WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

приватний нотаріус

державний (приватний)

Донецького нотаріального округу

(найменування нотаріальної контори,

нотаріального округу)

Засвідчую справжність підпису

директора ТОВ "Мрія"

Лєщинського Станіслава Данисовича та головно-

го бухгалтерарСимонюк Анастасії Леонідовни

(посада, найменування юридичної особи,

прізвище, ім'я та по батькові представника)

який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повнова-

ження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 198125

Стягнуто за домовленістю

(державного мита, плати)

Приватний нотаріус

державний (приватний)

Печатка (підпис)

13. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу (Додати вступний баланс)

В період реєстрації засновницьких документів починається ведення бухгалтерського обліку – будується вступний (організаційний) баланс, що базується на двох інвентарях (інвентарних описах):

- внесення власниками майна в якості внесків до статутного капіталу, складовий, пайовий та подібний до них капітал;

- зобов'язань учасників (дебіторської заборгованості) по невнесеній частині внесків, яка залишилася.

Розмір капіталу товариства відображається в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт 46 "Неоплачений капітал" Кт40 "Статутний капітал"

На кожного засновника відкривають аналітичний рахунок до рахунку 40 "Статутний капітал" та 46 "Неоплачений капітал". При внесенні засновниками цінностей (майна) здійснюється запис:

Дт 10 "Основні засоби", 12 "Нематеріальні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунку в банках" тощо.

Кт 46 "Неоплачений капітал".

Засновниками ТОВ "Мрія", яке планується створити, були зроблені наступні внески:

  1. Лєщинський С.Д., частка якого у статутному капіталі складає 21 000 грн.:

  • 2 500 грн. – гроші до каси "30" рах. "Каса";

  • 11 000 грн. – приміщення для офісу "10" рах. "Основні засоби";

  • 7 500 грн. – "Неоплачений капітал" рах. 46.

2. Ткаченко Л.С., частка якої у статутному капіталі складає 21 000 грн.:

14 000 грн. – обладнання "10" рах. "Основні засоби";

2 000 грн. – гроші до каси "30" рах. "Каса";

5 000 грн. – "Неоплачений капітал" рах. "46"

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби (10)

Каса (30)

25 000

4 500

Статутний капітал (40)

Неоплачений капітал (46)

42 000

(12 500)

Баланс

29 500

Баланс

29 500

(Неоплачений капітал треба відмінусовувати)

  1. Відображення господарчих операцій, пов'язаних із складанням вступного балансу (Додати журнал реєстрації господарчих операцій).

Туристичний бізнес надає такі послуги:

1)надання населенню туристичних послуг різного типу (екскурсії по місцям, які представляють історичну чи культурну цінність;

2) підтримка турів, які включають повне обслуговування ( розміщення у готелях та їжа);

3) надання послуг різноманітного характеру, пов'язаних з туризмом та туристичною галуззю. Та інше. Перелічені послуги встановлюють особливості проведення бухгалтерського обліку саме в цій галузі, таким чином існує два етапи, які не повторюються - інвентар та вступний баланс

№ Операції

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Оголошено статутний капітал

46

40

42000

2

Засновниками внесені гроші на поточний рахунок

31

46

4500

3

Засновниками внесені основні засоби

10

46

25000

Разом

71500

Висновки

Під час проведення даної курсової роботи був проведений аналіз усіх дій, які дозволяють розпочати роботу нового підприємства, були розглянуті та приведені усі документи необхідні для державної реєстрації підприємства, як юридичної особи. У результаті ознайомлення з процедурою створення нової юридичної особи, можна зробити висновок, що це дуже відповідальний та складний процес, який потребує не лише поверхніх знань у галузі створення підприємства, але й більш детального ознайомлення з усіма необхідними структурами, які задіяні в процесі створення підприємства.

Створення нового підприємства умовно можна розділити на декілька основних етапів, які мають обов'язкову послідовність. Першим у цій послідовності є обрання сфери та галузі, у якій планує функціонувати нове підприємство. Також необхідно обрати до якої форми власності буде належати підприємство, яке планується створити, бо саме від цього залежить кількість засновників, а також розмір необхідного капіталу і т.д. необхідно розглянути динаміку росту саме в цій сфері, розрахувати чи є створення підприємства у даній галузі економічно доцільним. Треба було визначитися, яка динаміка розвитку у цій сфері, яку частку вона займає поміж інших на Підприємство, що пропонується створити у поданій курсовій роботі відноситься до колективної форми власності, а саме до товариства з обмеженою відповідальністю.

Далі було розроблено техніко-економічні показники, які б відображали ефективність роботи підприємства за встановлений звітний період часу. Звичайно було розглянуто багато етапів,але тема курсової все ж таки " Бухгалтерський облік", саме цьому важливе місце було відведено балансу підприємства. було складено вступний сальдовий бухгалтерський баланс та відображені господарчі операції, пов'язані із складанням вступного балансу, які зазначаються у журналі реєстрації господарчих операцій.

Існує ще багато різних етапів, які було розглянуто в процесі створення курсової, але більш детально хотілося б зробити висновок саме на актуальності створення підприємства ТОВ "Мрія", як туристичного агентства. Створення саме цього підприємства, на мою думку, є найбільш доцільним, бо саме в цей період часу, коли ринкова економіка є ще на стадії добудовування – туристична галузь – це та сама ланка, яка має привести до найбільшого прибутку, але це можливо лише при правильному керуванні та вибору доцільної політики щодо конкуренції та партнерства. Саме це є запорукою прибутковості та визнання на світовому ринку.

Додаток А

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"Мрія"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія" (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.5. Засновниками Товариства є:

- Лєщинський Станіслав Денисович, 1978 року народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінцев,189 кв. 46. Паспорт ВЕ 967648, виданий Ворошилівським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

- Ткаченко Лариса Сергіївна, 1979 року народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Чернігівська, 19 кв. 26. Паспорт ВЕ 938648, виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.


 
 

Цікаве

Загрузка...