WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

"МШП на складі";

"МШП в експлуатації";

"МШП у підзвітних осіб та в переробці";

"МШП в дорозі";

"Результати переоцінки вартості МШП";

"Знос МШП".

Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками, по місцю їх знаходження і матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).

Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22.05.96 р. "Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" передбачено такі форми:

МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)";

МШ-2 "Картка обліку МШП";

МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)";

МШ-4 "Акт вибуття МШП";

МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні";

МШ-6 "Персональна картка № — обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань";

МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань";

МШ-8 "Акт на списання МШП".

В установі банку необхідно забезпечити контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності й руху за місцями збереження і використання — на складі, у коморах, у матеріально-відповідальних осіб.

Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для обліку МШП (інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під розписку працівнику або бригадиру із комори для тривалого користування. Вона заповнюється в одному примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети.

Облік переданого в експлуатацію інвентаря здійснюється в "Відомісті обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань" (форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентаря по кожній особі, яка відповідає за збереження малоцінного інвентаря.

Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій щодо надходження від постачальників, безкоштовно, як лишків при інвентаризації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, безкоштовно і виявлених нестач при інвентаризації) МШП.

1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку.

У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються таким чином.

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:

Д-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП";

К-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України".

Аналогічною бухгалтерською проводкою відображається також оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.

Одержані МШП прибуткуються на склад (разом з витратами на доставку):

Д-т рахунку

3410 "МШП на складі";

К-т рахунку

3510 "Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП".

Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.

2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються фонди банку бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку 3410 "МШП па складі";

К-т рахунку

6800 "Непередбачені доходи".

3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватись у відповідності з чинними нормативними документами Кабінету Міністрів України, в обліку складають бухгалтерський запис:

Д-т рахунку№ 3410 "МШП на складі";

К-т рахунку№ 3408 "Результати переоцінки вартості господарських матеріалів".

4. У банківській системі, за діючою методикою Мінфіну України, при передачі МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських послуг (якщо це пов'язано з основною діяльністю установи), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, якщо МШП призначені для забезпечення культурних і соціально-побутових потреб працівників банку. Розглянемо це на прикладі бухгалтерських проводок.

Приклад 1. Передано в експлуатацію МШП для основної діяльності:

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано МШП зі складу в експлуатацію

341 (в експлуатації)

3410 (на складі)

1000

2.

Нараховано зношення МШП в розмірі 100 % вартості й віднесено на господарські витрати

7431 (господарські витрати)

341 (знос МШП)

1000

3.

Списано з балансу МШП через непридатність для експлуатації

3419 (знос МШП)

341 (в експлуатації)

1000

4.

Оприбутковано господарські матеріали за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо)

3400 (господарські матеріали)

341 (в експлуатації)

150

5.

Одночасно методом "сторно" зменшено господарські витрати на вартість оприбуткованих матеріалів

7431 (господарські витрати)

341 (МШП в експлуатації)

150

Приклад2. Передано в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-побутових і культурних потреб працівників банку:

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано МШП зі складу в експлуатацію власній соцкультпобут-сфері

341 (в експлуатації)

3410 (на складі)

500

2.

Нараховано зношення МШП при передачі в розмірі 100 % їх вартості (за рахунок спецфондів)

7493 (витрати на неопераційні підрозділи банку)

341 (знос МШП)

500

3.

Списано МШП у зв'язку з непридатністю для подальшого використання

3419 (знос МШП)

341 (МШП вексплуатації)

500

4.

Оприбутковано товарно-матеріальні цінності за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо)

3400 (господарські матеріали)

341 (МШП в експлуатації)

80

5.

Одночасно методом "сторно" зменшено витрати, віднесені раніше (див. операцію 2) за рахунок спецфондів банку

7493 (витрати на неопераційні під розділи банку)

341 (МШП в експлуатації)

80

5. При поверненні МШП після експлуатації на склад вони прибутковуються за цінами можливого використання або реалізації, наприклад, на 400 грн., порівняно із переданими з початковою вартістю 1000 грн. При цьому на суму оприбуткування зменшуються витрати за відповідними рахунками, на які раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в бухгалтерському обліку таким записом.

На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн.:

Д-т рахунку

3410 "МШП на складі"400 грн.

К-т рахунку

743 "Інші експлуатаційні витрати" субрахунок

7431 "Господарські витрати" 400 грн.

На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже повернутих на склад з початковою вартістю і нарахованим при цьому 100 % зношенням у сумі 1000 грн.:

Д-т рахунку

341, субрахунок "Знос МШП" 1 000 грн.

К-т рахунку

341, субрахунок "МШП в експлуатації"І 000 грн.

6. Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, відображається такими бухгалтерськими проводками:


 
 

Цікаве

Загрузка...