WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія"

2.1.2. Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью "Мрія"

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "Мрія";

2.2.2. Російською мовою: 000 "Мрія" .

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 186а

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.

3.4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку шляхом здійснення виробництва та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

виробництво пуловерів та подібних виробів;

реалізація продукції покупцям;

інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

5.1.1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді. господарському й третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.

5.1.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

5.1.3. Страхувати власне майно.

5.1.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

5.1.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

5.1.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються виконуються та надаються Товариством;

5.1.7. Направляти, у тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.1.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, у тому числі іноземців, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.1.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

5.1.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.

5.1.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

5.1.12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів) самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

5.1.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно

проводити експортно-імпортні операції. '

5.1.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

5.1.15. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

5.1.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Товариство зобов'язане:

5.2.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.2.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.2.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1 Для діяльності товариства створюються такі фонди:

6.1.1. Статутний капітал.

6.1.2. Резервний капітал.

6.1.3. Інші фонди за рішенням загальних зборів учасників.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

6.2.1. Статутний капітал Товариства дорівнює 42000 (сорок дві тисячі ) гривень.

6.2.2. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

Лєщинський Станіслав Денисович в рахунок своєї частки вносить 21000 (двадцять одну тисячу) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ця сума складається з: приміщення для офісу (11000), грошей на поточному рахунку (2500) та неоплаченого капіталу (6500).

Ткаченко Лариса Сергіївна в рахунок своєї частки 21000 (двадцять одну тисячу) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ця сума складається з: обладнання (14000), грошей на поточному рахунку (2000) та неоплаченого капіталу (5000).

6.2.3. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.2.4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.2.5. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.2.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його часниками вкладів у повному обсязі.

6.3. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

6.3.1 Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників.

6.4. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати додатків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

7.2. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

7.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.


 
 

Цікаве

Загрузка...