WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Основні принципи роботи обмінної каси банку. Обмінна каса банку виконує операції з купівлі та продажу іноземної валюти у фізичних осіб — як резидентів, так і нерезидентів України — згідно з чинними нормами та правилами. Обмін валюти здійснюється з обов'язковим оформленням квитанцій суворої звітності за формою № 377, 377-А.

Обмінна каса банку протягом робочого дня на підставі пред'явленого покупцем уніфікованого розрахунково-товарного чека, виданого працівником цього підприємства, приймає готівку як розрахунокза товари або послуги у національній валюті України.

Обмінна каса банку купує іноземну валюту як розрахунок за товари або послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної валюти у сумі, що еквівалентна зазначеній у товарно-розрахунковому чеку за курсом, визначеним уповноваженим банком. При цьому покупець замість грошової готівки отримує оформлену касиром обмінної каси банку квитанцію суворої звітності за формою № 377, 377-А із зазначенням номера розрахунково-товарного чека, за яким здійснена купівля.

Розрахунково-товарний чек виписується працівником підприємства у трьох примірниках і надається покупцю. Працівник підприємства зобов'язаний заповнити всі реквізити товарно-розрахункового чека за винятком тих, що заповнюються касиром обмінної каси банку. Покупець, отримавши ці розрахунково-товарні чеки, передає їх разом із готівкою у національній валюті України або в іноземній валюті касиру обмінної каси банку.

Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в обмінній касі банку, другий примірник повертається працівнику підприємства. На другому примірнику касир обмінної каси банку в обов'язковому порядку пробиває на контрольно-касовому апараті суму в гривнях, яка внесена покупцем як оплата за товари або послуги. На цьому ж примірнику касир проставляє штамп обмінної каси банку, який закріплений за ним, та свій підпис. Штамп повинен мати такі реквізити: назву уповноваженого банку, назву підприємства, де розташована обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та ініціали касира. Третій примірник чека надається покупцю.

Якщо розрахунково-товарний чек виписаний на декілька видів товару або послуг, то підставою банку для прийняття готівки є загальна сума цього чека. За неправильний підсумок несе відповідальність працівник, який виписав чек.

Касир обмінної каси банку обробляє, формує і пакує готівку в порядку, регламентованому в п. 96—104 інструкції Національного банку України "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" за № 1 від 07.07.94р. Уразі виявлення фальшивих банкнот касир обмінної каси банку повинен терміново повідомити про це керівників уповноваженого банку та підприємства для вжиття необхідних заходів з обов'язковим повідомленням правоохоронних органів.

Облік грошових надходжень протягом робочого дня, як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться касиром обмінної каси банку з використанням комп'ютерної техніки або електронно-касового апарата. Касир обмінної каси банку зобов'язаний паралельно з касовим апаратом вести журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі та продажу іноземної валюти та окремо журнал-реєстр за касовими операціями у національній валюті України.

Касир обмінної каси банку щоденно у кінці робочого дня звіряє суму виручки з працівником підприємства та формує окремо двi інкасаторські сумки: одну — з національною валютою, іншу — з іноземною валютою. Інкасаторські сумки мають бути того ж дня доставлені через інкасаторів уповноваженому банку.

Не пізніше наступного дня, якщо інший термін не обумовлено угодою, готівкова виручка від реалізації товарів та надання послуг зараховується у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок підприємства. Якщо розрахунковий рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка уповноваженим банком у термін, зазначений в угоді, перераховується на його розрахунковий рахунок до банку, який обслуговує це підприємство.

Виходячи із технічних можливостей (наявності в обмінній касі банку електронного модемного зв'язку з уповноваженим банком) виручка на розрахунковий рахунок відповідного підприємства уповноваженим банком у безготівковому порядку може зараховуватись протягом робочого дня.

Облік операцій купівлі-продажу іноземної валюти та дорожніх чеків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та проведення конверсійних операцій в обмінних пунктахбанку. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в інвалюті та банківських металах", затвердженими постановою Правління НБУ № 238 від 01.07.97 р. Нарахування доходів та витрат у процесі виконання неторгових операцій в обмінних пунктах регламентується "Правилами бухгалтерського обліку відсоткових та комісійних доходів і витрат банків", затвердженими постановою Правління НБУ № 316 від 25.09.97р.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти, конверсії, операцій з дорожніми чеками та виплати готівки за міжнародними платіжними картками використовуються рахунки відповідно до "Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України", затвердженого постановою Правління НБУ 388 від 21.11.97 р. Рахунки, які використовуються за цими операціями, поділяються на балансові та позабалансові. До балансових рахунків належать:

1001 (А) "Банкноти та монети в касі банку" (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

1003 (А) "Банкноти та монети в обмінних пунктах" (відкриваються субрахунки для кожного касира за кожним видом валюти);

1011 (А) "Дорожні чеки в касі банку" (відкриваються окремі субрахунки для дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам та придбаних банком у клієнтів);

1013 (А) "Дорожні чеки в обмінних пунктах" (відкриваються субрахунки для кожного касира);

1017 (А) "Дорожні чеки в дорозі";

1919 (П) "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками" (відкривається транзитний субрахунок за розрахунками за дорожні чеки з емітентом);

2809 (А) "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" (відкривається транзитний субрахунок за операціями з платіжними картками);

2900 (П) "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів банку" (відкривається транзитний субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти);

2909 (П) "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з платіжними картками та дорожніми чеками "Відшкодування за платіжними картками" та "Компенсація за чеками");

3540 (А) "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку" (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з продажу іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту);

3578 (А) "Інші нараховані доходи" (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з дорожніми чеками, пластиковими картками та з конверсії);

3640 (П) "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку" (відкриваються транзитні субрахунки за операціями з купівлі іноземної валюти, а також національної валюти за кожну іноземну валюту);

3800 (АП) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" (відкриваються субрахунки за кожним видом валюти);

3801 (АП) "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

6119 (П) "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами" (відкриваються субрахунки за операціями з дорожніми чеками та платіжними картками);

6204 (П) "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти і банківських операцій";

6399 (П) "Інші банківські операційні доходи" (відкривається субрахунок за доходами від операцій з конверсії). До позабалансових рахунків належать:

9819 (А) "Інші цінності і документи" (субрахунок "Дорожнічеки, отримані на консигнацію від емітентів");

9898 (А) "Інші цінності в підзвіті" (відкриваються субрахунки "Підзвіт у дорожніх чеках");

9911 Контррахунок.

Техніка оформлення операцій з видачі підзвіту касиру обмінного пункту. Бухгалтерія неторгових розрахунків на підставі авансової заявки на наступний банківський день виписує видаткові

касові ордери, згідно з якими валютна каса готує підзвіти касирам обмінних пунктів. У видаткових касових ордерах на дорожні чеки вказуються номінали, номери та суми чеків.

На початку дня операціоніст бухгалтерії неторгових розрахунків виконує проводки щодо надання касирам пунктів обміну в підзвіт коштів у національній та іноземних валютах, а також дорожніх чеків:

Д-т рахунку№ 1003 "Банкноти та монети в обмінних пунктах бачку";


 
 

Цікаве

Загрузка...