WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

Крім того, "великий" план рахунків від початку призначений для виконання вимог П(С)БО 7, 8, 9, 10 тощо, які обов'язкові для виконання і великими, і малими підприємствами, а спрощений план рахунків доведеться до них пристосовувати, розбиваючи на субрахунки на власний розсуд. Але тут приховано і підводний камінь, оскільки вимоги цих стандартів часом суперечать вимогам П(С)БО 25. У кожному конкретному випадку рішення приймати вам, на основі вашої ситуації, переваг, консультацій фахівців. А ми пояснимо, як формується стандартний звіт, щоб ви побачили рішення, закладені у нього авторами, і могли замінити їх своїми.

Отже, після того як ми сформували баланс у призначеному для користувача режимі, ми можемо отримати розшифрування такого виду (мал. 2.3.9.), що показує, як сформовано показник. Щоб у нас склалася цілісна картина, у формі наведено формування всіх показників балансу і звіту про фінансові результати.

Малюнок 2.3.9.

Давайте тепер подивимося, як вони формуються. Для цього нам треба запустити "1С:Бухгалтерію" у режимі "Конфигуратор". Відкрити конфігурацію, потім меню Действия — Открыть конфигурацию і знайти необхідний звіт. Алгоритм розрахунку показників міститься у модулі документа (однойменна закладка на мал. 2.3.10.).

Малюнок 2.3.10.

Приступимо до складання звіту про фінансові результати форми №2-М. Вона викликає менше неоднозначності, ніж баланс. Ця форма має нюанс заповнення для тих, хто веде облік із застосуванням рахунків класу 9, класу 8 і класів 8 і 9, крім того, виробничі підприємства заповнюють рядок 80, в якому відображається приріст/убуток у залишках незавершеного виробництва і готовій продукції, а торгові — ряд. 140, де відображається собівартість реалізованих товарів.

Особливої уваги тут заслуговує формування рядків 90 — 130, що формуються з урахуванням П(С)БО 16 "Витрати". Тут треба зазначити, що автори дуже акуратно поставилися до всіх вимог, і головне — ретельно закрити всі рахунки, тоді все буде заповнено правильно.

Прокоментуємо рядок 130, де відображають витрати операційної діяльності. Тут будуть відображені всі витрати, що обліковуються на рахунку 84, — адміністративні витрати, витрати на збут, операційні курсові різниці, витрати на списання безнадійних боргів. Також тут відображають суму свого альтернативного податку (єдиного, плати за патент), яка повинна бути обов'язково конкретизована у рядку 131, що, вочевидь, доведеться зробити вручну (хоча, можливо, буде зроблено у новому релізі звітів). У рядку 170 — підприємства, що сплачують податок на прибуток, який малі підприємства відображають в розмірі, визначеному за податковим законодавством.

Висновки до 2 розділу

Проаналізувавши ряд проблемних аспектів з обліку доходів і витрат, слід зазначити, що при веденні бухгалтерського обліку в умовах реформування облікової системи бухгалтери повинні використовувати економічний підхід у вирішенні проблем обліку. Суть цього підходу полягає в тому, що при веденні обліку, насамперед, необхідно враховувати економічну сутність бухгалтерських операцій, і вже виходячи з неї відображати ці операції в обліку, якщо це, звичайно, можливо відповідно до діючих облікових норм.

У цьому розділі була зроблена спроба привернути увагу до існуючих проблем в методах обліку складових фінансових результатів - доходів і витрат, а враховуючи їх стратегічне значення для кожного підприємства, і до організації обліку на підприємстві взагалі. В результаті цього дослідження отримані наступні результати:

- конкретизовані невизначеності стосовно визнання в обліку доходів, які обумовлені тим, що сьогодні в Україні передача права власності з юридичної точки зору значно відрізняється від свого бухгалтерського аналога;

- доведено, що за правилом "першої події" у податковому обліку оподатковуються не реальні доходи підприємств, що навіть за високих ставок було б досить природним, а доходи майбутні, що суперечить загальновизнаному призначенню та процесу оподаткування.

