WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Рис.1.1 Організаційна структура управління СТОВ "А/Ф "Прилуччина"

Структура штабу бухгалтерії СТОВ А/Ф „Прилуччина" розподілена таким чином:

  1. головний бухгалтер

  2. бухгалтер по реалізації

  3. бухгалтер по обліку праці і тваринництву

  4. бухгалтер по автопарку і бюджету

  5. бухгалтер відділку

Також касир, секретар, начальник відділу кадрів.

Головний бухгалтер займається обліком рахунків в банку, податку на додану вартість, складанням звітності, обліком інших податків і платежів.

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності. Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів.

В СТОВ А/Ф „Прилуччина" застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на широкому застосуванні системи накопичувальних і групувальних облікових регістрів – журналів-ордерів і допоміжних відомостей до них.

Для більш ґрунтовної техніко-економічної характеристики господарства розглянемо таблицю 1.2, де розраховані основні економічні показники господарської діяльності СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" (використовуючи фінансову звітність - Додатки Б,В,Г,Д,Е,Ж) .

Таблиця 1.2

Техніко-економічна характеристика СТОВ"Агрофірма"Прилуччина" за 2004-2006 роки

Показники

Роки

Абсо-лютне відхи-лення в 2006 р. від 2005 р. ()

Ланцюгові темпи росту, %

2004

2005

2006

в 2005 р.

в 2006 р.

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг товарної продукції, тис.грн.

1346,7

1752,1

2145,2

+393,1

130

122

2.Собівартість товарної продукції, тис.грн.

1242,2

1689,6

1816,9

+127,3

136

108

3.Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

1235,9

1683,1

1763,7

+80,6

136

105

4.Чистий доход від реалізації продукції, тис.грн.

1092,7

1511,7

1584,2

+72,5

138

105

5. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

993,6

1295,4

1491,1

+195,7

130

115

6. Валовий прибуток (збиток), тис.грн.

99,1

216,3

93,1

-123,2

218

43

7.Прибуток (збиток) від основної діяльності, тис.грн.

17,0

138,4

(38,9)

-177,3

814

-

8. Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності, тис.грн.

(114,6)

(69,6)

(105,9)

-175,5

61

152

9. Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис.грн.

(97,6)

68,8

(144,8)

-213,6

-

-

10. Прибуток (збиток ) від фінансової та інвестиційної діяльності, тис.грн.

68,8

83,3

100,3

17

121

120

11. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис.грн.

51,9

237,6

3,7

-233,9

458

2

12.Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

51,9

237,6

3,7

-233,9

458

2

13. Середня вартість власного капіталу, тис.грн.

313,8

460,2

544,1

+83,9

147

118

14. Середня вартість сукупного капіталу, тис.грн.

868,6

1151,7

1348,0

+196,3

133

117

15. Рентабельність реалізованої продукції по валовому прибутку, %

10,0

16,7

6,2

-10,5

167

37

16. Рентабельність по прибутку від основної діяльності, %

-

0,6

-

-0,6

-

-

17. Рентабельність по чистому прибутку, %

-

0,6

-

-0,6

-

-

18.Рентабельность власного капіталу, %

0,2

0,2

-

-0,2

100

-

19. Рентабельність сукупного капіталу, %

0,1

0,2

-

-

200

-

20.Середня вартість основних, тис.грн.

377,6

515,8

600,1

+84,3

137

116

21. Віддача основних засобів, грн.

3,6

3,4

3,6

+0,2

94

106

22.Середньооблікова чисельність працівників, чол.

103

101

100

-1

98

97

23.Фонд оплати праці тис.грн.

242,7

260,4

357,9

+97,53

107

137

24.Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис. грн.

13,1

17,3

21,5

+4,2

132

124

25.Середньорічна оплата праці одного працівника, тис.грн

2,4

2,6

3,6

+1,0

108

139

26.Матеріальні витрати, тис.грн.

918,4

909,8

1025,2

+115,4

99

113

27. Матеріаловіддача, грн.

1,5

1,9

2,1

+0,2

127

111

Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що виручка за досліджуваний період зросла на 5%, що не є досить вагомим показником і не дало змогу отримати прибутку більше, ніж у 2004 році. Також негативним показником є і те, що собівартість також збільшилась на 15%, що відповідно скоротило можливість отримати максимальний прибуток. Як видно зростання собівартості випереджає зростання виручки, тому це негативно відображається на валовому прибутку.

Валовий прибуток від реалізації в 2006 році зменшився в порівнянні з 2005 роком на 123,2 тис.грн. Це свідчить про те, що хоча підприємство і збільшує обсяги реалізації продукції, але існує безліч факторів, які підвищують собівартість реалізованої продукції.

Власний капітал підприємства за період 2005-2006 років збільшився на 83,9 тис.грн., що пов"язано з зростанням іншого додаткового капіталу. Як видно з таблиці 1.2 на підприємстві з кожним роком підвищується середньорічна продуктивність праці робітників. Так у 2006 році в порівнянні з 2005 рокомв господарстві підвищився цей показник на 4,2 тис.грн. Це, насамперед, було досягнено покращенням умов праці робітників, придбанням сільськогосподарської техніки (збільшення середньорічної вартості основних засобів у 2006 році на 84,3 тис.грн.) та нарощуванням обсягів товарної продукції.

Для більш детальної характеристики фінансового стану СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" розрахуємо відповідні коефіцієнти на основі фінансової звітністі підприємства за 2004-2006 роки (Додатки Б,В,Г,Д,Е,Ж). Дані розрахунки оформлено в таблиці 1.3 та 1.4. (Дивитися табл. 1.3 та табл. 1.4).


 
 

Цікаве

Загрузка...