WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Додаток 22

Копія супровідної відомості

__________________________до сумки з грошовою виручкою

(дата заповнення)

Від (кого)

Одержувач Дебет талон до каси

рах. №

Сума

готівкою Кредит

Для зарахування на рахунок рах. №

_______________________________________

Банк одержувача_________________________ Загальна

Сума літерами, грн.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Сума Код

Керівник підприємства (організації) Касир _______________________

Розписка ______________________________

Опломбовану сумку №____без перерахування вкладених

у неї грошей прийняв інкасатор банку Вид. опер.

Інкасатор ________________________________

___________________________________

(чіткий підпис інкасатора) Приз. плат

___________________________________ № гр. банку

Печатка банку ______________________

(дата заповнення)

_______________________зворотний бік

3-го примірника ______________________

(Цей примірник залишається в госпорганах як квитанція про приймання сумки)

До уваги клієнта

1. У сумку вкладається для здавання в установи банків уся грошова виручка понад встановлений банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким.

2. При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте від нього:

1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на одержання сумки та явочної картки, завіреної печаткою;

2) видачі порожньої сумки, закріпленої за підприємством, на заміну сумки з грошима;

3) розписку інкасатора на копії супровідної відомості та накладання на неї чіткої печатки про одержання опломбованої сумки.

3. Обережно поводьтеся із сумкою.

Національний банк України

Додаток 23Затверджено Постановою ПравлінняНаціонального банку України№ 129 від 7 липня 1994 р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку:

КНИГА

обліку залишків бланків суворої

звітності

з_____________ по___________ 19__р.

Розпочата__________________________

Закінчена__________________________

Записи в цій книзі проводяться

до повного її використання__________________

Залишки на

Чекові книжки

Вкладні книжки

Ф.377

Трудові книжки

Вкладиші до трудових книжок

Усього

Грошові

Розрахункові

Остання сторінка

Найменування установи банку:

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАДПИС

У цій книзі пронумеровано, прошнуровано

та скріплено печаткою банку____________

__________________________________________аркушів

(літерами)

з_______________по_______________включно

Керівник установи____________________(підпис)

Головний бухгалтер___________________(підпис)

Завідуючий касою_____________________(підпис)

_______________________________________(дата)

Додаток 24

Затверджено Постановою ПравлінняНаціонального банку України№ 129 від 7 липня 1994р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку: _____________

КНИГА

обліку видачі з комори та інших грошових

сховищ грошових білетів та інших цінностей

для обробки, контрольного перерахування,

ревізії та повернення у сховище

Розпочата__________________________________

Закінчена __________________________________

Записи в цій книзі проводяться

до повного її використання

Дата

Найменування цінностей

Сума чи кількість (цифрами та літерами)

Для якої цілі видані цінності

Прізвище та розписка касира що одержав цінності

Розписка, трьох осіб, відповідальних за схоронність цінностей, про прийняття цінностей назад у комору

Додаток 25

Угода №

про депозитний вклад

м. __________________ "____"_________________199____ р.

________________в особі _________________, що діє на підставі Статуту і надалі йменується "Вкладник", з одного боку, і акціонерний банк_________________________________

в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту й надалі йменується "Банк",

з іншого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Вкладник перераховує банку грошові кошти в сумі _______________________________

_______________________________ грн. для зарахування

(цифрами і прописом)

на депозитний рахунок № ________ на строк від _____________ до ______________ 199 р.

2. Умови угоди

2.1. Відсоткова ставка, що нараховується на першочергову суму вкладу, становить ____% річних і переглядається з урахуванням грошово-кредитної політики Національного банку України та кон'юнктури ринку ресурсів.

2.2. Вкладник має право поповнення залишків на депозитному рахунку впродовж усього терміну дії цієї угоди.

2.3. У разі поповнення вкладу строк повернення внесеної суми і відсоткова ставка за нею затверджуються додатковою угодою.

2.4. Вкладник має право достроково вимагати всю суму вкладу або його частину, повідомивши про це Банк письмово за п'ять банківських днів наперед. У випадку дострокового запиту вкладу відсоткова ставка на суму, що погашується, визначається в розмірі 8 від чинної за угодою депозитної ставки. Відсотки за достроково погашеною сумою нараховуються і сплачуються на розрахункову дату згідно з п. 2.6. цієї угоди.

2.5. При розрахунку сплати за депозитний вклад кількість днів у році та кількість днів у місяці приймається фактична.

2.6. Після закінчення строку, обумовленого в п. 1.1 Банк повертає суму внеску і протягом трьох банківських днів перераховує відсотки.

2.7. Строк дії угоди може бути пролонгований за домовленістю сторін на підставі чинних або змінених умов.

3. Строк дії угоди

3.1. Угода набирає чинності від дня зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок у Банку.

3.2. Строк дії угоди обмежений днем зняття депозитного внеску з рахунку Банку і погашення нарахованих відсотків.

4. Додаткові умови

4.1. Умови цієї угоди можуть бути змінені й доповнені за обопільною згодою сторін. Зміни оформляються додатковим погодженням сторін у письмовій формі.

4.2. Усі суперечки, що виникають під час виконання цієї угоди, розглядаються сторонами в п'ятиденний строк. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди, суперечка зацікавленою стороною передається до арбітражного суду.

Цю угоду складено у двох примірниках, по одному примірнику в кожної зі сторін.

5. Юридичні адреси і реквізити сторін

Банк:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Вкладник: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Підписи сторін:

Банк Вкладник

голова Правління Генеральний директор

М. П. М. П.

Додаток 26

Поточний рахунок в іноземній валюті громадянина України

Відкрити поточний рахунок

№___________________________________

У ___________________________________

(найменування валюти)

_____________________________________

(підписи службових осіб банку)

"___"____________________199___ р.

Заява

Від________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія________ №_________________ , виданий__________________________________


 
 

Цікаве

Загрузка...