WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Позитивна зміна показника рентабельності позикового капіталу означає, що в підприємства відбувається ріст витрат по обслуговуванню позикових коштів. На перший погляд здається, що ріст даного показника є негативною характеристикою при оцінці фінансового стану, тому що фінансування діяльності за рахунок позикового капіталу для підприємства стає все більше "дорогим задоволенням". Логіка даної думки виходить із принципу мінімізації витрат. Однак, такий підхід не є єдино вірним, тому як він не враховує важливим момент: плата за користування позиковими коштами - це плата кредиторам за право розпоряджатися їх коштами зараз, коли підприємству потрібні додаткові ресурси, а власних коштів при цьому виявляється недостатньо.

При аналізі рентабельності продажів в чисельнику формули можна розглянути кілька видів прибутку.

(3.6)

Рентабельність продажів = Чистий прибуток

Чистий доход від реалізації продукції

Так, коли береться відношення прибутку від продажів до розміру виручки, то ми одержуємо "чистоту аналітичного експерименту", що полягає в тому, що на даний показник не повинні впливати елементи, що не відносяться до продажів, наприклад, інші доходи й видатки. Даний показник дозволяє оцінити ефективність управління продажами в процесі основної діяльності. При розгляді відношення валового прибутку до виручки ми оцінюємо частку кожної гривні отриманої при реалізації продукції, що може бути спрямована на покриття комерційних і управлінських витрат. Відношення прибутку до оподатковування до виручки дозволяє виявити вплив позареалізаційних і операційних факторів. Чим сильніший вплив операційних і позареалізаційних доходів і видатків, тим, відповідно, нижче "якість" кінцевого фінансового результату діяльності організації. Відношення прибутку від звичайної діяльності дозволяє виявити вплив податкового фактору. І, нарешті, відношення чистого прибутку до виторгу є кінцевим показником у системі показників рентабельності продаж і відображає вплив всієї сукупності доходів і видатків.

Не меншу значимість при аналізі рентабельності відіграють показники рентабельності витрат. Доцільно проаналізувати відношення витрат від звичайної діяльності до виручки від продажу. Під витратами від звичайної діяльності розуміється сукупна величина собівартості продукції, управлінських і комерційних витрат. Для більше детального аналізу рекомендується розглянути наступні показники: відношення собівартості до виручки, відношення управлінських витрат до виручки й відношення комерційних витрат до виручки, на основі чого робляться висновки про ефективність управління витратами.

(3.7)

Рентабельність витрат = _____Собівартість________

Чистий доход від реалізації

(3.8)

Рентабельність управлінських = Управлінські витрати

витрат Чистий доход від реалізації

(3.9)

Рентабельність комерційних = ____Витрати на збут_____

витрат Чистий доход від реалізації

Збільшення показників рентабельності витрат сигналізує про проблеми з контролем витрат.

Проаналізуємо формування чистого прибутку підприємства за даними Звіту про фінансові результати СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" за 2004-2006 рр (Дивитися табл. 3.7).

За період з 2004-2006 рр. виручка від реалізації збільшилась на 491,5 тис.грн., або на 45%. Собівартість реалізованої продукції за досліджуваний період зросла на 497,5 тис. грн, або на 50,1%. Як видно зростання собівартості випереджає зростання виручки, тому це негативно відображається на валовому прибутку.

Прибуток від реалізації в 2006 р. зменшився в порівнянні з 2004 р. на 6 тис. грн., або на 6,1%, хоча в порівнянні з 2005 р. прибуток в 2006 р. зменшився на 123,2 тис. грн., або на 57%.

Таблиця 3.7

Аналіз формування чистого прибутку СТОВ "Агрофірма "Прилуччина"

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Відхилення 2006 р. від 2004 р.,()

Або-лютне, тис.грн.

Відно-сне, %

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

1092,7

1511,7

1584,2

491,5

45,0

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

993,6

1295,4

1491,1

497,5

50,1

Валовий прибуток, тис.грн.

99,1

216,3

93,1

-6,0

-6,1

Адміністративні витрати, тис.грн.

69,3

64,8

100,3

31,0

44,7

Витрати на збут, тис.грн.

12,8

13,1

31,7

18,9

147,7

Інші операційні витрати, тис.грн.

114,6

69,6

105,9

-8,7

-7,6

Інші фінансові доходи, тис.грн.

68,0

83,3

100,3

32,3

47,5

Інші доходи, тис.грн.

81,5

85,5

48,2

-33,3

-40,9

Чистий прибуток , тис.грн.

51,9

237,6

3,7

-48,2

-92,9

Не дивлячись на зниження валового прибутку від реалізації продукції адміністративні витрати і витрати на збут в 2006 р. Збільшились відповідно на 31,0 тис.грн. і 18,9 тис.грн. Достатньо високими є інші операційні витрати підприємства (в 2006 р. – 105,9 тис.грн.). Взагалі за підрахунками видно, що прибуток від операційної діяльності на підприємстві в 2006 р. Має позитивнее значення, сукупні операційні витрати перевищують валовий прибуток на 144,8 тис.грн. (93,1- (100,3+31,7+105,9). Позитивнее значення чистого прибутку підприємство отримало внаслідок інших фінансових доходів.

Чистий прибуток підприємтсва зменшився порінянно з 2005 р. На 233,9 тис.грн., або на 98,4%, а порівнянно з 2004 р. - на 48,2 тис.грн., або на 95,9%.

Отже, за результатами аналізу абсолютних показників фінансових рехультатів СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" можна зробити висновок про стрімке зниження чистого прибутку підприємства, нестабільність роботи підприємства. Тому керівництву підприємства потрібно шукати резерви зростання прибутку, докладати зусиль для підвищення існуючого рівня прибутковості.

Розрахунок та аналіз відносних показників прибутковості СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" наведений в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Показники рентабельності (прибутковості) СТОВ "Агрофірма "Прилуччина"

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Відхилення ,

()

2006р. від 2004р.

2006р. від 2005р.

Рентабельність активів, %

6,15

16,27

0,30

-5,85

-15,97

Рентабельність оборотних активів, %

11,91

24,25

0,49

-11,42

-23,76

Рентабельність чистих активів, %

-

240,97

17,05

-

-223,92

Рентабельність власного капіталу, %

15,19

41,05

0,73

-14,46

-40,32

Рентабельність позикового капіталу, %

10,34

26,96

0,51

-9,83

-26,45

Рентабельність продаж, %

4,75

15,72

0,23

-4,52

-15,49

Коефіцієнт рентабельності витрат

0,909

0,857

0,941

0,032

0,084

Коефіцієнт рентабельності управлінських витрат

0,063

0,043

0,063

0,00

0,02

Коефіцієнт рентабельності комерційних витрат

0,012

0,009

0,020

0,008

0,011

Рентабельність активів як відношення чистого прибутку до активів підприємства в 2006 р. становила 0,3%, що на 5,9 відс.пункти менше за рівень 2004 р. , але це майже на 16 відс.пункти менше ніж у 2005 році.


 
 

Цікаве

Загрузка...