WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Контрольні запитання........................................................................................... 128

Вправи для самостійної роботи ............................................................................ 128

Глава 11. Облік операцій з цінними паперами ............................................................. 130

11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними ........................................... 130

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу ........ 132

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери ............................................... 134

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери .................................................. 136

11.5. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими зобов'язаннями ..................................................................................................................... 142

Контрольні запитання ............................................................................................ 144

Вправи для самостійної роботи .............................................................................. 144

Глава 12. Облік валютних операцій ............................................................................. 145

12.1. Сутність валютних операцій .......................................................................... 145

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті ............................................. 147

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями ............................................. 151

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків .................................... 159

12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин ............................................... 159

12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів .............................................. 161

12.5. Інші валютні операції ................................................................................... 172

Контрольні запитання .......................................................................................... 175

Вправи для самостійної роботи ............................................................................ 175

Глава 13. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів ............................. 177

13.1. Документальне забезпечення обліку. ............................................................. 177

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів .................. 180

13.3. Облік зношення основних засобів .................................................................. 182

13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача ................................................................................................................... 183

13.5. Облік оперативного лізингу. ......................................................................... 184

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту ................ 185

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів ......................................................................................................... 186

13.8. Облік нематеріальних активів ........................................................................ 188

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів ...... 190

Контрольні запитання............................................................................................ 195

Вправи для самостійної роботи ............................................................................. 195

Глава 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків ................................................................................................................................ 198

14.1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку............................................................... 198

14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком .................... 200

14.3. Облік доходів і витрат банку ......................................................................... 203

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку ........................................ 207

Контрольні запитання ........................................................................................... 210

Вправи для самостійної роботи .............................................................................. 210

Глава 15. Облік податків, зборів і внесків до державних та недержавних цільових фондів...................................................................................................................... 212

15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки. . . ........................................ 212

15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян .......................................................................................... 213

15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів ............................................................................................................ 218

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів ................................................. 220

15.5. Облік місцевих податків і зборів.................................................................... 223

15.6. Фінансові санкції та їх облік. ........................................................................ 224

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків .............................................. 225

Контрольні запитання ........................................................................................... 225

Вправи для самостійної роботи ............................................................................. 226

Глава 16. Звітність комерційних банків ...................................................................... 228

16.1. Необхідність та користувачі звітності комерційних банків ........................................ 228

16.2. Класифікація звітності комерційних банків ................................................... 231

16.3. Характеристика звітності комерційних банків ................................................ 234

16.3.1. Основна фінансова звітність ....................................................................... 234

16.3.2. Допоміжна фінансова звітність. ................................................................. 238

16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку ................................................... 241

Контрольні запитання .......................................................................................... 242

Глава 17. Внутрішній аудит комерційного банку ........................................................ 244

17.1. Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю.................................244

17.2. Внутрішній аудит касових операцій ............................................................... 245

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій ............................................ 247

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій .......................................... 248

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій .......................................... 249

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами ...................................... 251

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат ............................................... 253

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку .......................................................... 255

Контрольні запитання............................................................................................ 256

Вправи для самостійної роботи ............................................................................. 257

Додатки ............................................................................................................... 258

Список літератури ................................................................................................ 259


 
 

Цікаве

Загрузка...