WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

"____"___________199___ р. Керівник______________________

_________________________________ Головний бухгалтер_____________

(прізвище виконавця, телефон)

Додаток 3

Заява

на відкриття рахунків

Найменування установи банку

Ідентифікаційний код (номер)

Найменування підприємства

(повна і точна назва)

Просимо відкрити

(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки)

рахунок на підставі Інструкції № 3 Національного банку України, нам відомої та такої, що має обов'язкову для нас силу. В інших установах банків рахунків не маємо, маємо_______________________________________________

(вказати номери рахунків та в яких установах банків вони відкриті;

Керівник (посада) (Підпис)

Головний бухгалтер (Підпис)

М.П.

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити рахунок Документи на оформлення

(поточний, бюджетний відкриття рахунку та

та ін. рахунки) здійснення операцій за

рахунком перевірив

Дозволяю

Керівник (Підпис)

"____"____________ 199____р.

Рахунок відкрито

М.П.

№ бал. рахунку

№ особов. рахунку

Головний бухгалтер (Підпис)

Додаток 4

Угодана здійснення розрахунково-касового обслуговування

м. ______________________ "____"_____________________199__р.

Акціонерний банк, названий у подальшому "Банк" в особі Голови Правління, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та названий у подальшому "Клієнт", в особі, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю угоду про слідуюче:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Клієнт доручає, а Банк приймає на себе обов'язки щодо відкриття розрахункового рахунку і здійснення розрахункового і касового обслуговування статутної діяльності Клієнта відповідно до чинного законодавства України.

2. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1. Відкрити Клієнту розрахунковий рахунок № після надання Клієнтом необхідних документів та їх перевірки Банком.

2.2. Надати Клієнту комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Комплексне розрахунково-касове обслуговування полягає в веденні рахунку Клієнта і здійсненні Банком за дорученням Клієнта всіх розрахункових і касових операцій, передбачених законодавством, у тому числі: виконання доручень Клієнта про перерахування грошових сум з одного належного йому рахунку на інший і рахунки третіх осіб, виконання доручень Клієнта про отримання належних йому грошових сум від інших осіб і про зарахування їх на рахунок Клієнта (інкасо), приймання і надання готівки у випадках, передбачених законодавством.

Надання інших послуг, що безпосередньо не стосуються розрахунково-касового обслуговування (наприклад, надання кредитів, факторинг, форфейтинг, лізинг, депозитні операції), здійснюється Банком на підставі окремих угод.

2.3. Своєчасно і правильно виконувати розрахункові операції за дорученням Клієнта у відповідності з Положенням про безготівкові операції в господарському обігу України та іншими нормативними актами НБУ.

Списання коштів з рахунку Клієнта виконується тільки за його дорученням або з його згоди. Безакцептне списання коштів з його рахунку здійснюється лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.

Списання коштів з рахунку Клієнта виконується в поточний день, якщо розрахунковий документ надано Банку до 16 год. за київським часом; наступним робочим днем — якщо розрахунковий документ надано Банку після 16 год. За київським часом (у тому числі каналами "Клієнт-Банк").

2.4. Здійснювати приймання касової виручки відповідно з правилами касової роботи в установах банків.

Видавати Клієнту готівку на виплату заробітної плати в строки і в сумах, що передбачені в касовій заявці:

за першу половину місяця _____________ числа;

за другу половину місяця _____________ числа

та інші потреби, передбачені чинним законодавством.

Банк має право відмовити в наданні готівки, якщо сума, що потребує Клієнт, перевищує суму, що зазначена в касовій заявці.

Касові заявки з сумою, що перевищує залишок на розрахунковому рахунку Клієнта, не приймаються.

Претензії Клієнта щодо нестачі готівки Банк не розглядає; не несе відповідальності, якщо нестача виявлена при перерахунку готівки поза приміщенням Банку і без участі його представників.

2.5. Забезпечувати Клієнта бланками таких розрахунково-касових документів: чековими книжками, заявами на внесення готівки.

Надання Клієнту бланків цих розрахунково-касових документів здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня звернення Клієнта з відповідним проханням.

Надання Клієнту оформленої чекової книжки здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня звернення Клієнта з відповідним проханням.

Надання Клієнту оформленої чекової книжки здійснюється Банком протягом трьох робочих днів з дня підписання цієї угоди.

2.6. При наявності руху за рахунком видавати Клієнту виписки з розрахункового рахунку з прикладенням відповідних документів головному бухгалтеру, керівнику підприємства, іншому співробітнику підприємства при наявності належним чином оформленої довіреності протягом двох днів з дня здійснення операцій.

2.7. Банк гарантує таємницю операцій за рахунком. Без згоди Клієнта довідки, зазначені у п. 2.6, можуть бути надані третім особам тільки у випадках, спеціально передбачених законодавством.

2.8. Консультувати Клієнта з питань законодавства щодо розрахунків, банківської техніки, правил документообігу та інших питань, що мають безпосереднє відношення до розрахункового і касового обслуговування.

2.9. Забезпечити збереження довірених Банку грошових коштів. При наявності очевидної фальсифікації розрахунково-касових операцій Банк зобов'язаний відмовити в здійсненні операцій.

2.10. Виплачувати Клієнту відсотки за залишками на розрахункових рахунках у розмірі, згідно з тарифами Банку.

Виплата відсотків здійснюється один раз на квартал шляхом зарахування відповідної суми на рахунок Клієнта не пізніше 5 числа місяця, що слідує за кварталом.

3. БАНК МАЄ ПРАВО

3.1. Відмовити в здійсненні розрахункових і касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, техніки оформлення розрахункових документів і строків їх подання Банку.

3.2. Відмовити Клієнту в наданні готівки у випадку несвоєчасного пред'явлення (або непред'явлення) Клієнтом касової заявки, а також перевищення її ліміту.

3.3. Здійснювати перевірки дотримання Клієнтом касової дисципліни.

3.4. Щоквартально проводити коригування розміру відсоткової ставки за середньомісячні залишки на розрахунковому рахунку Клієнта пропорційно зміні відсоткової ставки рефінансування НБУ.

3.5. При відсутності руху за рахунком Клієнта протягом трьох місяців, а також якщо середньомісячний залишок за рахунком складає менше 500 грн., Банк має право в односторонньому порядку розірвати угоду, повідомивши Клієнта про це за 30 (тридцять) банківських днів.

4. КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Зберігати всі наявні в нього гривні на рахунках Банку.

4.2. Розраховуватися за своїми зобов'язаннями у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунки, за винятком випадків, що передбачені законодавством.

4.3. Здавати готівку на рахунок за винятком перехідних залишків коштів у касі (ліміту каси).

4.4. Щоквартально надавати Банку касову заявку за встановленою формою для визначення потреб Клієнта в готівці не пізніше 15 числа місяця, що слідує за звітним.

4.5. Надавати Банку, за добу до отримання готівки, чек за встановленою формою.

4.6. Виконувати чинні інструкції, правила та інші нормативні акти з питань здійснення розрахунково-касових операцій.

4.7. Сплачувати вартість послуг Банку за розрахунково-касовим обслуговуванням згідно тарифів, що затверджуються Правлінням Банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...