WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Д-т рахунку№ 3511 "Дебіторська заборгованість з придбаннянематеріальних активів та основних засобів" 11 000 грн.

К-т рахунку№ 1200 "Коррахунок у Національному банку України"11 000 грн.

б) при надходженні від постачальника комп'ютерного обладнання, згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану вартість:

Д-т рахунків:

4430 "Капітальні вкладення за незавершенимбудівництвом і за не введеними в експлуатаціюопераційними основними засобами"1 000 грн.

або4530 "Капітальні вкладення за незавершенимбудівництвом і за не введеними в експлуатаціюнеопераційнилш основними засобами" 11 000 грн.

К-т рахунку№ 3511 "Дебіторська заборгованість з придбаннянематеріальних активів та основних засобів" 11 000 грн.

в) обладнання вводиться в експлуатацію і зараховується до складу основних засобів:

Д-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби" 11 000 грн.

або

1500 "Неопераційні основні засоби"І 000 грн.

К-т рахунків:

4430 "Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами" 11 000 грн.

або№ 4530 "Капітальні вкладення за незавершенимбудівництвом і за не введеними в експлуатаціюнеопераційними основними засобами" 11 000 грн.

Виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації, добудови та капітального ремонту підрядним або господарським сопсобом відображається в тій же послідовності і на тих же бухгалтерських рахунках розділу 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи", на яких ми вище відобразили придбання об'єкта, тільки з додатковим використанням рахунків на використані будівельні матеріали, оплату праці та нарахування на неї в різні бюджетні та позабюджетні фонди, які списуються з кредитів цих рахунків у дебет рахунку № 4430 "Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами" або рахунку № 4530 "Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами".

Облік поточного ремонту. Витрати на виконання поточного ремонту операційних основних засобів відносять на собівартість банківських послуг. Якщо з підрядником укладено угоду на виконання поточного ремонту основних засобів кошторисною вартістю 7000 грн., то банк складає такі проводки:

а) на передоплату:

Д-т рахунку№ 3519 "Інша дебіторська заборгованість загосподарською діяльністю банку" 7000 грн.

К-т рахунку№ 1200 "Коррахунок у Національному банку України" 7000 грн.

б) на виконані роботи згідно з актом приймання-передачі робіт:

Д-т рахунку

7420 "Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів" 7000 грн.

К-т рахунку

3519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" 7000 грн.

Якщо підрядно здійснено поточний ремонт не операційних основних засобів, то його вартість відноситься за рахунок власного прибутку (спецфондів) банку, що залишаються в його розпорядженні.

Безоплатне одержання основних засобів. Основні засоби можуть надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юридичних осіб. Безоплатно отримані основні засоби враховуються за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за документами прийманняпередачі.

На підставі акта приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих основних засобів відображається проводкою:

Д-т рахунку4400 "Операційні основні засоби"

К-т рахунку

6490 "Позитивний результат від продажу основних засобів"

або

Д-т рахунку№ 4500 "Неопераційні основні засоби";

К-т рахунку№ 6490 "Позитивний результат від продажу основних засобів".

При отриманні основних засобів за цінами, визначеними експертним шляхом, проводки щодо зношення не здійснюються.

Операції з безкоштовного отримання основних засобів оподатковуються згідно з чинним законодавством.

Відображення в обліку результатів переоцінки основнихзасобів. З метою приведення балансової вартості основних засобів у відповідність з ринковими цінами і умовами відтворення банки мають право здійснювати їх переоцінку.

Ринкова вартість основних засобів визначається експертним шляхом. При цьому балансова вартість об'єкта може збільшуватися (дооцінка) або зменшуватися (уцінка).

У випадку дооцінки складають бухгалтерську проводку:

Д-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби";

4500 "Неопераційні основні засоби".

К-т рахунку№ 5] 00 "Результати переоцінки основних засобів".

У випадку уцінки вона здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а при недостачі останньої — за рахунок витрат банку з відображенням бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

5100 "Результати переоцінки основних засобів";

7499 "Інші небанківські операційні витрати",субрахунок "Переоцінка основних засобів".

К-т рахунків:

1100 "Операційні основні засоби";

4500 "Неопераційні основні засоби".

Якщо ж під час наступної переоцінки вартість основних засобів зростає, то величина дооцінки враховується у складі доходів у розмірі раніше віднесеної на витрати суми оцінки конкретного об'єкта, а різниця — на кредит рахунку № 5100 "Результати переоцінки основних засобів". У подальшому за об'єктами, які цілком замортизованіабореалізуються, зазначена різниця дооцінки зараховується до складу прибутків бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку№ 5100 "Результат переоцінки основних засобів";

К-т рахунку№ 5030 "Прибутки минулих років".

13.3. Облік зношення основних засобів

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

АВ = ЦП-Л В ,

N

де АВ — амортизаційні відрахування; ЦП — ціна придбання (або спорудження) об'єкта; ЛВ — ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж); N — визначений строк корисного використання в місяцях.

На нарахування амортизації за об'єктами виробничого призначення складається бухгалтерська проводка:

Д-т рахунку

742 "Витрати па утримання власних основних засобів танематеріальних активів", рахунок четвертого порядку

7423 "Амортизація";

К-т рахунку

4409 "Знос операційних основних засобів".

Нарахування амортизації за об'єктами невиробничого призначення відноситься за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні банку:

Д-т рахунку

5020 "Загальні резерви";

К-т рахунку

4509 "Знос неопераційних основних засобів".

13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація,реалізація, безоплатна передача

Облік ліквідації основних засобів. На їх списання з балансу складають бухгалтерські проводки:

а) на суму зношення:

Д-т рахунку

4409 "Знос операційних основних засобів":

К-т рахунку

4400 "Операційні основні засоби",

або

Д-т рахунку 4509 "Знос неопераційних основних засобів";

К-т рахунку

4500 "Неопераційні основні засоби".

б) на балансову вартість:

Д-т рахунків:

7490 "Негативний результат від продажу основних засобів"


 
 

Цікаве

Загрузка...