WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

Найменування повинно містити "найменування товариства", а також слова "товариство з обмеженою відповідальністю".

Статутний фонд ТОВ повинен бути не менший за суму, еквівалентну 100 мінімальним заробітним платам виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент його створення.

К моменту реєстрації засновники повинні сплатити 50% суми їх внесків, решта суми внеску вноситься протягом року з моменту створення.

Органи управління ТОВ: загальні збори, виконавчий орган (дирекція або директор), ревізійна комісія.

У статуті обов'язково повинні міститися відомості про:

 • найменування, вид й цілі діяльності;

 • склад засновників;

 • його місцезнаходження;

 • органи управління товариством, їх склад та компетенції;

 • порядок прийняття органами управління рішень, включаючи перелік питань, за якими необхідно одностайна або кваліфікована більшість голосів;

 • порядок вступу до товариства й виходу з нього;

 • розмір статутного фонду, з визначенням частини кожного засновника;

 • склад й порядок внесення внесків засновниками;

 • розмір й порядок формування резервного фонду;

 • порядок формування майна;

 • порядок формування й розподілу прибутку;

 • порядок передачі (переходу) частини у статутному фонді;

 • порядок реорганізації або ліквідації.

Статутом може бути встановлений порядок визначення часток учасників в залежності від зміни вартості майна, внесеного в якості внеску, й додаткових внесків; випадки скликання позачергового загального збору та ін.

Статті 79 – 92 ГК України, статті 140 – 150ЦК України,Закон України від 19.09.91р.№ 1576-ХІІ"Про господарчі товариства"

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО ЗБОРУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРОТОКОЛ №1

зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю

"Туристичне агентство "Мрія"

м. Донецьк "18" червня 2006р.

Присутні:

1. Лєщинський Станіслав Денисович

2. Ткаченко Лариса Сергіївна

або 100% складу учасників.

Збори визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Слухали:

1. Про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Туристичне агентство "Мрія".

2. Про визначення розміру Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Туристичне агентство "Мрія".

3. Про визначення розміру та форм часток Засновників до Статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Туристичне агентство "Мрія".

4. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Туристичне агентство "Мрія".

5. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Туристичне агентство "Мрія".

Ухвалили:

1. Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю

"Туристичне агентство "Мрія".

2. Визначити розмір Статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю у сумі сорок дві тисячі (сума прописом) гривень.

3. Визначити розмір та форми часток Засновників до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю у наступному співвідношенні:

Лєщинський Станіслав Денисович в рахунок своєї частки вносить двадцять одну тисячу (сума прописом) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ткаченко Лариса Сергіївна в рахунок своєї частки двадцять одну тисячу (сума прописом) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

4. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Призначити Лєщинського Станіслава Денисовича на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Визначити, що директор ТОВ має право без довіреності вирішувати всі питання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (має право першого підпису), в тому числі оформлювати від імені Товариства кредити, підписувати договори, зокрема застави, та додатки до них; представляти Товариство у всіх підприємствах, організаціях та закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

По всім питанням порядку денного голосували одностайно.

Підписи Засновників:

Лєщинський С.Д.

Ткаченко Л.С.

5. Розробка установчих документів. (Додати: Статут; Установчий договір)

Установчі документи юридичної особи – це документи, які визначають індивідуальні особливості конкретної юридичної особи у рамках діючого законодавства. Ст.8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут (Додаток 2) і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, то таким рішенням є установчий договір(Додаток 3)).

Зміст статуту підприємства визначається ст.9 Закону "Про підприємства в Україні". У статуті підприємства згідно з ст.57 ГК України визначаються власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі господарчої діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція і повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації і припинення діяльності підприємства. До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення і структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг тощо. У статуті підприємства визначається орган, що має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо).

Одним з немайнових прав суб'єктів підприємництва – юридичних осіб є те, що тільки власнику належить право використовувати фірмове найменування у підприємницькій діяльності різними способами, зокрема, під час реклами товарів, як елемента знака для товарів і послуг, передавати право використання найменування іншим особам. Це право регулюється (у тій мірі, в якій воно не суперечить законодавству України) Положенням про фірму.

Відповідно до п.2 ст.9 Закону України "Про підприємства в Україні" у найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня тощо). Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Це обмеження розповсюджується й на використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування й похідних від ним найменувань, а також найменувань, тотожніх найменуванню іншого суб'єкту підприємницької діяльності, яке внесено до Єдиного державного реєстру. Найменування юридичної особи вказується у його установчих документах й вноситься до Єдиного державного реєстру.

Спеціальні вимоги до установчих документів господарських товариств містяться у ст.4 Закону "Про господарські товариства". Установчі документи господарських товариств повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Товариство створюється на основі статуту або установчого договору, якщо інше не передбачено законом. Товариство, яке створюється однією особою, діє на основі статуту. Наше новостворене підприємство діє згідно двох керуючих осіб, саме тому більш детально буде розглянуто установчий договір. Установчий договір визначає порядок й умови погоджених дій засновника. Його метою є урегулювання зобов'язання створити юридичну особу двома або більше особами.

Установчий договірце цивільно–правовий договір, яким засновники юридично закріпляють свій намір створити підприємство з тією чи іншою назвою. Існує чотири головних складових установчого договору, без яких не можливим було б фактичне існування підприємства:

 1. відомість про порядок спільного володіння юридичною власністю;

 2. умови передачі юридичній особі майна;

 3. відомості про частки в уставному фонді кожного із засновників юридичної особи;

 4. порядок розподілу прибутків й збитків;

Установчий договір має бути підписаний усіма засновниками підприємства.

Правоохоронним засобом примусового характеру, що застосовується у разі невідповідності законодавству установчих документів, може бути визнання в судовому порядку недійсними установчих документів (повністю або в частині).

Якщо засновники хочуть, щоб підприємство набуло статусу повноцінної одиниці тієї чи іншої галузі, вони неодмінно мають скласти статут підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...