WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Додаток 14

ОПЕРАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Згідно з угодою №______________ від "____" _________________199____ р.

Видайте позику організації________________________________________________________________________

(найменування позичальника)

позичковий рахунок № _______________________________________

Сума

Строк погашення

% ставка

Продовж. строк

Нова % ставка

% ставка за прострочку

"____" ______________199___ р. Голова правління ________________________

Начальник відділу ________________________

Додаток 15

Розрахунок резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків

на ___ квартал 199___ р.

__________________________ _________________________

(назва банку) (адреса банку)

Групи кредитів за категоріями ризику

Заборгованість за кредитами на початок поточного кварталу

Заборгованість зменшується на:

Заборгованість, що приймається для розрахунку

Рівень резервування, %

Розрахунковий резерв (гр.7 гр. 9)

Рівень резервування на квартал

Гарантії Уряду України і банків країн категорії А

Грошові вклади і депозити позичальника в банку, що надає позику

Вартість майна, оформленого під заставу, і майнових прав позичальника

Усього (гр. 3 + гр.4 + гр. 5)

Сума резерву, що має бути сформована на поточний квартал

Фактично сформований резерв на початок кварталу

Відхилення (+). (-)(гр. 11 гр. 12)

усього(гр. 2 -гр. 6)

Утому числі заборгованість за кредитами, наданими до 01.07.97 в гр. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Стандартні

Під контролем

Субстандартні

Сумнівні

Безнадійні

Усього

Додаток 16

Особиста картка позичальника

Позичальник _________________________________________________________________________

(повна назва позичальника, його юридична адреса та місцезнаходження, номер телефону)

_____________________________________________________________________________________

(підпорядкованість позичальника, повна назва та адреса керівної установи, номер телефону)

_____________________________________________________________________________________

(форма власності)

_____________________________________________________________________________________

(галузь економіки)

_____________________________________________________________________________________

(код та шифр галузі економіки)

_____________________________________________________________________________________

(повна назва та адреса обслуговуючого банку клієнта, номер розрахункового рахунку)

____________________________________________________________________________________

(вид кредиту)

____________________________________________________________________________________

(шифр кредиту)

Керівник ____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

Головний бухгалтер___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, № телефону)

№ кредитної у годи _______________________ № позичкового рахунку _______________________

Форма забезпечення кредиту___________________________________________________________

Сума кредиту ________________________________________________________________________

Відсоткова ставка ____________________________________________________________________

Термін надання кредиту: з_________________________ по _________________________

Графік надходження відсотків за користування кредитом

____________________________________________________________________________________

Перелік документів, що надані позичальником:

____________________________________________________________________________________

Пролонгація

1. З_____________по______________відсоткова ставка _____________________________________

Графік надходження відсотків за користування кредитом

____________________________________________________________________________________

Графік погашення основної заборгованості

____________________________________________________________________________________

2. З_____________по______________відсоткова ставка _____________________________________

Графік надходження відсотків за користування кредитом

____________________________________________________________________________________

Графік погашення основної заборгованості

____________________________________________________________________________________ Прострочка

Дата винесення на прострочку_________________________________________________________

№ позичкового рахунку за прострочкою_________________________________________________

Загальна сума заборгованості за простроченим кредитом ___________________________________

____________________________________________________________________________________

У тому числі:

відсотки___________________________ основна заборгованість____________________________

дата погашення кредиту_____________________________________

Додаток 17

Затверджено Постановою ПравлінняНаціонального банку України№ 129 від 7 липня 1994р.

Типова угодапро повну індивідуальну матеріальну відповідальність

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(найменування установи банків)

в особі_________________________________________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я по батькові)

який іменується надалі "Адміністрація", з одного боку, і працівник __________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування установи банку, прізвище, ім'я, по батькові)

який іменується надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цю угоду про таке:

1. Працівник, що займає посаду

____________________________________________________________________________________

(найменування посади)

або виконує роботу,

_____________________________________________________________________________________

безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями та їх зберігання;


 
 

Цікаве

Загрузка...