WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

- за рахунок нерозподіленого прибутку (за рішенням зборів засновників) – за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" й за кредитом рахунку 40 "Статутний капітал";

- у наслідок прийняття зборами акціонерів рішення про збільшення номінальної вартості акцій – за дебетом рахунку 46 "Несплачений капітал" й кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" (сума такого збільшення);

- за рахунок індексації основних фондів, порядок проведення якої затверджений рішенням Державної комісії по цінним паперам й фондовому ринку від 17.03.2000р. № 25 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку із індексацією основних фондів", - за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" й кредитом рахунку 40 "Статутний капітал";

- за рахунок резервного капіталу за дебетом рахунку 43 "Резервний капітал" й кредитом рахунку 40 "Статутний капітал".

Зменшення статутного капіталу відображається також в залежності від джерела, за рахунок якого сталося таке зменшення, а саме:

- за рахунок зменшення номінальної вартості акцій – за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" й кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками", компенсація акціонерам цієї різниці відображається за дебетом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" й кредитом рахунку 30 "Каса" або субрахунку 311 "Поточний рахунок";

- за рахунок анулювання акцій - за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" й кредитом рахунку 451 "Вилучені акції".

Виплата дивідендів акціями власної емісії відображається за дебетом рахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" й кредитом рахунку 40 "Статутний капітал".

Збільшення або зменшення номінальної вартості акцій не завжди призводить до зміни величини статутного капіталу. Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості й кількості акцій без зміни розміру статутного фонду затверджено рішенням Державної комісії по цінним паперам й фондовому ринку від 14.09.2000р. № 125.

Операція по зменшенню номіналу акцій, яка здійснюється акціонерним товариством – емітентом цих акцій, без зміни статутного капіталу зветься дробленням (спліт). При цьому кожна з існуючих у наявності акцій поділяється на декілька частин з відповідно меншими номіналами. Дроблення нереалізованих акцій на велику кількість акцій проваджується із дотриманням існуючої пропорційності у розподілі акцій між акціонерами.

У Додатках до фінансової звітності відображаються наступні відомості про акції у складі статутного капіталу за окремими видами й категоріями, про кількість випущених акцій з вказівкою несплаченої частини статутного капіталу, про кількість акцій, які знаходяться у власності членів виконавчого органу, про розподіл частин статутного капіталу між власниками, про зміну у складі часток власників у статутному капіталі, а також надається перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 10 %.

8. Опис процедури реєстрації юридичної особи

Документи, представлені для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, який було наведено в п.3. перелік документів необхідних для державної реєстрації. Державний реєстратор, прийнявши документи, віддає копію опису з поміткою про дату надходження документів. якщо документи надійшли рекомендованим листом, то копія опису направляється рекомендованим листом засновнику або уповноваженій їм особі. Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор упродовж одного дня з моменту реєстрації перевіряє надані документи на наявність підстав для залишання документів без розгляду, а упродовж трьох днів – на наявність підстав у відмові в реєстрації. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати трьох робітничих днів з моменту надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстрація надходження документів є дуже важливою, тому що визначає початок строків, які надаються державному реєстратору, для проведення реєстрації. Строк починається з наступного дня після відповідної події, з якою пов'язано його початок.

При відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи внести ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог ЄДРПОУ і до Єдиного державного реєстру – запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки. Датою державної реєстрації юридичної особи є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення реєстрації. Підприємство вважається зареєстрованим, коли йому надається свідоцтво про державну реєстрацію, яке документально підтверджує, що ТОВ "Мрія" насправді існує.

Серія АОО190987

СВІДОЦТВОПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Мрія"

Ідентифікаційний код юридичної особи 12345679

Місцезнаходження юридичної особи 83052 Донецька обл.,

м. Донецьк, пр. Ілліча, 103

Місце проведення державної реєстрації Виконавчий Комітет

Донецької міської ради

Дата проведення державної реєстрації 18.06.2006 р.

15993880190900859

Державний реєстратор А. Д. Міхайлічук

Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб й бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців єдиних зразків. Опис бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи й бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, а також порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом за питаннями державної реєстрації.

2. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб й бланки свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців є документами суворої звітності, мають облікову серію й номер.

3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи вказуються:

- найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств й організацій України;

- місцезнаходження юридичної особи;

- місце проведення державної реєстрації;

- дата проведення державної реєстрації;

- прізвіще й ініціали державного реєстратора.

4. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця вказуються:

- ім'я фізичної особи – підприємця;

- ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів з державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

- місце проживання фізичної особи – підприємця;

- дата проведення державної реєстрації;

- місце проведення державної реєстрації;

- прізвіще та ініціали державного реєстратора.

5. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором й засвідчується його печаткою.

6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у випадку:

- внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов'язані із змінами найменування і / або місцезнаходження юридичної особи;

- внесення змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, якщо ці зміни пов'язані із зміною ім'я і / або місця проживання фізичної особи – підприємця;

- втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесенням змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов'язані із змінами найменування і / або місцезнаходження юридичної особи, здійснюються при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

8. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із внесенням змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, якщо ці зміни пов'язані із зміною ім'я і / або місця проживання фізичної особи – підприємця, здійснюються при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця.

9. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із його втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи (фізична особа - підприємець) або уповноважений ними орган чи особа повинні надати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладу) наступні документи:

- заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

- не придатне для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його пошкодження;

- документ, який підтверджує внесення сплати за публікацію повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;


 
 

Цікаве

Загрузка...