WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету - Курсова робота

Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету - Курсова робота

Виконання бюджету – це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання дохідної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по видатках означає фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.

До бюджету с. Пашківці за 2008 рік надійшло доходів в сумі 497489 грн. і по видатках в сумі 497113 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 376 грн. та спеціального фонду по доходах в сумі 50560 грн. і видатках в сумі 47402 грн. або 104,3 відсотків уточненого плану на рік. Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у звітному періоді склали – 18469,0 грн. або 100,5% до уточнених показників.

В порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження загального фонду зменшилися на 2997 грн. або 14,0%.

Проаналізуємо доходи і видатки затверджені рішеням Пашковецької сільської ради за 2006-2008 роки.

Таблиця 2.3

Склад та структура доходів бюджету Пашковецької сільської ради за 2006-2008 роки грн.

Доходи

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Заг. фонд

Спец.

фонд

Разом

Питома вага надходжень

%

Заг. фонд

Спец.

фонд

Разом

Питома вага надходжень

Заг. фонд

Спец.

фонд

Разом

Питома вага надходжень

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10000000

Податкові надходження

21014

767

21781

11,2

29870

2135

32005

10,1

38833

3615

42448

7,8

20000000

Неподаткові надходження

2715

14003

16718

8,6

3777

47320

51097

16,0

6955

47606

54561

9,9

9001010

Разом доходів

23729

14925

38654

19,8

33647

49455

83102

26,1

45788

51921

97709

17,7

40000000

Офіційні трансферти

155800

-

155800

80,2

234800

-

234800

73,9

451700

-

451700

82,3

Всього доходів

179529

14925

194454

100,0

268447

49455

317902

100,0

497488

51921

549409

100,0

Як видно із табл. 2.3, найбільшу питому вагу серед доходів за звітні роки займають офіційні трансферти – 155800 грн. в 2006 році; 234800 грн. в 2007р., та 451700 грн в 2008 році, що складає відповідно 80,2%, 73,2% та 82,3% від загальної структури доходів, в тому числі доходи загального фонду в 2008 році склали 497488 грн., спеціальний фонд – 51921 грн. Тому можна зробити висновок, що бюджет Пашковецької сільської ради є дотаційним і власних доходів йому не вистачає. Частка офіційних трансфертів (дотацій та субвенцій) є досить високою в 2008 році становила 82,3%. Даний момент повинен насторожувати і є негативним, оскільки призводить до збільшення фінансової залежності територіальної громади. Однак слід відмітити, що даний показник є в деякій мірі викривлений, оскільки в 2008 році мали місце надходження на ліквідацію наслідків стихійного лиха, зокрема надходження із резервного фонду державного бюджету на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, утриманням автомобільних доріг, що не носять постійного характеру.

Дещо меншу суму становлять податкові надходження – 42448 грн., тобто 7,8 % від загальної суми надходжень. Досить мало становлять неподаткові надходження, а саме 54561 грн. тобто 9,9%. Графічне відображення складу доходів сільського бюджету відображено на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Динаміка доходів бюджету Пашковецької сільської ради за 2006-2008 роки

Далі проаналізуємо структуру податкових надходжень загального фонду сільського бюджету за звітні роки (табл. 2.4). Як видно із даної таблиці, план по формуванню дохідної частини бюджету було виконано в повному обсязі за 2006-2008 рр. В 2006 році варто відмітити перевиконання сільського бюджету на 99,8% це пояснюється перевищенням фактичних надходжень над плановими по таких статтях доходів: єдий податок, місцеві податки і збори та штрафи.

Порівняно з 2007 роком у звітному році виконання дохідної частини бюджету знизилось на 1,2%. Бюджетні призначення 2006 року були повністю виконані, окрім фіксованого сільськогосподарського податку – 68%, відсоток виконання плану по державному миту становив 36 %. Водночас слід відзначити що в 2008 році фактичне виконання надходжень по державному миту склало тільки 36,0%.

Таблиця 2.4

Динаміка процесу виконання податкових надходжень загального фонду бюджету Пашковецької сільської ради за 2006-2008 роки грн.

Доходи

2006 рік

2007 рік

2008 рік

План

Факт

Відсоток

виконання

План

Факт

Відсоток

виконання

План

Факт

Відсоток

виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всього

192150

383989

199,8

264750

268393

101,4

484800

485869

100,2

І. Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 1):

9350

30518

326,4

17900

21466

119,9

17550

18469

105,2

Податок з доходів фізичних осіб

7200

8798

122,2

12000

13309

110,9

17550

18469

105,2

Плата за торговий патент

0

0

-

300

1398

466,0

900

900

100,0

Єдиний податок

1050

19879

1893,2

3200

3663

114,5

1050

1994

189,9

Державне мито

100

36

36,0

50

56

112,0

100

36

36,0

Надходження штрафів

1000

1805

180,5

2350

3040

129,4

1000

1804

180,4

ІІ. Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 2)

182800

353471

193,4

246850

246927

100,0

467250

467400

100,0

Плата за землю (60%)

7800

7471

95,8

8150

8526

104,6

10400

10380

99,8

Місцеві податки і збори

1000

1366

136,6

1700

1440

84,7

1750

1723

98,5

Фіксований сільськогосподарський податок

2000

1359

68,0

1400

1480

105,7

3200

3389

105,9

Інші надходження

800

875

109,4

800

681

85,1

200

208

104,0

Офіційні трансферти

171200

171200

100,0

234800

234800

100,0

451700

451700

100,0


 
 

Цікаве

Загрузка...