WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Основна частина коштів місцевих бюджетів направляється на фінансування соціально-культурних потреб: утримання шкіл, лікарень, бібліотек, дитячих садків, на житлове будівництво, а також на утримання місцевих органів самоуправління та фінансування витрат з розвитку економіки регіону.

Касове обслуговування бюджетних рахунків, які відкриваються органам місцевого самоврядування, установам і організаціям, що перебувають на місцевому бюджеті, здійснюють установи Національного банку України і уповноважені банки.

Рахунки для обліку місцевих бюджетів відкриваються на балансовому рахунку третього порядку № 254 "Кошти місцевих бюджетів". Виділення рахунків четвертого порядку за цим рахунком здійснюється з урахуванням виду місцевого бюджету:

— рахунок № 2540 "Кошти бюджету Автономної Республіки Крим";

— рахунок № 2541 "Кошти обласних бюджетів";

— рахунок № 2542 "Кошти районних, міських, сільських і селищних рахунків".

На рахунках четвертого порядку відкривається основний поточный бюджетний рахунок фінансовому органу Міністерства фінансів по відповідному місцевому бюджету, на який зараховуються всі доходи даного місцевого бюджету. З цього рахунку кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів для фінансування бюджетних установ і організацій. Головним розпорядником коштів місцевих бюджетів відкриваються поточні бюджетні рахунки за відповідним балансовим рахунком четвертого порядку, який наданий певному бюджету.

В аналітичному обліку в номер особового рахунку вводиться шифр бюджету при відкритті основного бюджетного рахунку і шифр, що позначає відомчу підпорядкованість при відкритті поточних бюджетних рахунків розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

Виписки із основних поточних рахунків місцевих бюджетів разом з додатками розрахунково-грошових документів банки щоденно видають фінансовим органам. На підставі банківських документів фінансові органи ведуть деталізований облік виконання місцевих бюджетів.

У кожній групі бюджетних рахунків, які належать до розділу 25 "Кошти бюджету і державних позабюджетних фондів" окремо виділяються рахунки для обліку коштів у розрахунках і депозитних вкладів бюджетних організацій і установ.

Облік позабюджетних коштів, які одержують організації, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, здійснюється на рахунках:

— № 2551 "Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим";

— № 2553 "Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок обласних бюджетів";

— № 2555 "Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних і сільських бюджетів".

Надходження та використання коштів позабюджетних фондів, а саме: державні позабюджетні фонди, галузеві позабюджетні фонди, галузеві фонди приватизації, обліковуються на балансових рахунках четвертого порядку, які відкриваються в групі рахунків № 256 "Кошти позабюджетних фондів".

Усі рахунки, що використовуються в процесі касового обслуговування місцевих бюджетів і для обліку позабюджетних фондів, за своїм характером пасивні.

Схема бюджетних рахунків наведена нижче:

Нижче наведені основні бухгалтерські проводки щодо касового обслуговування бюджетних рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

ВАТ "Київміськбуд" платіжними дорученнями перерахувало податок на прибуток в установу НБУ зі свого поточного рахунку

2600

1200

Установа комерційного банку зарахувала на бюджетний рахунок податок на додану вартість, який перерахований за платіжним дорученням його клієнта з поточного рахунку

2600

2510

На початок дня залишок на особовому рахунку з обліку податку на додану вартість складає 18 540 грн. КБ перераховує залишок в обласне управління НБУ

2511

1200

Відділення Ощадбанку протягом дня прийняло готівкою від громадян суми держмита, які підлягають перерахуванню на рахунок міського бюджету в іншому банку

1001

Кредиторська заборгованість за прийняті

2902

Платіжним дорученням районної установи Державного казначейства перераховані кошти за виконані роботи ПМК в інший банк

2513

1200

На рахунок Київського медичного університету зараховані кошти, отримані за навчання, готівкою від студентів

1001

2530

За основним бюджетним поточним рахунком Золотниківської селищної ради станом на 16 вересня залишок коштів становив 1520 грн. Упродовж дня по рахунку проведені такі операції:

— зараховані відрахування від державних податків і доходів;

— зараховане держмито;

— перераховані суми платежу за енергопостачання

1200

1200

2542

2542

2542

1200

Контрольні запитання

1. Перерахуйте функції комерційних банків щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.

2. Пригадайте принципи, які покладені в основу побудови бюджетних рахунків.

3. Назвіть рахунки для обліку доходів Державного бюджету України. Який режим їх функціонування?

4. Назвіть склад єдиного казначейського рахунку і порядок виконання по ньому операцій.

5. Пригадайте порядок касового обслуговування рахунків місцевих бюджетів.

6. У чому полягає порядок обліку позабюджетних коштів установ, які утримуються з бюджетів різних рівнів?

Вправи для самостійної роботи

Районне відділення Укрсоцбанку виконує операції щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.

Вправа 1. ТзОВ "АТЕК" платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Прибутковий податок з громадян становить 480 грн., внески до пенсійного фонду — 240 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. КСП "Вересень" платіжним дорученням перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на додану вартість у сумі 1800 грн.

• Складіть бухгалтерську проводку.

Вправа 3. У відділення Укрсоцбанку за період з 1 по 15 травня надійшло в дохід Державного бюджету України прибуткового податку з громадян у сумі 45 260 грн. Районна установа Державного казначейства визначила такі розміри розподілу податку:

у державний бюджет — 10 %;

у районний місцевий бюджет — 90 %.

• Складіть бухгалтерські проводки з розподілу податку.

Вправа 4. У відділенні Укрсоцбанку на кінець робочого дня 10 травня залишок коштів на особовому рахунку по рахунку 2510 "Кошти Державного бюджету України" становив 25610 грн.

• Назвіть режим функціонування рахунку № 2510.

• Складіть бухгалтерську проводку за станом рахунку на 11 травня.

ГЛАВА 10

ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

Мета вивчення

Після вивчення глави 10 Ви повинні знати:

1. Економічний зміст депозитних операцій.

2. Види строкових та ощадних депозитів.

3. Порядок відкриття та режим функціонування депозитного рахунку.

4. Облікові депозитні операції та методику їх здійснення.

5. Зміст довірчих операцій.

6. Порядок обліку довірчих операцій.

10.1.Характеристика рахунків для обліку депозитнихоперацій

Депозити це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та деяких інших характеристик.

При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника.

З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити.

Депозити до запитання, або платіжні депозити, це кошти,що знаходяться на поточних рахунках і використовуються власниками для здійснення платежів (розрахунків) на користь третіх осібчерез використання готівки або розрахункових інструментів. За цими депозитами банки або зовсім не сплачують відсотки, або запроваджують за ними низькі відсоткові ставки. Це пояснюється тим, що банки несуть дуже великі витрати, обслуговуючи платіжні рахунки, за якими обліковуються ці депозити. Операції за поточними рахунками розглянуті у главі 6.


 
 

Цікаве

Загрузка...