WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

або

3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку";

К-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби";

4500 "Не операційні основні засоби".

Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин обліковуються поза балансом, а при їх реалізації виручка зараховується до непередбачених доходів бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України";

К-т рахунку

6800 "Непередбачені доходи".

У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи безоплатної передачі.

Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів.

У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об'єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунку № 6490 "Позитивний результат від продажу основних засобів", а при перевищенні балансової вартості над виручкою різниця відноситься на дебет рахунку № 7490 "Негативний результат від продажу основних засобів". Розглянемо це на прикладах.

1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю об'єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн. при його первісній вартості 10 000 грн. і зношенні 2 000 грн. складають бухгалтерські проводки:

а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації:

Д-т рахунку№ 4409 "Знос операційних основних засобів" 2000 грн.

К-т рахунку

1100 "Операційні основні засоби" 2000 грн.

б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об'єкта основних засобів (10 000 - 2000 = 8000 грн.) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн.), визначається сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунку № 6490 "Позитивний результат від продажу основних засобів":

Д-т рахунку

3519 "Інша дебіторська заборгованість загосподарською діяльністю банку" 15 000 грн.

К-т рахунків:

№ 1100 "Операційні основні засоби" 8000 грн.

№ 6490 "Позитивний результат від продажу основних засобів" 7000 грн.

в) на надходження грошей від дебітора-покупця:

Д-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України" 15 000 грн.

К-т рахунку

3519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" 15 000 грн.

При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалізації об'єкта різниця відноситься на рахунок № 7490 такою бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

1200 "Коррахунок у Національному банку України" 10 000 грн.

4409 "Знос операційних основних засобів" (або

4509 "Знос неопераційних основних засобів") 1000 грн.

7490 "Негативний результат від продажу основних засобів" 1000 грн.

К-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби" (або

4500 "Неопераційні основні засоби") 15 000 грн.

Безоплатна передача основних засобів відображається такими ж бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація.

13.5.Облік оперативного лізингу

Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об'єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому лізингу об'єкт передається з метою викупу лізингоодержувачем після закінчення строку користування, обумовленого угодою. Останній обліковує одержаний об'єкт на позабалансових рахунках і здійснює оплату за його користування, яка складається із суми амортизації, винагороди та податку на додану вартість, які включаються в склад

витрат.

Розглянемо облік зазначених операцій на прикладі передачі в оперативний лізинг об'єкта операційних основних засобів.

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

Дебет

Кредит

1.

Передача об'єкта в оренду

У лізингодавця

5000

№4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Оперативний лізинг"

№ 4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Власні основні засоби"

2.

Щомісячне нарахування амортизації та віднесення й на витрати банку

№ 7423 "Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів", субрахунок "Амортизація"

№ 4409 "Знос операційних основних засобів", субрахунок "Оперативний лізинг"

100

3.

Отримання з орендаря:

а) амортизація + винагорода

б) ПДВ

№ 3578 "Інші нараховані доходи"

№ 6395 "Доходи від оперативного лізингу"

№6395 "Доходи від оперативного лізингу"

№3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами"

120

24

4.

Надходження орендної плати

№ 1200 "Кореспондентський рахунок"

№ 3578 "Інші нараховані доходи"

144

5.

Перерахування ПДВ бюджету з орендної плати

№ 3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами"

№ 1200 "Кореспондентський рахунок"

21

6.

Повернення орендарем основних засобів після закінчення строку оренди

№ 4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Власні основні засоби"

№ 4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Оперативний лізинг"

5000

У лізингоодержувача

1.

Зарахування на позабалансові рахунки прийнятих в оренду основних засобів

№ 9840 "Орендовані основні засоби"

№ 9910 "Контр-рахунки для рахунків розділів 96—98"

5000

2.

Відображення орендної плати згідно з угодою

№ 7395 "Витрати на оперативний лізинг"

№ 3679 "Інші нараховані витрати"

144

3.

Перерахування орендних платежів Одночасно на позабалансових рахунках

№ 3678 "Інші нараховані витрати"

№ 9910 "Контррахунки для рахунків розділів 96—98"

№1200 "Кореспондентський рахунок"

№9819 "Інші цінності і документи", субрахунок "Зобов'язання за основними засобами, що використовуютьсяна правах оперативного лізингу"

144

144

4.

Накопичення витрат на капітальний ремонт, добудову, реконструкцію об'єкта на рахунку № 1138 із нього через амортизацію списування на витрати

№ 7423 (витрати) "Амортизація", субрахунок "Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"

№4438 "Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг"

1000

5.

Передача лізингодавцю об'єкта після закінчення строку лізингу

№ 9910 "Контррахунки для рахунків розділів 96—98"

№ 9840

"Орендовані основні засоби"

5000

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставунаданого кредиту

Відповідно до Закону України "Про заставу" від 02.10.92 р. Банки можуть надавати кредити під заставу майна. Запровадження Закону повинно забезпечувати своєчасне повернення наданих банками кредитів.

Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи.

Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодавця чи заставотримача, експлуатується чи зберігається, до моменту реалізації застави облік його та нарахування амортизації (зношення) здійснюється заставодавцем.

Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заставу основних засобів.

Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставотримач обліковує на позабалансових рахунках бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

9900 "Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95" 500 000 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...