталу звіряє їх кількісні залишки на складі по картонках з даними залишків за обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквартально.

Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб, при крадіжках, пожежах і обов'язково станом на кінець звітного року на складі проводиться інвентаризація матеріалів.

У системі рахунків облік надходження і використання господарських матеріалів відображають таким чином:

На придбання господарських матеріалів:

а) на здійснення попередньої оплати постачальнику:

Д-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів";

К-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України";

б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на додану вартість):

Д-т рахунку

340 "Господарські матеріали" (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів".

2. На безкоштовне одержання і оприбуткування надлишків, виявлених під час інвентаризації:

Д-т рахунку

340 "Господарські матеріали" (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

6800 "Непередбачені доходи".

3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами:

Д-т рахунку


 
 

Цікаве

Загрузка...