WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах - Курсова робота

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведуть облік придбаних і виготовлених запасних частин, вузлів і деталей, призначених для проведення ремонту, заміни зношених частин обладнання і транспортних засобів, а також автомобільних шин, обмінного фонду двигунів, вузлів і агрегатів, що створюються в ремонтних підприємствах та підрозділах,

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля і включені в його інвентарну вартість, обліковуються в складі основних засобів. Аналітичний облік обмінного фонду машин, вузлів та агрегатів ведеться за групами: придатні для експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті.

На субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" ведуть облік мінеральних добрив; отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин, біопрепаратів та медикаментів для тварин; кормів тварин (власного виробництва і купованих); насіння і саджанців для посіву і висаджування.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" ведуть облік відходів виробництва, непоправного браку, зношених шин, металобрухту та інших матеріальних цінностей, оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації.

Виробничі запаси надходять на СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" з різних джерел, серед яких: придбання у постачальника або підзвітною особою, внесок до статутного капіталу, безоплатне надходження, виявлення в результаті інвентаризації тощо. Основні бухгалтерські проводки, що відображають надходженні виробничих запасів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" , наведені нижче . (Дивитися табл.2.2).

У відповідності до П(С)БО списання виробничих запасів може відбуватись з наступних причин: відпуск у виробництво; списання у зв'язку з невідповідністю запасів до критеріїв визначення активу (не є джерелом матеріально-економічної вигоди); списання у зв'язку із псуванням, розкраданням тощо; реалізація на сторону; передача до статутного капіталу іншого підприємства; безоплатна передача.

Відображення в обліку операцій зі списання виробничих запасів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" показано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.2

Відображення в обліку операцій з надходження запасів

№ п/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Картка складського обліку

Переведено виробничі запаси з однієї категорії до іншої

20

20

2

Накладна на внутрішнє переміщення

Оприбутковані запаси (повернуті з виробництва) виготовлені власними силами

20

23

3

Довідка бухгалтерії

Суму браку зменшено на вартість відходів від бракованої продукції, яка переводиться до складу виробничих запасів

20

24

4

Картка складського обліку

Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу

20

28

5

Платіжне доручення

Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли

20

311

6

Накладна

Відображено надходження виробничих запасів в рахунок погашення дебіторської заборгованості

20

37

7

Накладна, авансовий звіт

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти

20

372

8

Акт приймання матеріалів

Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу

20

40 ,46

9

Накладна

Оприбутковані виробничі запаси, що надійшли від постачальника

20

631

10

Довідка бухгалтерії

Відображено включення до первісної вартості придбаних виробничих запасів суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству

20

64

11

Акт приймання матеріалів

Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси

20

719

12

Акт інвентаризації, накладна

Виявлено лишки запасів у результаті інвентаризації

20

719

Таблиця 2.3

Відображення в обліку операцій зі списання запасів

№ п/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Накладна

Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами

15

20

2

Накладна

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

23

20

3

Довідка бухгалтерії

Списано виробничі запаси на витрати, пов'язані з виправленням браку, або на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму

24

20

4

Картка складського обліку

Переведено до складу товарів для продажу в торговій мережі виробничі запаси

28

20

5

Лімітно-забірна картка Довідка бухгалтерії

Списано виробничі запаси на витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості , з освоєнням нових виробництв та агрегатів тощо

39

20

6

Лімітно-забірна картка Довідка бухгалтерії

Списано запаси для загально виробничих потреб

91

20

7

Лімітно-забірна картка

Використано запаси для адміністративних потреб (канцтоварів, матеріалів на ремонт офісу)

92

20

8

Лімітно-забірна картка

Списано запаси для забезпечення витрат зі збуту продукції

93

20

9

Лімітно-забірна картка

Списано запаси на утримання об'єктів соціально-культурного призначення

94

20

10

Довідка бухгалтерії

Списано облікову вартість реалізованих запасів

943

20

11

Довідка бухгалтерії

Відображено суму недостачі виробничих запасів

947

20

12

Довідка бухгалтерії

Відображено на позабалансовому рахунку

072

13

Накладна

Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства

14

20

14

Акт приймання (перендачі)

Безоплатно передано запаси іншому підприємству

949

20

Аналітичний облік виробничих запасів в СТОВ "Агрофірма "Прилуччина" ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, за допомогою карток складського обліку, які розміщують в картотеці відповідно до номенклатури цінника. Кожному найменуванню присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру - номенклатури-ціника, де також вказують одиницю виміру та облікову ціну запасу.


 
 

Цікаве

Загрузка...