Щодо висвітлення другого питання розділу, необхідно зазначити, що в Україні можна виділити чотири основні підходи до розв'язання проблеми автоматизації бухгалтерії, котрі умовно можна розділити на: універсальний, спеціалізований, компонентний (який часто використовується разом з іншими підходами) та індивідуальний.

Враховуючи всі особливості досліджуваного підприємства та необхідність автоматизації облікового процесу на ньому, яка нажаль на даний момент відсутня на ринку, можливо запропонувати використовувати для автоматизації обліку на КП "Ринок Ново-Іванівський" програму "1С: Бухгалтерський облік для України"

Але, так як підприємство являється платником єдиного податку, спочатку слід внести зміни в настройку системи оподаткування. Потім, якщо треба, спростити ведення бухгалтерського обліку. Стосовно автоматизації обліку доходів і витрат: суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи зобов'язані вести касову книгу і книгу обліку доходів і витрат. Ці звіти містяться в меню Отчеты/Кассовая книга, Отчеты/Книга доходов и расходов, за допомогою яких наприкінці кварталу буде можливо сформувати необхідні форми звітності.

3. Аналіз доходів і витрат ринку

    1. Методика аналізу доходів ринку

Оцінка прибутковості господарювання підприємства зазвичай проводиться на основі аналізу доходів, витрат та фінансових результатів підприємства.

Основними завданнями аналізу доходів являються:

  • перевірка ступеню виконання завдання з доходів як в цілому, так і в розрізі окремих їх видів;

  • проаналізувати зміну показників доходу в динаміці;

  • виявлення впливу об'єктивних та суб'єктивних факторів на суму та рівень доходу;

  • узагальнення результатів аналізу, виявлення шляхів, резервів збільшення прибутковості господарювання.

Аналіз доходів включає оцінку доходів за видами діяльності та їх статтями, розрахунок абсолютного приросту та темпу росту доходів за ряд років; розрахунок впливу обсягу наданих послуг на зміну доходу від їх реалізації.

Для характеристики динаміки доходів від операційної діяльності комунального підприємства "Ринок Ново – Іванівський" за період з 2001 року по 2005 рік побудуємо таблицю 3.1.1

Згідно з проведених розрахунків в таблиці 3.1.1. можна зробити наступні висновки, що за період з 2001 по 2005 роки спостерігається позитивна тенденція до збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, який кожного року зростає приблизно на 1,5-2,5%.

Так, загалом дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у 2005 році порівняно з 2000 роком зріс на 798,7тис. грн або в 110 раз.

Також необхідно зазначити, що найбільшими темпами цей показник зростав у 2002 році, його темп росту склав 10,60%, а найменшими темпами ріс у 2005 році – 1,41%.

Таблиця 3.1.1 Динаміка чистих доходів від звичайної діяльності комунального підприємства "Ринок Ново – Іванівський" за 2001-2005 роки

Роки

Дохід(виручка)від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, тис. грн

Чистий дохід від звичайної діяльності, тис. грн

Сума, тис. грн

Абсолютний приріст, тис. грн

Темп росту, %

Сума, тис. грн

Абсолютний приріст, тис. грн

Темп росту, %

до базового року

до попереднього року

до базового року

до попереднього року

до базового року

до попереднього року

до базового року

до попереднього року

2001

7,3

-

-

-

-

5,4

-

-

-

-

2002

77,4

70,1

70,1

10,60

10,60

62,2

56,8

56,8

11,51

11,51

2003

195,2

187,9

117,8

26,74

2,52

142,7

137,3

80,5

26,42

2,29

2004

570,2

562,9

375,0

78,11

2,92

444,8

439,4

302,1

82,37

3,11

2005

805,1

798,7

234,9

110,29

1,41

706,3

700,9

261,5

130,80

1,59


 
 

Цікаве

Загрузка...