WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

11.5. Облік пасивних операцій банку з цінними паперамиза власними борговими зобов'язаннями

До пасивних належать операції з випуску банками таких цінних паперів, як акції, облігації, векселі та ощадні сертифікати з метою залучення грошових коштів. Останні три види є власними борговими зобов'язаннями банків перед їх покупцями.

Методику обліку операцій з акціями власної емісії розглянуто нами в главі 4, а з ощадними сертифікатами — у главі 10. Тут ми розкриємо методики обліку з векселями і облігаціями власної емісії.

Вексель цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену сумугрошей власнику векселя (векселетримач).

Облігація цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодовувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотка.

Для обліку операцій з цими борговими зобов'язаннями передбачено балансовий рахунок групи № 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком". Вексельні та облігаційні боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, із знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією), тому і облік на рахунок № 370 необхідно вести за такими балансова ми рахунками щодо кожної із зазначеної складової цінного папера

№ 3300 "Прості векселі, емітовані банком" (номінал):

№ 3305 "Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком" (номінал);

№ 3306 "Неамортизований дисконт за цінними паперамивласного боргу, емітованими банком" (контрпасивний);

№ 3307 "Неамортизована премія за борговими цінними папера ми власного боргу, емітованими банком" (пасивний).

Техніка обліку операцій з борговими цінними паперами власної емісії банків детально викладена у відповідній інструкції Національного банку України. Тому ми на прикладах господарських операцій розкриємо лише економічний зміст та принципи відображеннянеамортизованих дисконту та премії в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Приклад 1. Облік вексельних боргових зобов'язань, які продані із знижкою (з дисконтом).

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

кредит

номер і назва рахунку

сума, грн.

номер і назва рахунку

сума, грн.

1.

Від продажу банком на 10 років цінних паперів (векселів) номіналом 100 000 грн. з 10 %дисконтом надійшло на його Коррахунок 88 000 грн., а різниця (дисконт) у 12 000 грн. Відображена на пасивному рахунку № 3306 "Неамортизований дисконт"

№1200 "Коррахунок у Національному банку України"

88000

№3300 "Прості векселі, емітовані банком" (номінал)

100000

№ 3306 "Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

12000

2.

Загальна сума дисконту поступово за 10 років щомісячно, амортизуючись, відноситься на витрати банку в розмірі 12000: 10 років: 12 міс. року = 100 грн. На місяць

№ 7050 "Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів"

100

№ 3306 "Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

100

3.

Щомісяця нараховуються відсотки в розмірі 10%: 100000 х 0,10 : 12 міс. = 833 грн.

№ 7050 "Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів"

833

№3308 "Нараховані витрати цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

833

Щомісяця до кінця десятирічного строку, поки залишок неамортизованого дисконту на дату погашення цінного паперу буде (стане) нульовим, дисконт буде повністю замортизований.

4.

При настанні дати погашення банк викупляє цінні папери (векселі) у розмірі їх вартості за зобов'язанням (тобто з дисконтом) у сумі 100 000 грн.

№ 3300 "Прості векселі, емітовані банком"

100000

№1200 "Коррахунок у Національному банку України"

100000

Отже, від продажу боргових цінних паперів з дисконтом, банк мав додаткові витрати, які рівномірно списувалися протягом 10 років на собівартість його послуг. В той же час, залучивши 88 000 грн. у свій обіг, банк міг використати їх як дешеві кредитні ресурси та на інші високодохідні операції.

Приклад2. Облік вексельних боргових зобов'язань, які продані з надбавкою (премією).

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

номер і назва рахунку

сума, грн.

номер і назва рахунку

сума, грн.

Від продажу банком на 10 років боргових цінних паперів власної емісії на суму 112000 грн, з 10 % премією надійшло на

№ 1200 "Коррахунок у Національному банку України"

112000

№ 3300 "Прості векселі, емітовані банком" (номінал)

100000

його Коррахунок 100000 грн., а різниця (премія 12 000 грн.) відображена на пасивному рахунку № 3307 "Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

№ 3307 "Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

12000

2

Щомісячно нараховуються відсотки по купцю цінних паперів у розмірі 15 % від номіналу 100000 грн., з відображенням їх у складі витрат банку:

(100000 х 15%): 10 років : 12 міс.) = 125 грн.

№ 7050 "Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів"

125

№ 3308 "Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

125

3

Щомісяця сума раніше сплаченої премії списується на зменшення витрат банку за нарахованими і сплачуваними щомісяця відсотками. Розмір щомісячного списання:

(12 000:10 років): 12 міс. = 100 грн.

№ 3307 "Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком"

100

№ 7050 "Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів"

100

4

Щомісяця банк перераховує відсотки покупцю цінних паперів як різницю між нарахованими відсотками і місячним розміром амортизованої премії

(125-100) = 25 грн.

№ 3308 "Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу емітованими банком"

25

№ 1200 "Коррахунок у Національному банку України"

25

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть цінних паперів?

2. Перерахуйте види цінних паперів.

3. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

4. Пригадайте порядок обліку продажу державних облігацій з визначенням доходу.

5. Наведіть методику обліку придбання акцій не власної емісії.

6. Який порядок обліку продажу акцій не власної емісії за ціною, нижчою від придбання?

7. Наведіть методику відображення в обліку продажу акцій інших емітентів за ціною, вищою від придбання.

8. У чому полягає облік нарахування та одержання дивідендів за придбаними акціями?

9. Які особливості методики обліку придбання і продажу облігацій інших емітентів, крім держави?

10. Схарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбаних облігацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...