WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

У статті "Надзвичайні витрати" (р.160) відображаються втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха й техногенних аварій.

Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 "Витрати за елементами" списувати до дебету рахунку 79 "Фінансові результати". У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:

• інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рахунку 23 "Виробництво" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";

• на підставі первинних документів, за якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за центрами відповідальності. Залишок готової продукції, що встановлюється за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для конкретного виду готової продукції) і відображається в звітному місяці за дебетом рахунку 26 "Готова продукція" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати".

У статті "Податок на прибуток" (р.170) відображається сума податку на прибуток.

У статті "Чистий прибуток (збиток)" (р.180) відображається чистий прибуток або збиток - різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

Послідовність формування чистого прибутку підприємства згідно з формою №2-м "Звіт про фінансові результати" наведена на схемі 2.2.2.

Схема 2.2.2. Послідовність формування чистого прибутку підприємства згідно з формою №2-м "Звіт про фінансові результати"

Таким чином, КП "Ринок Ново-Іванівській", як суб'єкт малого підприємництва складає баланс та звіт про фінансові результати за скороченою формою, але з дотриманням принципів фінансової звітності і методів оцінки статей балансу та звіту про фінансові результати, визначених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Окрім фінансової звітності, статистична звітність і спеціально організоване статистичне спостереження – одні з основних джерел інформації про діяльність підприємств, організацій та галузей народного господарства.

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання окремих форм, що визначаються відповідно до галузі діяльності та застосовуються саме на досліджуваному підприємстві КП "Ринок Ново-Іванівський", а також стосуються доходів та витрат даного підприємства:

  1. Звіт про основні показники діяльності підприємства, форма №1 – підприємництво (коротка), подається не пізніше 20-го лютого.

Склад та структуру цього звіту доречно було б розглянути у табл. 2.2.3.

2. Звіт про обсяги реалізованих послуг, форма №1 – послуги –

місячна термінова.

Подають таку форму звітності юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності. Термін подання – на 7-й день після звітного періоду.

3. Звіт про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них, форма №12 – торг –

річна.

Подається органу державної статистики за місцезнаходженням суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності, які мають ринки до сьомого лютого наступного за звітним року.

Таблиця 2.2.3. Структура звіту про основні показники діяльності підприємства

В основному всі вище перелічені форми фінансової та статистичної звітності комунального підприємства "Ринок Ново-Іванівський" за 2001 - 2005 роки наведені в додатках.

Майже усі користувачі фінансових та статистичних звітів підприємств використовують їх для подальшого застосування до них методів фінансового аналізу з метою прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів, прогнозування майбутнього стану, доходів, напрямів діяльності. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

    1. Особливості обліку доходів і витрат в умовах комп'ютерного способу обробки інформації

На порозі XXI століття середньостатистичний український бухгалтер, як і раніше, рахує на калькуляторі і пише ручкою у "пустографці". Що з цим вдіяти?

Відчутне здешевлення комп'ютерів та наявність на ринку достатньої кількості пропозицій цілком прийнятного за ціною програмного забезпечення (ПЗ) дає непогану нагоду почати автоматизацію обліку, в т.ч. бухгалтерського, багатьом середнім і навіть дрібним фірмам із порівняно невеликими оборотами, які поки що віддають перевагу "старій добрій" ручці і паперу у комплекті з бухгалтером, касиром і комірником в одній особі на ставці $100 на місяць, а іноді й менше.

Бухгалтеру і керівнику підприємства, які зважилися на комп'ютеризацію, потрібно пам'ятати: придбання устаткування - найпростіший крок на шляху до автоматизації. Вибір ПЗ, хоча і відповідальне завдання, проте не найскладніше.

Найважче - впровадити (іншими словами - пристосувати) вибране ПЗ у діяльність підприємства. Це - найскладніший для більшості підприємств етап, який може зайняти досить тривалий час, а також передбачає витрати, які в підсумку можуть перевищити вартість самого ПЗ (а іноді з обладнанням включно).

Майже все представлене в Україні бухгалтерським ПЗ має можливість роботи у мережі, за яку, ясна річ, користувачеві доведеться заплатити більше, ніж за одно користувальницькі версії, хоча на додаткові ліцензії на ПЗ багато розробників надають прогресивні знижки (табл.2.3.1.). Мережна версія продукту дозволяє кільком користувачам (приміром бухгалтеру, комірнику, касиру, директору, менеджеру тощо) працювати з єдиною базою даних одночасно і пов'язувати територіально віддалені одне від одного відділи та філії підприємства.

