WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

 • зміна складу керівників підприємства та стилю управління;

 • інвентаризація активів підприємства;

 • оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на надання послуг;

 • продаж незавершеного будівництва;

 • обґрунтування необхідної чисельності персоналу;

 • продаж зайвого устаткування, матеріалів;

 • реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;

 • удосконалення організації праці;

 • проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

Висновки до 1 розділу

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 "Витрати".

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу ( за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід".

Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Недоліком організації обліку доходів і витрат на КП "Ринок Ново-Іванівський" є відсутність автоматизованої форми обліку, застосування якої могло б спростити виконання облікових записів та сприяти кращій систематизації інформації.

Головною метою аналізу та характеристики фінансового стану КП "Ринок Ново-Іванівський" було своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При проведенні аналізу було виявлено:

 • фінансовий стан підприємства є скрутний;

 • не ефективне використання коштів;

 • невідповідність між коштами та джерелами їх надходження;

 • незадовільна ліквідність та фінансова стабільність підприємства;

 • відсутність розробок конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

На підставі проведеного аналізу фінансового стану ми можемо зробити загальний висновок, що КП "Ринок Ново-Іванівський" не є абсолютно ліквідним, та фінансово стійким, але спостерігається тенденція до поліпшення фінансового стану.

Підприємництво завжди здійснюється в певних економічних умовах і тому може бути успішним лише у випадку, коли власники підприємства здатні адекватно оцінити ці умови, виявити напрямки можливих змін, пристосувати свій бізнес до цих умов, максимально використавши закладені у них можливості.

Існуюча на ринку ситуація змушує запропонувати його керівництву заходи для відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності (заходи технічного, організаційно-економічного характеру та фінансові кошти, необхідні для їхнього здійснення).

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють відновленню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності підприємства, можна рекомендувати, зокрема, такі:

 • зміна складу керівників підприємства та стилю управління;

 • інвентаризація активів підприємства;

 • оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на надання послуг;

 • продаж незавершеного будівництва;

 • обґрунтування необхідної чисельності персоналу;

 • продаж зайвого устаткування, матеріалів;

 • реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики або іпотеки;

 • удосконалення організації праці;

 • проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

 1. Облік доходів і витрат ринку

  1. Синтетичний і аналітичний облік доходів і витрат

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 • Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про реалізацію готової продукції (товарів, робіт, послуг), доходи від страхової діяльності, а також суми знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходів Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 70 "Доходи від реалізації", до якого відкривають такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції";

702 "Дохід від реалізації товарів";

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

704 "Вирахування з доходу".

 • Інші операційні доходи

Суми інших доходів від операційної діяльності підприємства відображаються на рахунку 71 "Інший операційний дохід" на відповідних субрахунках.

 • Доходи від участі в капіталі

Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, призначено рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі". Він має такі субрахунки:

721 "Дохід від інвестицій в асоційоване підприємство";

722 "Дохід від спільної діяльності";

723 "Дохід від інвестицій у дочірні підприємства".

 • Фінансові доходи

Доходи, що виникають у процесі фінансової діяльності підприємства (дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі), відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", який має такі субрахунки:

731 "Дивіденди одержані";

732 " Відсотки одержані";

733 "Інші доходи від фінансових операцій".

 • Інші доходи

Для узагальнення облікової інформації про доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, призначений рахунок 74 "Інші доходи".

 • Надзвичайні доходи

Для відображення доходів, що виникли внаслідок надзвичайних подій, призначений рахунок 75 "Надзвичайні доходи". По кредиту рахунка відображають визнану суму відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, по дебету – списання на рахунок фінансових результатів.

Склад доходів по відповідних групах установлено П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та(або) іншими напрямками, визначеними підприємством. Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямками, визначеними підприємством. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки-довідки з бухгалтерії. Записи на рахунках з обліку інших операційних доходів також здійснюються на основі розрахунку бухгалтерії. На підставі первинних документів інформація про доходи і результати діяльності відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності.

Ведення обліку доходів на КП "Ринок Ново-Іванівський" можна розглянути на прикладі травня 2006 року.

(Використані субрахунки 703/2 – дохід від ринкового збору, 642/1 – податок до місцевого бюджету (ринковий збір), 703/2 – дохід від парковочного збору – введені підприємством самостійно.)

Відповідні дані наведені у таблиці 2.1.1.:

Таблиця 2.1.1. Відображення операцій, пов'язаних з отриманням доходів на КП "Ринок Ново-Іванівський" у травні 2006 року.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

, тис.грн.

В касу підприємства надійшли грошові кошти від реалізації робіт і послуг (прибутковий касовий ордер)

301

703

32085,54

В касу підприємства надійшли кошти від ринкового збору (прибутковий касовий ордер)

301

703/1

11892,40

В касу підприємства надійшли грошові кошти за парковочний збір (прибутковий касовий ордер)

301

703/2

188,36

На поточний рахунок підприємства зарахованого грошові кошти від реалізації робіт і послуг (виписка банку)

311

703

572,98

Нараховано ринковий збір (податок до місцевого бюджету) на підставі розрахунку бухгалтерії

703/1

642/1

11892,40

Віднесено дохід від парковочного збору на фінансові результати від інших фінансових операцій (розрахунок бухгалтерії)

703/2

792

188,36

Віднесено дохід від реалізації робіт та послуг на рахунок фінансових результатів по закінченню звітного періоду (розрахунок бухгалтерії)

703

791

32658,52


 
 

Цікаве

Загрузка...