WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

18. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з векселями?

19. Перерахуйте найбільш типові помилки, що виявляються аудитом цінних паперів.

20. У чому полягають мета і важливість внутрішньобанківського аудиту витрат і доходів банку?

21. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на собівартість банківських послуг замість власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банку.

22. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на збитки замість власного прибутку (спецфондів).

23. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при аудиті валютних операцій.

24. У чому полягає мета внутрішньобанківського аудиту оподаткування прибутку банку?

25. Перерахуйте найбільш типові порушення при оподаткуванні прибутку банку.

26. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість? Типові помилки.

27. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на транспортні засоби і в дорожні фонди? Типові порушення.

28. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту місцевих податків? Типові порушення.

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Комерційний банк придбав програмне забезпечення ЕОМ на суму 900 грн. На доведення його до використання витрачено ще 150 грн. Куди необхідно віднести витрати: на собівартість, чи за рахунок власних спецфондів, чи оприбуткувати?

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки.

Вправа 2. Комерційний банк протягом кварталу продав акції власної емісії та зарахував надходження коштів до статутного фонду в сумі 200 000 грн.; купив акції у інших підприємств на 30 000 грн. і облігацій державної внутрішньої позики на 50 000 грн.

• Визначіть суму податків на операції з цінними паперами, які повинен нарахувати і сплатити банк.

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки.

Вправа3. Комерційному банку подано до виплати чотири перевідних векселі та один простий. Строк сплати: за першим — 05.08.97 р., за другим — після подання, за третім — протягом 5 днів від дня подання, за четвертим — строк не вказано. На всіх векселях передбачено нарахування відсотків за ставкою 30 %.

• За яким векселем банку необхідно списати відсотки на вексельну суму?

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки з нарахування і виплати відсотків за векселем і на вексельну суму.

Вправа 4. Що є вексельним поручительством?

Варіанти відповідей:

1) акцепт;

2) акцепт і аваль;

3) аваль;

4) індосамент.

Вправа 5. Визначити, які з перелічених операцій комерційний банк може здійснювати без одержання ліцензії:

1) купувати і продавати дорогоцінні метали;

2) виготовляти товари і торгувати ними;

3) страхувати свої кредитні та валютні ризики;

4) надавати брокерські послуги;

5) купувати і продавати валюту;

6) здійснювати лізинг;

7) фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників інвесторів;

8) здійснювати трастові операції;

9) випускати, продавати, купувати свої цінні папери;

10) здійснювати факторингові операції.

Вправа 6. Яка різниця між депозитом і ощадним сертифікатом банку?

Варіанти відповідей:

1) у часі обігу;

2) у правах власників;

3) нараховуваних відсотках;

4) в умовах забезпечення;

5) у категоріях власників.

ДОДАТКИ Додаток 1

Баланс комерційного банку

за ____________199__ р.

______________________________ ___________________________

(назва банку) (адреса)

(копійки)

РАХУНКИ

Усього

Резиденти

Не резиденти

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАСИ І—IV

АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ

АКТИВИ УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

У сього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО

КЛАС V

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

КАПІТАЛ УСЬОГО:

ПАСИВИ УСЬОГО:

(зобов'язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII

ВИТРАТИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ВИТРАТИ УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

(ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ)

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАС IХ

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ

РАХУНКАМИ УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядкуУсього у кожній групі класуУсього у кожному розділі класуЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ

"_____"_________________199_____ р. Керівник __________________

_________________________________ Головний бухгалтер_________

(прізвище виконавця, телефон)

Додаток 2

Обігово-сальдовий баланс комерційного банку

за _____________199____ р.

(назва банку) (адреса)

(копійки)

Обіги за місяць Сальдо

РАХУНКИ

Дебет

кредит

резиденти

нерезиденти

Усього

резиденти

нерезиденти

усього

резиденти

нерезиденти

Усього

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

Н

В

В

К

В

Н

К

В

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАСИ І—IV

АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ

АКТИВИ — УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ — УСЬОГО:

КЛАС V

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

КАПІТАЛ — УСЬОГО:

ПАСИВИ — УСЬОГО:

(зобов'язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ

ТА ВИТРАТ

КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII

ВИТРАТИ

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ВИТРАТИ — УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ)

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

КЛАС IX

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ РАХУНКАМИ УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядку

Усього у кожній групі класу

Усього у кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ РАХУНКАМИ — УСЬОГО:


 
 

Цікаве

Загрузка...