Таблиця 2.3.1. Останні та найпопулярніші розробки програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, ціна, у.о.*

Розробник (великий дилер в Україні), місто, мережа розповсюдження і підтримки, інформація в Інтернеті

Коротка анотація до системи (деякі відмінні особливості)**

Знижки, пільги; вартість, спосіб і періодичність оновлення застарілих форм звітності

"1С" (Москва) Дистрибутори в Україні:ABBY (Київ),"Альфа-Ком" (Одеса), "Диск" (Київ, Львів)

"1С: Франчайзі Форт" http://www.1c.kiev.ua

"1С: Франчайзі Фаворит С"

1С: Бухгалтерія 7.5 Проф. (однокористув.), 180-200, можливість використання довгих кодів рахунків (субрахунків) і ведення багаторівневих планів рахунків, робота з кількома планами рахунків, кількісний і валютний облік, багатовимірний (до 5 різних розрізів) і багаторівневий (до 10 рівнів) аналітичний облік, консолідований облік.

Знижка 30-50% для зареєстрованих користувачів*** при обміні старих версій програми на нові, 75% для навчальних закладів для використання у навчальних процесах.Безкоштовно дискетами в офісі розробника/дилерів або через Інтернет, передплата CD з новими релізами, додатковими методичними посібниками і правовою підтримкою 60 у.о. на квартал

1С: Торгівля і Склад 7.5 Проф. (однокористув.), 225, Роздільний управлінський і фінансовий облік, облік складських операцій, оформлення закупівлі і продажу товарів, відстеження стану взаєморозрахунків з контрагентами, резервування товарів і контроль оплати, облік коштів, товарних кредитів і товарів на реалізації, формування деяких первинних документів, рахунків-фактур, книг продажів і купівель тощо.Для зміни конфігурації потребує певних навиків програмування макромовою.

1С: Бухгалтерія 6.0 Проф. (однокористув.), 150, Функціонально багато в чому схожа на версію 7.5, однак має обмеження, як-от: рівні вкладення (тут їх 4) тощо. На відміну від більш пізніх версій набагато простіша у конфігуруванні (не потребує особливих нави-ків програмування макромовою).

Корпорація "Парус" (Москва), СП "Парус" (Київ)7 представників в Україні (Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Оде-са, Харків, Херсон, Севастополь)

http://www.ukrcom.sebastopol.ua/parus/

"Парус - Підприємство 4", 450, Комплексна система автоматизації управління для середніх компаній. У рамках цієї версії є спеціалізовані рішення для різноманітних сфер підприємницької діяльності: "Бюджет" (ціна: основний модуль + $266), "Гром. харчування" (+ $140), "Страхування" (+$123), "GAAP" (+$189) - ведення обліку й отримання звітності в МСБО, за раз впровадженими даними національного обліку, "Аптека" (+$218), "Готель" (+$123), "Магазин" (+$303), "Виробництво" (+$123), "Зарплата" (+$376), "Кад-ри" (+$379), "Склад" (+$238).

Прогресивна знижка (залежно від кількості робочих місць: 6-10 р.м. - знижка 15%, 11-20 - 20%, 21-50 - 30%, 51-100 - 35%, понад 100 - 40%); СП "Парус" (Київ): ліцензійне об-слуговування не більше 30% від вартості ПЗ на рік, вихід екстрених оновлень (у міру змін законодавства): для користувачів, які пе-ребувають на ліцензійному обслуговуванні, - близько 80 грн, для решти - у межах 180 грн, без враху-вання вартості носія; оновлення за допомогою дискет, E-mail.

"Парус - Корпорація 8", 450, Комплексна система автоматизації управління для середніх і великих компаній, а також компаній корпоративного типу. Крім основних модулів "Адміністратор", "Бухгалтерія", "Реалізація і склад", може комплектуватися спеціалізованими модулями: "Корпоративні фінанси", "Планування", "Консолідація", "Розрахунки з користувачами тепло- і електроенергією", "Фондовий відділ нафтобази", "Змінні звіти АЗС".

"АБ Система" (Львів)51 офіційний парт-нер у 28 містах України, 8 дилерів

http://www.absystem.com

ОФІС 2000 PRO 2.3, 190,56 - в OЕM-поставці. До складу професійної версії, крім бухгалтерського модуля "Бухгалтерія 2000", входить також широкий набір корисного інструментарію для здійснення маркетингової діяльності й організації довідкової інформації (наприклад: телефонна книга, географічний довідник, планувальник/щоденник тощо), можливість організації документообігу; підтримується багатовалютність, наявність декількох складів, низка спеціальних режимів і можливостей. Постачається залежно від набору функцій у декількох варіантах: професійна, професійна розширена, профдует, мережна тощо.

