WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

4.8. Оплата послуг Банку здійснюється платіжним дорученням, яке надається в Банк одночасно з документами, необхідними для здійснення операцій, за проведення яких сплачується винагорода Банку.

4.9. Про зміну юридичної адреси в тижневий строк повідомити Банк в письмовій формі.

4.10. Готівка з каси Банку до каси Клієнта перевозиться транспортом Клієнта. Відповідальність за безпеку перевезення готівки із Банку до каси Клієнта несе Клієнт.

5. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО

5.1. Самостійно розпоряджатися грошовими засобами, що знаходяться на його рахунку, в порядку і в межах чинного законодавства.

5.2. Надавати Банку доручення за розрахунково-касовим обслуговуванням, чинити запити, вимагати звіти про виконання доручень.

5.3. Вимагати і отримувати готівку в межах касового плану в випадках, що передбачені законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За несвоєчасне або неправильне списання грошових коштів з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне або неправильне зарахування Банком сум, що належать власнику рахунку. Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної ставки НБУ несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочки.

6.2. За ухилення від сплати послуг Банку або несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ. У випадку ненадання в Банк платіжного доручення на сплату послуг Банку Банк має право відмовити Клієнту в здійсненні операцій за рахунком до повної сплати послуг Банку.

6.3. За не інформування Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на рахунок Клієнта суми останній сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, неправильно зарахованої на рахунок і не належної йому суми.

7. ІНШЕ

7.1. Ця угода укладена в двох примірниках українською мовою.

7.2.Строк дії угоди.

7.3. Будь-яка із сторін має право розірвати угоду в односторонньому порядку до дати припинення строку дії, попередньо повідомивши іншу сторону за 30 (тридцять) днів.

7.4. Обслуговування Клієнта за системою "Банк-Клієнт" здійснюється на підставі окремої угоди.

7.5. Банк залишає право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди у випадку зміни законодавства з обов'язковим повідомленням Клієнта у тижневий строк.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 1 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК КЛІЄНТ

Додаток 5

0401002

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №______

від "___"__________199___р. Одержано банком

Платник "____"___________ 199___р.

Код ДЕБЕТ СУМА

код банку

Банк платника

ум. рах. №

Одержувач

Код КРЕДИТ

код банку рах.№

Банк одержувача

ум. рах. №

Сума літерами

Призначення платежу

Проведено банком

"____"_____________ 199____р.

Підпис банку

Підписи платника

Додаток 6

0481008

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № _____

від "____"____________ 199___р.

Платник

Код ДЕБЕТ СУМА

код банку

Банк платника

ум. рах. №

Одержувач

Код КРЕДИТ

код банку рах. №

Банк одержувача

ум. рах. №

Сума літерами

Призначення платежу Проведено банком

"____" __________ 199___р.

Підпис банку

Додаток 7

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ №____

від "____"_____________ 199___ р.

Одержано банком

Платник "___"______________199____р.

Код ДЕБЕТ СУМА

код банку

Банк платника

ум. рах. №

Одержувач

Код КРЕДИТ

код банку рах. №

Банк одержувача

ум. рах. №

Призначення платежу _

__________Підписи одержувача СУМА ДО

Сума до оплати літерами ДЕБЕТ ОПЛАТИ

рах. №

КРЕДИТ

рах. №

рах. №

проведено банком

"____"_____________ 199____ р.

Підпис банку

Підписи платника

Додаток 9

ЗАЯВА НА АКРЕДИТИВ

від "___"___________ 199___ р.

Одержано банком

"___"__________ 199___р.

Заявник акредитива Бенефіціар

Код Код

Банк-емітент Банк бенефіціара

ум. МФО № ум. МФО №

Відкрийте нам акредитив Строк дії акредитива

(вид акредитива) "___"____________199__ р.

Сума

Акредитив у іншому (виконуючому)

банку виконати:

(цифрами і літерами) а) за рахунок коштів платника,

депонованих у виконуючому банку:

Умови акредитива до виконуючого б) інкасацією документів до банку –

банку скерувати: емітента;

а) спецзв'язком; в) через кореспондентський рахунок

б) коротким повідомленням: банку-емітента

— електронною поштою; (зайве закреслити).

— телетайпом.

(Інші лінії зв'язку, вказати які.

Зайве закреслити). З акцептом (чиїм), без акцепту.

Угода №___ "___"_________199____р. Платіж (чи акцепт) здійснити

Назва товарів, виконаних робіт, проти:

наданих послуг _________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(кількість, ціна, сума) _________________________________

Додаткові умови: (перелік документів, які додаються до

реєстру документів за акредитивом)

_________________________________________________________________________________________________

Підписи заявника

акредитива

Додаток 10

ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ № Одержано банком

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) "___"_________ 199___ р.

від "___"___________ 199__р.

Платник

Код код банку ДЕБЕТ СУМА

Банк платника

ум. рах. №

Одержувач

Код код банку КРЕДИТ

Банк одержувача

ум. рах. №

Сума літерами

_____________________________________________________________________________________________

Призначення платежу Сума

Вид оп.

Приз.пл.

Строк пл.

Черг. пл.

№ банку

Проведено банком

"____"_________ 199___ р.

Підпис одержувача Підпис банку

Додаток 11

ПЛАТІЖНА ВИМОГА №

від "___"__________199___ р. Одержано банком

"___"_________199__ р.

Платник

Код код банку ДЕБЕТ СУМА

Банк платника

ум. рах. №

Одержувач

Код КРЕДИТ

код банку рах. №

Банк одержувача

ум. рах. №

Сума літерами

___________________________

Призначення платежу

Проведено банком

"____"___________ 199___ р.

Підпис одержувача Підпис банку

Додаток 12

Розпорядження кредитного відділу

"____"_____________ 199___р.

Видати позику за кредитною угодою № _________________________________________________

від_________________________________________________________________________________________

(найменування позичальника)

у розмірі ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

позичковий рахунок №______________________ (позичальника)

Голова Документ (меморіальний ордер)

Правління _______________________________ № _________________________

Кредитний працівник ——————————— Бухгалтер ___________________

478

Додаток 13

(лицева сторона)

Строкове зобов'язання №

"___"_____________ 199___ р.

Позичальник

ДЕБЕТ Сума

Код

рах. №

Банк позичальника ум.

Код

Строк платежу тисяча

КРЕДИТ

(число, місяць, рік прописом)

дев'ятсот дев'яносто року

рах. №

рах. №

За отриману нами позику зобов'язуємось сплатити

банку

Вид.

опер.

Призи. плат.

гривень

Строк

плат.

(прописом)

При настанні строку суму зобов'язання спишіть

з нашого у Вас рахунку № Меморіальний ордер

Проведено банком "____"_____________ 199___р.

М. П. Підписи клієнта

Підписи банку

(зворотний бік)

Відмітки про сплату

Дата

Сума

Залишок

Підпис


 
 

Цікаве

Загрузка...