WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Найбільш типовими порушеннями, які виявляються при перевірці доходів, витрат і збитків, що необгрунтовано занижують прибуток до оподаткування бюджету, можна вважати наступні:

1. Щодо заниження доходів:

а) зарахування до складу фондів безкоштовного надходження цінностей і грошей без відображення в податковій декларації для оподаткування;

б) віднесення доходів поточного звітного періоду до складу доходів майбутніх періодів для зниження прибутку і його оподаткування.

2. Щодо завищення собівартості банківських послуг:

а) віднесення амортизації невиробничих основних фондів;

б) монтаж нових пожежної та охоронної сигналізації та телефонізації;

в) списання сплачених штрафів і пені;

г) усі види капітальних ремонтів власних, а не орендованих, основних засобів;

д) програмне забезпечення (замість включення його до складу нематеріальних активів);

є) пряме списання без виправдовуючих документів.

3. Щодо завищення збитків:

а) списання пені та штрафів усіх видів;

б) списання нестач;

в) списання витрат за відсутності виправдовуючих документів;

г) списання безнадійної дебіторської заборгованості.

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку

3 метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані податковими органами, здійснюється внутрішній аудит достовірності оподаткування комерційного банку.

При проведенні внутрішньобанківського аудиту необхідно керуватися такими основними законодавчими документами з оподаткування, що регламентують як базу, так і ставки різних видів податків та методику їх нарахування:

1. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р. та Правилами його застосування (що діяли Ідо 01.07.97р.).

2. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р.

3. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р. та ін.

Розглянемо основні принципи методичного спрямування Внутрішньобанківського аудиту провідних видів оподаткування:

— внутрішньобанківського аудиту податку на прибуток;

— внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість;

— внутрішньобанківського аудиту податку з власників транспортних засобів і в дорожні фонди;

— внутрішньобанківського аудиту податку на землю;

— внутрішньобанківського аудиту місцевих податків. Матеріали перевірки: регістри аналітичного і синтетичного обліку, податкові декларації та інша фінансова звітність, баланси та звіти про фінансові результати банку та їх розподіл тощо.

Для проведення аудиту різних видів податків пропонуємо скористатися оцінковою таблицею, яка є одночасно і програмою перевірки дотримання нормативів документів та правильності виконання провідних фінансово-господарських операцій.

№ з/п

Що перевіряється

Повинно бути з'ясовано

1

Оподаткування прибутку

1. Відповідність розрахунку податку чинній законодавчій базі

2. Методична і технічна перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування за даними обліку щодо достовірності складання звіту про прибутки і збитки

2.

Податок на додану вартість

1. Правильність визначення об'єкта оподаткування

2. Правильність нарахувань податку і складання декларації

3. Дотримання банком строків перерахування податків у бюджет

4. Неправильність відображення в обліку і недонарахування при реалізації основних засобів, малоцінних, господарських матеріалів

3.

Податки з власників транспортних засобів і в дорожні фонди

1. Відповідність порядку і строків сплати податків чинному законодавству

2. Заниження нарахувань через приховування окремих видів транспорту або заниження обсягів виручки від реалізації як розрахункової бази

3. Відсутність аналітичного розділеного обліку даних обох видів податків

4.

Податок на землю

1. Наявність юридичних документів щодо закріплення за банками земельних ділянок у користування, або як придбану власність, або взятих в оренду

2. Правильність проведення нарахувань, складання звітності, дотримання строків і повноти сплати

5.

Місцеві податки

1. Дотримання бази оподаткування і визначених ставок

2. Правильність відображення в бухгалтерському обліку, оскільки частина місцевих податків відноситься на результати діяльності банку

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?

2. Визначіть місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.

3. Доведіть необхідність внутрішньобанківського аудиту касових операцій.

4. Назвіть найбільш типові порушення і можливі зловживання при оприбуткуванні готівки в касі.

5. Наведіть основні типові порушення і можливі зловживання при видачі готівки з каси.

6. У чому полягає мета аудиту розрахункових операцій?

7. Схарактеризуйте обгрунтованість і законність розрахункових операцій.

8. У чому полягає особливість аудиту розрахунків платіжними вимогами?

9. У чому полягає особливість аудиту розрахунків акредитивами?

10. Перерахуйте найбільш типові помилки, що трапляються при внутрішньобанківському аудиті розрахункових операцій.

11. Назвіть угоди і документи під забезпечення зобов'язань з кредитування.

12. Схарактеризуйте аудит цільового спрямування кредитів.

13. Розкрийте методику аудиту прострочених, сумнівних і безнадійних кредитів.

14. Розкрийте методику аудиту кредитних ризиків.

15. Схарактеризуйте аудит порядку зберігання бланків цінних паперів.

16. У чому полягають мета і методика аудиту акцій власної емісії?

17. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з облігаціями державної внутрішньої позики?


 
 

Цікаве

Загрузка...