WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

— перелік покупців, вимоги яких будуть переуступатися;

— контрольну суму переуступок;

— розмір аважу;

— відсоткову ставку за кредит;

— відсоткову ставку комісійних за обробку рахунків-фактур;

— право регресу зворотної вимоги до постачальника;

— граничний строк платежу для покупця-дебітора;

— відповідальність сторін за порушення угоди;

— умови розірвання угоди;

— строк дії угоди та ін.

Бухгалтерський облік розрахунків за факторинговими операціями здійснюється на активно-пасивному балансовому рахунку № 3519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" (субрахунок "Розрахунки банку за факторинговими операціями"), а одержаних доходів — на спеціальному окремому рахунку № 6023 "Відсоткові доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями". Аналітичний облік до цього рахунку здійснюється за особовими рахунками постачальників.

Доходи банку від факторингових операцій становить різниця між ціною купівлі рахунків-фактур постачальника і сумою, яка надходить за них від дебітора-покупця.

Відображення факторингових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку розглянемо на прикладі викупу дебіторської заборгованості на суму 100 000 грн. із загальною сумою усіх скидок 10000 грн.

1. На викуп дебіторської заборгованості у постачальника за ціною нижче вартості рахунків-фактур:

Д-т рахунку

3519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" 90 000 грн.

К-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України" 90 000 грн.

2. На одержання грошей від дебітора на повну суму рахунку-фактури — 100 000 грн.:

Д-т рахунку№ 120 "Коррахунок у Національному банку України" 100 000 грн.

К-т рахунку№ 3519 "Інша дебіторська заборгованість загосподарською діяльністю банку" 90 000 грн.

К-т рахунку 6023 "Відсоткові доходи за рахунками суб'єктівгосподарської діяльності за факторинговими

операціями" 10 000 грн.

Аналогічно відображаються на рахунках бухгалтерського обліку і операції форфейтинга форми банківського кредиту, що передбачає придбання права вимоги з постачання товарів і надання послуг, прийому на себе ризику виконання цих вимог та їх інкасування.

Облік фінансового лізингу.Лізинг це форма довгостроковоїоренди, яка пов'язана з передачею в користування обладнання,транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, призбереженні права власності за орендодавцем на весь строк угодиоренди.

Після закінчення строку дії угоди лізингу орендатор може:

— завершити орендні платежі й повернути майно банку;

— скласти нову угоду лізингу;

— викупити майно за ціною, погодженою з орендодавцем: встановленою у момент укладання угоди або за залишковою вартістю.

Строк угоди, як правило, дорівнює строку амортизації або менший за нього.

Орендна плата включає в себе амортизацію, витрати банку щодо оформлення лізингу і комісійну винагороду у вигляді відсотків.

Бухгалтерський облік операцій за лізингом ведеться на активних рахунках:

№ 4400 "Операційні основні засоби" (які здані в оренду з оперативного лізингу);

№ 4500 "Неопераційні основні засоби" (які здані в оренду з оперативного лізингу).

За дебетом цих рахунків обліковується вартість заново придбаних машин, обладнання та інших об'єктів основних засобів, які потім передані згідно з лізинговою угодою. За кредитом цих рахунків відображаються їх вибуття при купівлі орендарем за залишковою вартістю, списанні з балансу або іншій реалізації за договірною ціною.

Аналітичний облік при цьому здійснюється аналогічно в межах рахунків № 4400 та 4500.

Розглянемо відображення в обліку операцій з фінансового лізингу як банком-лізингодавцем, так і банком-лізингоодержувачем.

1. Облік фінансового лізингу банком-лізингодавцем:

а) попередня сплата постачальникам машин і обладнання

Д-т рахунку

3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів";

К-т рахунку

1200 "Коррахунок у Національному банку України";

б) одержання машин і обладнання

Д-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби" (відповідний аналітичний рахунок);

4500 "Неопераційні основні засоби" (відповідний аналітичний рахунок );

К-т рахунку

3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів";

в) передача в лізингову оренду об'єктів основних засобів

Д-т рахунків:

1525 "Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам";

2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарськоїдіяльності";

К-т рахунків:

4400 "Операційні основні засоби";

4500 "Неопераційні основні засоби".

Погашення лізингоодержувачем дебіторської заборгованості, яка У лізингодавця числиться на рахунках № 1525 або 2075, відображається лізингодавцем бухгалтерською проводкою у такій кореспонденції рахунків:

Д-т рахунку

"Коррахунок у Національному банку України":

К-т рахунків:

1525 "Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам";

2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарськоїдіяльності".

Щомісячно лізингодавець нараховує собі також доходи у вигляді відсотків бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

1528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам"

або№ 2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,які надані суб'єктами господарської діяльності";

К-т рахунків:

6018 "Відсотковкі доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам"

або№ 6027 "Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльністьсуб'єктам господарської діяльності".

Вартість фінансового лізингу за угодою може бути більшою або меншою за балансову (залишкову) вартість об'єкта, переданого в цей лізинг, що відповідно відображається за кредитом рахунку № 3600 "Доходи майбутніх періодів" або № 3500 "Витрати майбутніх періодів".

Так, при більшій вартості за лізингом наведена вище бухгалтерська проводка відображається за такою кореспонденцією рахунків. Приклад. Передано в лізинг об'єкт балансовою вартістю 12 000 грн., за який згідно з угодою лізингоодержувач повинен сплатити 14 400 грн.:

а) на балансову (залишкову) вартість, передану в лізинг об'єкту основних засобів:

Д-т рахунку№ 2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктамгосподарської діяльності" 12 000 гри.

К-т рахунку№ 4400 "Операційні основні засоби" 12 000 грн.

б) на різницю більшої вартості лізингу від вартості об'єкта і основних засобів:

Д-т рахунку

2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктам господарськоїдіяльності" 2400 грн.

К-т рахунку№ 3600 "Доходи майбутніх періодів" 2400 грн.

в) на щомісячне нарахування відсотків з балансової вартості об'єкта, переданого в лізинг на 10 років

(12000 грн.: 10 років: 12 місяців = 100 грн.):

Д-т рахунку

2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" 100 грн.

К-т рахунку

6027 "Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльністьсуб'єктам господарської діяльності" 100 грн.

г) на щомісячне зарахування частини з доходів майбутніх періодів (2400: 10 років: 12 місяців = 20 грн.);

Д-т рахунку№ 3600 "Доходи майбутніх періодів" 20 грн.

К-т рахунку

6027 "Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльністьсуб'єктам господарської діяльності"20 грн.

Якщо вартість лізингу менша за балансову (залишкову) вартість об'єкта основних засобів, то різниця, яка спочатку обліковується на дебеті рахунку № 3500 "Витрати майбутніх періодів", щомісяця списується на зменшення відсоткового доходу. Ці операції відображаються такими бухгалтерськими проводками:


 
 

Цікаве

Загрузка...