Знижки до 70% при купівлі продуктів і оновлених версій; Кур'єрська пошта, E-mail, Інтернет, за бажанням користувача у міру ви-ходу нових версій не частіше 1 місяця, "стандартна" підтримка - безкоштовно.

ОФІС 2000 Асистент 50, 20 - в ЕОМ-поставці, асистент є спрощеним варіантом профе-сійної комплексної програми "ОФІС 2000" і є в секторі простих і недорогих програм для комплексної автоматизації діяльності невеликих фірм і приватних осіб. Програма призначена для автоматизації ведення обліку товарів на складі, виписування первинних документів, а також здійснення маркетингової діяльності.

"Софт-ТАКСІ" (Запоріжжя), в Україні 211 дилерів (у тому числі 22 консультаційні центри) у 58містах, близько 20 торгових агентів 15 навчальних центрів

X-DOOR 5.0, 99. Містить набір інструментальних засобів, призначених для користувачів, які планують застосовувати власні методи обліку або аналізу на підприємстві, змінювати алгоритми роботи додатків і створювати нові.

Знижка близько 40% для зареєстрованих користувачів при придбанні нової версії, 80% для навчальних закладів. Безкоштовно через E-mail, Інтернет, кур'єрську пошту, дискети в офісі розробника/дилера. При впровадженні нових форм - екстрений випуск, при завершенні етапу розробки - раз на 1,5-2 міс.

RTX-DOOR 5.0, 29. Мережна програма для масового користувача, дозволяє виконувати користувальницькі додатки і вносити незначні зміни до наявних додатків.

X-DOOR 5.0, Комплект, 312. Складається з програми X-DOOR і повного набору можливих користувальницьких додатків.

Додатки: Бухгалтерський облік, Первинні документи, Основні засоби, Зарплата, Відділ кадрів, Складський облік, Відпуск товару, Податкова накладна, Партнери, Реалізатори, Синтетичний та аналітичний облік різного ступеня деталізації, розрахунок зарплати,облік основних засобів, формування та друк комплекту звітів для податкової інспекції, зведених звітів. Роздільний облік руху товарів за принципом багатоскладського обліку. Формування і друк понад 30-ти звітних документів: рахунки, накладні тощо. CashDesk v2.1, 69, робота з касовим апаратом BarCode, 99, - робота з штрихкодами, "Розважна", 49, розважування продуктів, друк етикеток.

"ТРАСКОсофт" (Харків), дилери (Україна - 12 (юр.особи) і 26 приватних представників, 5 - у Москві)

http://www.trusco.kharkov.ua

Trade Manager 3.2. Торгові операції, 223, закупівлі і поставки за різними схемами. Матеріальний облік. Можливості аналітики. Складські операції. Пересортиця. Перевезення. Робота з замовленнями і заявками. Прайсаркуші, дисконтні умови, багатовалютний аналіз, переоцінки, взаєморозрахунки. Продажі за різними схемами. Робота з реалізаторами, точками продажів. Платежі. Товарні кредити. Товарні комплекти (напій + пляшка тощо). Віддалені філії, торгові склади і магазини. Зв'язок систем. Магазини, роздрібні продажі. Підтримка штрихкодів. Кодування товару. Пакування. Касові апарати. Аналіз діяльності за напрямами. Каси. Конвертація. Банківські рахунки. Робота з "клієнт-банк". Генератор форм і звітів.

Перехід з версії на версію - 30% вартості. При придбанні мережних ліцензій понад 5-ти - знижка до 10%.Дилерські умови - договірні до 50% знижки на програмні продукти. Протягом 6 місяців з дня придбання - безкоштовно, потім - 10% від вартості. Оновлення 1-4 рази за 6 місяців, розповсюдження: дилери, представники, Інтернет, E-Mail.

Trade Cafe 3.3, 240, Система управління обслуговуванням у кафе, ресторані. Підготовка рецептур і калькуляція страв. Підготовка й облік заявок постачальникам. Облік закупівлі продуктів і розрахунків з постачальниками. Аналіз прибутковості за будь-який період часу з вибіркою за будь-яким критерієм (товарна група тощо). Використання зручного, потужного і простого в користуванні й освоєнні генератора форм і звітів.

