WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Д-т рахунку№ 1001 "Банкноти та монети в касі банку" 5300 грн.

К-т рахунку№ 1005 "Банкноти та монети, інкасовані доперерахування" 5300 грн.

8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошовихсховищах

Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охоронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідальність керівника, головного бухгалтера і завідувача каси банку.

Ключі відгрошових сховищ повинні знаходитися: перший ключ — у завідувача каси; другий — у керівника банку; третій — у головного бухгалтера.

При розміщенні у декількох сховищах, на стелажах (полицях) цінностей одного і того ж виду або грошових білетів чи монети одного і того ж номіналу по кожному такому сховищу, стелажу (полиці) складається "Опис цінностей" за встановленою формою із зазначенням у ньому дати і суми фактичного вкладення.

Усі бланки суворої звітності (чекові та вкладні книжки, трудові та вкладені у них квитанційні книжки, акції, облігації, сертифікати, векселі тощо) обліковуються на відповідних позабалансових рахунках як у книжках, так і в окремих аркушах.

Бланки суворої звітності, що знаходяться в грошовому сховищі, обліковуються за їх видами в "Книзі обліку залишків бланків суворої звітності" (додаток 23).

Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під розписку в "Книзі обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище" (додаток 24), записи в якій проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних фондів, крім того,— за номіналом.

Прийняті грошові білети, монети й інші цінності в грошових сховищах обліковуються в "Книзі обліку готівки обігової (операційної) каси й інших цінностей" та "Книзі обліку грошей у резервних фондах". Ці книги заповнює завідувач каси. Стелажі (полиці), візки, сейфи і металеві шафи, незалежно від наявності в них цінностей, повинні бути замкнені на ключ.

8.6. Ревізія цінностей

Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя;

станом на 1 січня; при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси; при зміні службових осіб, відповідальних за збереження цінностей; валютних цінностей — щомісяця; в усіх інших випадках — за розпорядженням загальних зборів акціонерів, Національного банку України тощо.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання чи недостачі грошей і цінностей. Вона не повинна порушувати звичайного ходу операцій установ банку.

Грошові білети, монети та інші цінності перераховуються повністю; контрольне перераховування здійснюється особисто керівником ревізії.

Після перерахування грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки обігової (операційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані й поверненню не підлягають.

Про проведену ревізію цінностей складається акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за збереження цінностей.

У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з ревізією, відображаються проводками.

1. На прибуткування надлишків:

Д-т рахунку№ 1001 "Банкноти та монети в касі банку";

К-т рахунку№ 680 "Непередбачені доходи".

2. Недостачі списуються у видаток по касі на особовий рахунок працівника (касира), в якого виявлена недостача, до її погашення:

Д-т рахунку

355 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівникамибанку" (рахунок 4-го порядку № 3552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку");

К-т рахунку

1001 "Банкноти та монети в касі банку".

8.7. Синтетичний облік касових операцій

Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 "Банкноти та монети" таким чином:

3 кредиту рахунків

Дебет рахунку №100

Кредит рахунку №100

У дебет рахунків

№ 25, 26

Внесено клієнтами готівкою

Видано готівкою клієнтам

№ 25, 26

№ 120

Одержано з коррахунку на поповнення каси

Видано в підзвіт працівникам банку

№3550, 3551

№3550, 3551

Повернено невикористані підзвітні суми

Виплачена заробітна плата

№ 3652

№ 220, 221, 229

Погашена позичка готівкою

Видана матеріальна допомога працівнику банку

№ 5020

№262

Здійснено вклади громадянами на депозит

Здано готівку на Коррахунок

№120

№500

Внесено засновниками в статутний фонд

Оплачено одержані послуги, роботи

№ 740, 742, 743

№680

Прибуткуються надлишки каси за результатами ревізії

Видана позичка клієнту фізичній особі

№220, 221, 229

№ 1003

Прибуткується готівка з обмінного пункту

Повернуто вклад (депозит)

№262

Видано обмінному пункту

№ 1003

Списуються недостачі каси за результатами ревізії

№355

Контрольні запитання

1. Що належить до грошових коштів банку?

2. Як відображаються грошові кошти в балансі та в інших формах звітності?

3. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюється приймання готівки грошей в касу банку та їх облік у касовій книзі.

4. Перерахуйте документи, за якими видаються гроші з кас банку. Як здійснюється облік цього процесу в касовій книзі?

5. Схарактеризуйте систему документів, методику і технікуінкасації грошової виручки.

6. Як зберігаються і обліковуються готівка, цінності та документи в грошових сховищах?

7. Розкрийте методику і техніку ревізії цінностей в касах і грошових сховищах та оформлення її результатів.

8. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі готівки грошей?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей:

— виручка з реалізації від юридичних осіб 5000 грн.

— з коррахунку на поповнення каси 1 30 000 грн.

— невикористаний залишок від підзвітної особи 50 грн.

— як погашення позички працівником банку 1000 грн.

— на вклади від громадян 1300 грн.

— як прибуткування надлишку каси за результатами ревізії 35 грн.

— Відобразіть в обліку (на бухгалтерських рахунках) операції щодо надходження готівки грошей в касу банку.

Вправа 2. Видано і списано готівку грошей з каси банку протягом операційного дня:

— юридичним особам на господарські потреби 4700 грн.

— у підзвіт працівникам банку 300 грн.

— на позичку фізичній особі 3500 грн.

— для здачі на Коррахунок 70 000 грн.

— обмінному валютному пункту 2000 грн.

— як повернення фізичній особі депозиту 4000 грн.

— списано недостачу каси за результатами ревізії 15 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки з видачі та списання грошей з каси банку.

ГЛАВА 9

КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУУКРАЇНИ

Мета вивчення

Після вивчення глави 9 Ви повинні знати:

1. Суть та призначення операцій з касового обслуговування бюджетних рахунків.


 
 

Цікаве

Загрузка...