WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

— законодавства щодо здійснення безготівкових розрахунків. Як робоча програма рекомендується, як і для аудиту касових операцій, наведена нижче оцінкова таблиця розрахункових операцій.

№ з/п

Аудитором перевіряється

Повинно бути встановлено

1

Обгрунтованість відкриття і правильність ведення розрахункових, поточних бюджетних рахунків і валютних рахунків резидентів і нерезидентів

1. Достовірність і повнота документів, необхідних для відкриття розрахункових поточних, бюджетних і валютних рахунків

2. Правильність реєстрації рахунків, що відкриваються

3. Задовільні умови зберігання юридичних справ клієнтів

4. Відповідність порядку відкриття і ведення розрахункових, поточних, бюджетних рахунків згідно плану рахунків бухгалтерського обліку і вказівок щодо його застосування.

5. Дотримання вимог законодавства щодо відкриття і закриття розрахункових, поточних, бюджетних і валютних рахунків

2.

Дотримання правил здійснення безготівкових розрахунків:

— платіжними дорученнями;

— платіжними вимогами-дорученнями;

— гарантійними дорученнями;

— чеками;

— векселями

1. Дотримання правил, передбачених нормативними документами НБУ:

— оформлення документів;

— умов;

— строків розрахунків;

— наявності грошей на рахунках платників;

— розв'язання суперечок і конфліктних ситуацій

3.

Стан дебіторської і кредиторської заборгованості банку

1.Строки виникнення

2. Причини непогашення або відшкодування

3. Своєчасність нарахування податку в бюджет з простроченої кредиторської заборгованості

4. Наявність сумнівної заборгованості

4.

Оцінка обліку розрахункових операцій

1. Правильність відображення в обліку розрахункових операцій

2. Черговість платежів

3. Дотримання цільового призначення

4. Законність розрахунків

Досвід свідчить, що найбільш типовими помилками, що виникають у процесі внутрішнього аудиту розрахункових операцій, є:

— неповна комплектація юридичних справ клієнтів (відсутність довідок про взяття на облік у державній податковій адміністрації, відсутність нотаріально завіреного свідоцтва про реєстрацію тощо);

— порушення черговості платежів;

— порушення ліміту видачі готівки з рахунків клієнтів;

— виправлення в розрахункових документах;

— несвоєчасність розрахунків за поданими клієнтами платіжних дорученнях та інші порушення розрахунково-платіжної дисципліни.

17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій

Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні.

Активні кредитні операції — це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).

Пасивні кредитні операції це операції з одержання міжбанківського кредиту в НБУ і в інших банках.

Аудит активних операцій здійснюється з метою:

— перевірки законності здійснюваних банком операцій;

— аналізу й оцінки ризику кредитних операцій;

— оцінки якості управління активними операціями.

Інформаційними джерелами для перевірки кредитних операцій є:

— нормативні документи Національного банку України;

— угоди про надання кредиту;

— угоди і документи про забезпечення зобов'язань з кредитування;

— угоди про заставу майна;

— кредитні справи клієнтів;

— регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, особисті рахунки, обігово-сальдові відомості);

— баланси клієнтів і банку.

Як механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій рекомендується використовувати оцінкову таблицю такої структури і змісту:

№ з/п

Аудитором перевіряється

Повинно бути встановлено

1.

Повнота поданих клієнт-одержання кредиту

Наявність необхідних документів згідно вимог

2.

Обгрунтованість відачі кредитів (забезпеченість):

— бланкових; банків;

— під гарантії страхових компаній;

— під заставу

Рівні (ступені) ризику

1. Наявність протоколу засідання кредитної комісії з надання позички

2. Наявність розрахунків ступенів ризику

3. Юридична відповідність кредитних угод або документів, що забезпечують виконання зобов'язань з кредитування

3.

Дотримання визначеного нормативними документами НБУ порядку відкриття, ведення і закриття позичкових рахунків

1. Наявність необхідних документів на відкриття позичкових рахунків

2. Наявність розпорядження керівника банку

4.

Правильність нарахування, оформлення і утримання відсотків за позичками

Відповідність нормативним (рекомендаційним) документам і листам НБУ

5.

Наявність простроченої заборгованості з кредитів; правильність її обліку

1. Дотримання строків пролонгування

2. Своєчасне віднесення до простроченої заборгованості

3. Нарахування відсотків за заборгованістю; чи віднесені вони за рахунок власного прибутку

6.

Оцінка стану і реальності простроченої заборгованості

Правильність віднесення простроченої заборгованості ДО:

— сумнівної;

— небезпечної;

— безнадійної

7.

Наявність і своєчасність створення і використання резерву витрат за позичками

1. Можливість

2. Своєчасність

3. Достатність розмірів

8.

Оцінка виданих кредитів за ступенем ризику

1. Проведення розрахунків за

2. Оцінка ризику видачі кредиту

9.

Своєчасність і правильність списання на результати діяльності безнадійно виданих кредитів

1. За рахунок резерву втрат за позичками

2. За рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (спецфондів)

Найбільш типовими порушеннями, що можуть бути виявлені при перевірці кредитних операцій, є:

— недостатнє обгрунтування виданих позичок;

— невірне нарахування відсотків;

— несвоєчасне віднесення прострочених позичок на призначений для цього рахунок;

— відсутність або недостатній розмір резерву на можливі збитки за позичками;

— юридична неправомірність кредитних і заставних угод і відносин і т. ін.

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій — з'ясувати:

— чи дотримуються банком норми валютного регулювання;

— наскільки правомірно здійснюються валютні операції;

— достовірність відображення в обліку;

— постійний контроль за розрахунково-грошовими операціями з метою запобігання порушень, фінансових санкцій податкових органів та вишукання резервів зростання прибутковості валютних операцій. Основні законодавчі та нормативні документи, якими необхідно послуговуватися при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій:

1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютний контроль" № 15-93 від 19.02.93 р.

2. Інструкція НБУ "Про порядок застосування статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютний контроль" № 15-93 від 19.02.93 р.

3. Телеграма НБУ "Про комісійні збори в інвалюті" № 19009/ 1035 від 31.05.93р.

4. Указ президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю" № 195/193 від 08.06.93 р.

5. Інструкція НБУ "Про порядок здійснення розрахунків з експортно-імпортних операцій за умови відтермінування платежів або поставок" № 139 від 16.06.94 р. з доповненнями № 19011/649 від 24.02.95 р.

6. Телеграма НБУ "Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України" № 1 від 03.01.96 р.

7. Телеграма НБУ "Операції з міжнародних розрахунків у національних валютах країн СНД" № 13-112/383-1265 від 11.03.96 р.

8. Телеграма НБУ "Роз'яснення з питань придбання валюти на УМВБ і міжбанківському ринку" № 13-312/198-2106 від 17.04.96 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...