WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

(інший документ, що засвідчує особу) (ким і коли)

_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код________________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у___________________________________________________

(найменування валюти)

на моє ім'я.

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженоюмною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпорядження рахункомзобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їхдля себе обов'язковими.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою _________________________________

____________________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово

"_____"_______________199_____р. _________________________

(підпис власника рахунку)

Додаток 27

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина України нерезидента*

Відкрити поточний рахунок

№____________________________ ________________________________

(назва установи уповноваженого банку)

У ___________________________________

(найменування валюти)

_____________________________________________ _______________________________________

(підписи службових осіб банку)

"___"_____________ 199____ р.

Заява

Від_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія_______ №_______________ , громадянство_________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)

Ідентифікаційний код (для іноземців-резидентів)________________________________________

та осіб без громадянства резидентів_________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у___________________________________________________

на моє ім'я.(найменування валюти)

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

Уразі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

*У разі необхідності комерційний банк може виготовляти та використовуватизапропоновану форму заяви двома мовами — українською та іноземною.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі і я вважаю їх для себе обов'язковими.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою

____________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово

"____"______________199___р. ________________________________

(підпис власника рахунку)

Додаток 28

Постанова Правління НБУ № 150 від 15.04.98 р.

1. Структура міжбанківського валютного ринку України

1.1. Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать:

— Національний банк України;

— уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями);

— уповноважені кредитно-фінансові установи (які отримали ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями);

— інші резиденти та нерезиденти, які здійснюють у встановленому Національним банком України порядку операції через уповноважені банки.

1.2. Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України, крім перерахованих вище, можуть бути також валютні або товарні та фондові біржі, які отримали ліцензію Національного банку України на право організації торгівлі іноземною валютою.

1.3. Порядок та умови отримання ліцензії на право здійснення та організації валютних операцій біржами визначаються Національним банком України окремим рішенням.

2. Порядок торгівлі іноземною валютою

2.1. Валютні надходження на адресу резидента підлягають попередньому зарахуванню на власний розподільчий валютний рахунок.

Уповноважений банк не пізніше наступного банківського дня зобов'язаний повідомити власника рахунку про надходження коштів на розподільчий рахунок.

Кошти з розподільчого валютного рахунку резидента розподіляються за призначенням згідно з дорученнями резидента і з урахуванням режиму функціонування цього рахунку.

Якщо власник рахунку — резидент протягом п'яти банківських днів не надасть уповноваженому банку доручення на перерахування валютних коштів з розподільчого рахунку, банк зобов'язаний на шостий банківський день самостійно перерахувати ці кошти на поточний валютний рахунок резидента.

2.1.1. На розподільчий рахунок зараховуються також валютні надходження при здійсненні резидентами розрахунків з використанням пластикових карток міжнародних платіжних систем відповідно до "Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки" (далі — Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України № 37 від 24.02.97 р. (із змінами та доповненнями), а також у разі повернення від нерезидента іноземної валюти, яка була куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України для виконання зобов'язань перед нерезидентами.

Уповноважений банк в цих випадках самостійно без доручення клієнта протягом трьох банківських днів здійснює продаж зазначених валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку України з розподільчого рахунку.

При отриманні резидентами готівкової іноземної валюти як засобу платежу на території України відповідно до встановлених Національним банком України "Правил використання готівкової іноземної валюти на території України" ця валюта не пізніше наступного робочого банківського дня інкасується до уповноваженого банку, який в той же день після відображення цих коштів на розподільчому рахунку клієнта та їх продажу зараховує відповідний еквівалент в грошовій одиниці України на поточний рахунок резидента.

2.1.2. Гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в усіх випадках має бути зарахований на поточний рахунок власника коштів не пізніше двох банківських днів після надходження гривні на кореспондентський рахунок банку.

2.1.3. Відсотки за залишками на розподільчому рахунку не нараховуються. Комісійна винагорода за операціями за цим рахунком уповноваженими банками не стягується.

2.2. Юридичні особи-резиденти можуть купувати іноземну валюту через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України:

—для забезпечення їх зобов'язань перед нерезидентами щодо оплати товарів (робіт, послуг), прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;

—для забезпечення витрат на службові відрядження за кордон (видача готівкою або перерахування на власний корпоративний картрахунок) у межах норм відповідно до чинного законодавства України;

— для забезпечення переказів за кордон, пенсій, стипендій та аліментів й інших платежів відповідно до чинного законодавства України;

—для сплати за межі України кредитів, отриманих від нерезидентів та зареєстрованих Національним банком України, та погашення кредитів, отриманих від уповноважених банків, а також відсотків за цими кредитами;

— для репатріації належного іноземному інвестору капіталу, який попередньо було інвестовано на території України, або прибутків, доходів, дивідендів на цей капітал (за наявності документального підтвердження про здійснення інвестицій та про розмір фактично отриманих у результаті цього прибутків, доходів, дивідендів іноземного інвестора).

2.3. Іноземна валюта, яка придбана у встановленому порядку через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України, повинна бути використана резидентом протягом п'яти робочих днів з часу зарахування її на його поточний рахунок на цілі, вказані в заяві на купівлю іноземної валюти, відповідно до вимог статті 3 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".


 
 

Цікаве

Загрузка...