WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

а) на вартість, меншу від балансової вартості переданого в лізинг об'єкта основних засобів:

Д-т рахунку 2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарськоїдіяльності" 9600 грн.

К-т рахунку 4400 "Операційні основні засоби" 9600 грн.

б) на різницю в меншій вартості лізингу від вартості об'єкта основних засобів:

Д-т рахунку3500 "Витрати майбутніх періодів" 400 грн.

К-т рахунку4400 "Операційні основні засоби" 2400 грн.

в) на щомісячне нарахування відсотків з суми, передбаченої угодою лізингу (9600 : 10 років : 12 місяців = 90 грн.):

Д-т рахунку

2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" 90 грн.

К-т рахунку

6027 "Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційнудіяльність суб'єктам господарської діяльності" 90 грн.

г) на щомісячне зарахування частини з витрат майбутніх періодів за рахунок зменшення відсоткових доходів (2400:10 років: 12 місяців =20 грн.):

Д-т рахунку

6027 "Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційнудіяльність суб'єктам господарської діяльності"20 грн.

К-т рахунку

3500 "Витрати майбутніх періодів" 20 грн.

2. Облік фінансового лізингу банком-лізингоодержувачем.Банки можуть одержувати у фінансовий лізинг основні засоби як від інших банків, так і від суб'єктів господарської діяльності. Одержані основні засоби прибуткуються на окремому субрахунку "Фінансовий лізинг" до рахунків № 4400 "Операційні основні засоби" та 4500 "Неопераційні основні засоби" бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Фінансовий лізинг"

або

4500 "Неопераційні основні засоби", субрахунок "Фінансовий лізинг";

К-т рахунків:

1625 "Фінансовий лізинг, який отриманий від банків"

або

3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом".

Погашення основного боргу кредитору-лізингодавцю, який числиться на рахунках № 1625 або 3615 відображається бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

1625 "Фінансовий лізинг, який отриманий від банків"

або

3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом";

К-т рахунків:

Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівковихкоштів.

Для банку-лізингоодержувача відсоткова плата за користування одержаними в лізинг основними засобами є витратами, які він відображає на рахунках № 7018 "Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від інших банків" або № 7095 "Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів" та рахунках кредиторської заборгованості перед лізингодавцями такою бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

7018 "Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманийвід банків"

або№ 7095 "Відсоткові витрати за фінансовим лізингом, який отриманийвід клієнтів";

К-т рахунків (кредиторів):

1628 "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від іншихбанків"

або№ 3679 "Інші нараховані витрати".

На сплату лізингодавцю складається бухгалтерська проводка:

Д-т рахунків:

1628 "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від іншихбанків"

або№ 3678 "Інші нараховані витрати";

К-т рахунків:

Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

Протягом періоду оренди лізингоодержувач нараховує амортизацію основних засобів з віднесенням її до складу своїх витрат бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку№ 7423 "Амортизація", субрахунок "Фінансовий лізинг";

К-т рахунків:

4409 "Знос операційних основних засобів", субрахунок "Фінансовийлізинг"

або

4509 "Знос неопераційних основних засобів", субрахунок "Фінансовий лізинг".

Якщо умовами угоди фінансового лізингу (довгострокової оренди) передбачена і здійснюється передача орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача, то останній цю операцію в обліку відображає такою бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Власні основні засоби"або

4500 "Неопераційні основні засоби", субрахунок "Власні основнізасоби";

К-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби", субрахунок "Фінансовий лізинг"або

4500 "Неопераційні основні засоби", субрахунок "Фінансовий лізинг".І в той же час на збільшення знос власних основних засобів:

Д-т рахунків:

4409 "Знос операційних основних засобів", субрахунок "Фінансовийлізинг"або

4509 "Знос неопераційних основних засобів", субрахунок "Фінансовий лізинг";

К-т рахунків:

4409 "Знос операційних основних засобів", субрахунок "Власні основні засоби"або

4509 "Знос неопераційних основних засобів", субрахунок "Власніосновні засоби".

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотківза користування банківськими кредитами та комісійних занадання послуг кредитного характеру

За надання послуг кредитного характеру банки справляють з клієнтів комісійну винагороду. До таких послуг належать: видача гарантій і поручительств іншим банкам та клієнтам, акцептовані та авальовані векселі, підтверджені та покриті акредитиви тощо.

Надані банком гарантії та поручительства обліковуються на позабалансових рахунках за умови, що вони невідзивні та існує угода за будь-якою формою, яка має юридичну силу. Вони обліковуються на рахунках групи:

— гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком, рахунок № 900;

— гарантії, надані клієнтам, рахунок № 902;

— сумнівні гарантії та поручительства, рахунок № 909. Гарантії, надані банкам, обліковуються за номіналом. Комісійні справляються, як правило, одноразово у відсотках від суми гарантії за умовами угоди.

При цьому здійснюються такі проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

Надання банком гарантій та поручительств:а) іншим банкам;б) клієнтам

Гарантії, щонадані банкам№ 9000№ 9020

Контррахунок№ 9900№ 9900

2

Справляння комісії за надання гарантії:а) надходження коштів відінших банків;

б) надходження коштів відклієнтів

Коррахунок

№ 1200

№2600 або

№1200

Комісійні доходи за кредитне обслуговування

№ 6101

№6111

3.

Після закінчення строку гарантії

№ 9900

№ 9000 або № 9020

Як послуга кредитного характеру розглядається операція банку з акцептування перевідних векселів. Суть цієї операції полягає в тому, що банк акцептує виставлений на нього клієнтом (кореспондентом) переводний вексель за умови, що клієнт надасть банку грошове покриття до настання строку платежу за векселем. У цієї операції, на відміну від Урахування векселя, банк сам стає платником. Як правило, сума для сплати векселя банку надається клієнтом не пізніше, як за три дні до настання строку платежу за векселем. При виконанні цієї операції здійснюються такі проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

Акцепт банком переводного векселя клієнта

№ 9020

№ 9900

2

Надходження коштів від клієнта на погашення переводного векселя

Коррахунок№ 1200 або№ 1500

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі № 2902

3.

Справляння комісії за акцепт

№ 2600

№6111

4.

Платіж за векселем

№ 2902

№1200 або №1500

5.

І водночас: Списується надана гарантія

№ 9900

№ 9020


 
 

Цікаве

Загрузка...