WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Документами, які підлягають перевірці та систематичному контролю за валютними операціями, е:

— первинні документи (митні декларації, рахунки-фактури і валютні документи при акредитивній формі розрахунків);

— облікова первинна документація;

— міжнародні контракти, угоди;

— кредитні угоди;

— регістри бухгалтерського обліку (машинограми, обіговосальдові відомості);

— бланки на дату перевірки.

Відповідно до мети аудиту валютних операцій питання, що перевіряються, і одержані результати доцільно відображати в окремій оцінковій таблиці-програмі для висновків і вжиття заходів з метою усунення виявлених порушень.

№ з/п

Що перевіряється

Повинно бути з'ясовано

1.

Валютна ліцензія

1. Наявність відкритих рахунків (наприклад, позичкових і вкладних), які не вказані в ліцензії

2. Операції здійснюються в філіях за умови дозволу на їх проведення тільки в Головній конторі.

3. Наявність в установі банку внутрішніх нормативних документів, що регламентують ті або інші операції

2.

Правомірність використання рахунків

1. Наявність журналу і самої реєстрації валютних рахунків

2. Однаковість системи валютних рахунків у Головній конторі та філіях

3. Реальність дебіторської заборгованості (за строками давності, за банкрутами, що перебувають у розшуку)

3.

Перевірка правильності й повноти обліку використання бланків суворої звітності

1. Несистемний облік бланків без обліку їх на відповідних позабалансових рахунках

2. Нецільове використання позабалансових рахунків

3. Недотримання визначеної форми бланків

4.

Переоцінка валютного балансу

1. Своєчасність

2. Правильність розрахунків. У зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти

3. Правильність віднесення результатів переоцінки на окремий рахунок

5.

Ведення кореспондентських відносин через рахунок "ностро"

1. Наявність і повнота матеріалів, зібраних для запровадження корвідносин

2. Наявність альбомів підписів банків-кореспондентів, а також архівація замінених альбомів

6.

Ведення позицій за кореспондентськими рахунками

Розбіжність між даними обліку за балансом і виписками з коррахунку, що виявляється шляхом звірки: валютного балансу, виписок за транзитними рахунками і коррахунках із банків кореспондентів (за рахунками "ностро")

7.

Кредити в інвалюті

1. Наявність заборгованості видачі кредитів у готівковій валюті фізичним особам, не зареєстрованим як підприємці.

2. Відповідність вимогам щодо нарахування відсотків і ведення відомостей для цього

3. Використання валюти як предмета застави лише за наявності індивідуальної ліцензії НБУ

8.

8.1

8.2

8.3

Ведення рахунків клієнтів

Юридичне оформлення рахунків

Підтвердження залишків на рахунках клієнтів

Приходні операції

Законність відкриття рахунків: наявність підтвердження податкового органу про реєстрацію

1. Шляхом звірки даних за балансом з залишками на рахунках клієнтів

2. Шляхом запитів на підтвердження від окремих клієнтів

Наявність розходжень шляхом звірки даних за блок-рахунками клієнтів з виписками за коррахунками банку

8.4

Видаткові операції

1. Законність здійснення імпортних операцій клієнтури за наявністю первинних документів, які обґрунтовують переведення коштів

2. Правильність ведення журналу обліку попередньої сплати клієнтів

3. Правильність закриття попередніх сплат на основі митних декларацій або інших документів

8.5

Готівково-грошові операції

Законність видачі валютної готівки із каси банку клієнтам (на відрядження і з іншою метою)

9.

Операції обмінних пунктів

1. Законність відкриття обмінного пункту

2. Правильність бухгалтерського обліку

3. Періодичність і якість контролю з боку банку

4. Можливі зловживання

5. Шляхом аналізу рівень доходності й економічна доцільність конкретного обмінного пункту на предмет

10.

Валютна позиція

1. Правильність визначення ліміту установі банку згідно нормативів НБУ

2. Наявність контролю за перевищенням суми визначеного ліміту

11.

Операції за рахунком "лоро"

1. Обгрунтованість перерахувань клієнтами банку на рахунки "лоро" відповідно до вимог НБУ

2. Наявність кореспондентських угод

3. Розбіжність між даними обліку залишків за балансом банку і виписками з рахунку "лоро" клієнтів

12.

Біржові операції

1. Законність придбання валюти на міжбанківському ринку

2. Правильність обліку відповідно до вимог НБУ

13.

Доходи і витрати

1. Законність одержаних доходів від валютних операцій

2. Правильність формування обліком витрат за валютними операціями.

3. Винні в штрафних санкціях за порушення валютного законодавства

14.

Стан обліку валютних операцій в цілому

Відображення в обліку валютних операцій відповідно з планом рахунків, вказівками щодо його застосування та інструкціями НБУ

До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій, належать:

— невірність проведення переоцінки статей балансу в іноземній валюті на окремі звітні дати;

— порушення вимог валютного законодавства;

— недотримання умов, що передбачають зарахування виручки в банку на рахунок експортера;

— несвоєчасне зарахування на валютний рахунок клієнтівнадходжень в іноземній валюті в повному обсязі;

— недотримання вимог щодо обгрунтування переказів закордон.

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні.

Пасивні операції це випуск (емісія) банками власних ціннихпаперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.

Активні операції це придбання банками цінних паперівз метою участі в управлінні і одержання дивідендів або з метоюодержання спекулятивного доходу.

Розглянемо основні принципи внутрішньобанківського аудиту найважливіших видів цінних паперів, що обертаються на фінансовому ринку України:

— акцій власної емісії:

— облігацій внутрішньої державної позики;

— придбаних акцій не власної емісії;

— векселів.

Метою внутрішнього аудиту цінних паперів є:

1) перевірка дотримання встановлених вимог при операціях з цінними паперами;

2) перевірка стану обліку цінних паперів. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність банків на ринку цінних паперів в Україні, є:

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 872-ХІІ від 20.03.91р.

2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (Цінні папери в Україні.— К.: УФБ, 1993).

3. Положення про переказний і простий вексель (Фінансовий Київ, 1992, №30).

4. Постанова Кабінету Міністрів іНБУ "Про застосування векселів у господарському обороті України" № 528 від 10.09.92 р.

5. Лист НБУ "Про порядок обліку і видачі простих і переказних векселів" № 22001/279 від 01.12.94 р.

6. Про порядок проведення банками операцій з векселями. Національний банк України, 1993 р.

7. Постанова Правління НБУ "Про порядок ліцензування банків в Україні" № 77 від 27.03.96 р.

8. ТелеграмаНБУ "Про джерела придбання комерційними банками облігацій державних внутрішніх позичок" № 15010/124-1747 від 25.04.95 р.

9. Телеграма НБУ "Положення про порядок проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики в установах банків України" № 347 від 23.02.96 р.

10. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від ЗО. 10.96 р.

Документальними джерелами інформації для аудиторської перевірки є:

— бланки цінних паперів;

— проспекти емісії;

— дані аналітичного обліку (балансового і позабалансового) цінних паперів;

— первинні документи, що підтверджують рух цінних паперів;

обігово-сальдові відомості;

— журнали реєстрації акціонерів;


 
 

Цікаве

Загрузка...