Trade Cash - Програми для системних електронних контрольно-касових апаратів (ЕРА-101, ЕРА-501, ЕРА-802, MINI-600, Samsung-250/350, DATECS, MASTER-POS)2531, програмування ЕККА.

Інші програми за напрямами: Trade Stock - Торговий склад ($110), "Trade Manager. Магазин" ($200), "Trade Manager. Торгові операції" ($220), "Trade Manager. Виробництво" ($230), Trade Pharm - фармація ($220), Trade Label - друк цінників для товару ($37).

"Глобал Аудит" (Харків), дилерської мережі на даний момент немає

http://www.audit.kharkov.com

Quasi + Бухгалтерія, 500, комплексна система автоматизації підприємства(введення бухгалтерського обліку та аудит, аналіз економічної ефективності). Побудована на базі технології Client/Server. Для збереження і обробки даних як SQL-сервер застосовуються InterBase SQL Server v. 5.1.1, версії для Windows 95/98 і для WindowsNT.

Загальноприйнятої системи знижок немає, у кожному випадку вирішуються індивідуально. Оновлення, об-слуговування - безкоштовно.

"Баланс-Клуб" (Дніпропетровськ), представник у Києві, дилерська мережа розвивається

http://www.balance.dp.ua

SoNet "Бухгалтерський облік", 665, SoNet типова конфігурація Бюджет, управління, фінанси, 474, зберігання інформації в одній базі даних. Автоматизація роботи великого колективу бухгалтерів, менеджерів, економістів, фінансових аналітиків, бухгалтерський облік за вітчизняними та міжнародними стандартами, бюджетування, прогнозування, економічний аналіз за статтями затрат, руху коштів, розрахунку прибутку, рентабельності тощо. Дозволяє автоматизувати такі сфери обліку на підприємстві: гуртова та роздрібна торгівля, склад, виробництво, калькуляція собівартості, будівництво.Дозволяє отримувати інформацію про будь-який елемент аналітичного обліку у реальному режимі часу, формування звітів у довільній формі за різноманітними об'єктами обліку і з різним рівнем деталізації, усі документи (первинні і звітні) формуються і зберігаються у форматі Microsoft Exel.

Вирішується індивідуально.Супроводження програми на місяць (4 виїзди спеціаліста) - $94.

ТзОВ "Імпакт" (Донецьк), представники у Києві, Дніпропетровську, Кіровограді, Миколаєві, Павлограді. Дилерська мережа розвивається, у тому числі для ОЕМ-поставок

http://www.impact.dn.ua

"Акцент-бухгалтерія для Windows 95" (Normal) на 1-3 р.м., 300. Постачається у декількох варіантах: Life, Normal, Professional (NT, NT SQL, NT SQL with API), відповідно для "малої" бухгалтерії, "середньої" і для підприємств, щомають в штаті програміста (Professional), для великих підприємств з можливістю роботи у мережі. Програма має засоби розділення доступу, багатовалютний об-лік, три рівні розширюваності системи (для застосування програмістами, небухгалтерами).

Прогресивна знижка для корпоратив-них замовників: 4-10 р.м. - + $25 за кожне додаткове р.м., понад 10 р.м. - + $10 за кожне додаткове р.м. За-реєстрованим користувачам поста-чання оновлених версій програми на їхню вимогу - безкоштовно + оплата вартості доставки і носіїв. Доставка через Інтернет безкоштовно.

Global Management Systems (Дніпропетровськ), дилери в Дніпропетровську, Києві та Харкові

http://www.gmsc.dp.ua

Office Tools, 400, Пакет призначений для автоматизації обліку й аналізу діяльності підприємства та рекомендується малим і середнім (у тому числі корпоративним) підприємствам. Пакет складається з декількох програм, кожна з яких може працювати незалежно, але використовує спільні дані. Пакет включає такі основні додатки: склад (складський облік), гроші (облік фінансових потоків, готівкових грошей, виплата грошей працівникам), торгівля (облік супермаркету, робота з касовими апаратами, сканерами штрихкодів тощо), бухгалтерія (бухгалтерський облік для торговельних підприємств), аналізатор (прості і багатовимірні звіти з використанням функцій прогнозування і статистики, графіки, діаграми).

При купівлі пакета знижка 5% на все ПЗ, що купується у майбутньому. Прогресивна знижка на кількість придбаних ліцензій: 10, 15, 25 - відповідно 10%, 15%, 25% знижки. Оновлення та зміни програми - без-коштовно дискетами, E-mail, Інтернет. При оновленні версії знижка 75% від продажної вартості програми.


 
 

Цікаве

Загрузка...